Nowe funkcje

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe, integracja z call center i inne nowości w Salesbooku

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe, integracja z call center i inne nowości w Salesbooku

W Salesbooku w trybie ciągłym pracujemy nad nowymi funkcjami oraz poprawkami błędów naszej platformy. Zależy nam, byś zawsze był najlepiej poinformowany o zmianach i nowościach. W tym celu prowadzimy dla Ciebie bloga informacyjnego. Poniżej znajdziesz najważniejsze zmiany w ostatniej wersji Salesbooka.

Logowanie dwuskładnikowe

Wprowadziliśmy uwierzytelnianie dwuskładnikowe, nazywane też dwuetapowym, wielopoziomowym lub – w skrócie – 2FA. To dodatkowa warstwa zabezpieczeń w dostępie do systemu i danych.

Przy klasycznym logowaniu, aby uzyskać dostęp do aplikacji, użytkownik musi dysponować jedynie loginem oraz hasłem. Oznacza to, że każdy kto ma dostęp do tych danych, ma również dostęp do chronionych zasobów.

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe oznacza dodatkową weryfikację użytkownika.

W trakcie konfiguracji, użytkownik generuje unikatowy kod weryfikacji konta przez zeskanowanie kodu QR.

Każda kolejne próba logowania będzie wymagała podania jednorazowego, sześciocyfrowego kodu, który jest generowany w aplikacji na smartfonie.

Uwierzytelnianie dwuetapowe znacząco podnosi bezpieczeństwo danych, ponieważ minimalizuje prawdopodobieństwo uzyskania dostępu do zasobów przez osoby niepożądane. 

Fot. 1. Proces konfiguracji 2FA. Krok pierwszy.
Fot. 2. Proces konfiguracji 2FA. Krok drugi.
Fot. 3. Proces konfiguracji 2FA. Krok trzeci.
Fot. 4. Logowanie po skonfigurowaniu 2FA.

Integracje z systemami call center

Spotkania ze sprzedawcami i opiekunami klienta mogą być umawiane za pośrednictwem dowolnego systemu call center.

Wprowadziliśmy też kryteria segmentacji handlowców pod kątem danego rynku, kategorii produktu, obsługiwanego regionu i odległości od miejsca spotkania, a także ze względu na umiejętności lub doświadczenie. Istnieje również możliwość nałożenia na handlowca limitu dziennych spotkań z klientami.

Pracownik call center może teraz przypisać spotkanie do konkretnego okienka w kalendarzu sprzedawcy.

Pozwala to na skuteczne i zautomatyzowane typowanie pracowników, którzy są najodpowiedniejsi do obsługi danego klienta.

Fot. 5. Formularz kreatora wątku zintegrowany z systemem call center.
Fot. 6. Pełnoekranowy widok mapy spotkań zgodnych z kryteriami organizacji.

Podsumowanie spotkania wysyłane jako SMS

Aby zaoszczędzić czas i podnieść jakość obsługi klientów, rozwinęliśmy funkcję automatycznej wysyłki podsumowania spotkania o wiadomości SMS.

Pozwala to na tworzenie nowej ścieżki obsługi, w której klient otrzymuje podsumowanie rozmowy lub gotową ofertę w sposób dopasowany do jego preferencji. Podsumowanie jest wysyłane w postaci skróconego linku, który można otworzyć w każdej przeglądarce internetowej dostępnej na smartfonach.

Fot. 7. Trzy ścieżki zakończenia spotkania w aplikacji mobilnej.

Automatyczne powiadomienia CRM

Ustawiając dowolny ze statusów w module CRM, Salesbook może generować automatyczne powiadomienia wysyłane do odbiorców spełniających konkretne kryteria, np. do sprzedawców w danym regionie. Powiadomienie może zostać wygenerowane na dowolnym szablonie, który zostanie automatycznie uzupełniony danymi klienta lub detalami szansy sprzedażowej.

Fot. 8. Konfiguracja szablonu SMS używanego w automatycznych powiadomieniach.

Wariantowanie oferty do akceptacji przez klienta

Sprzedawca ma możliwość wysłania do swojego klienta jednej oferty, w skład której wchodzi kilka wariantów – w każdym momencie mogą one zostać rozszerzone o odpowiednie wizualizacje.

Po wysłaniu linku do oferty klient może zapoznać się z parametrami każdego wariantu i samodzielnie wybrać, który z nich akceptuje. Opiekun oferty zostanie automatycznie poinformowany o wyborze klienta.

Fot. 9. Ekran podsumowania oferty z możliwością jej akceptacji.
Fot. 10. Ekran podsumowania oferty z możliwością akceptacji oferty oraz uruchomionym komponentem zamawiania kontaktu.
Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, zamknij to okno.
Dowiedz się więcej »