fbpx
  1. Strona główna
  2. Baza wiedzy
  3. Ogólne
  4. Budowa i funkcje tabel w Salesbooku

Budowa i funkcje tabel w Salesbooku

Widok tabeli (gridu) w Salesbooku składa się z kolumn, wierszy oraz dodatkowych przycisków funkcyjnych. Dzięki takiemu ułożeniu możesz szybko znaleźć potrzebne Ci informacje oraz je edytować.

Funkcje tabel dostępnych w Salesbooku omówimy na przykładzie tabeli umieszczonej w widoku listy użytkowników.

Składowe (elementy) tabeli

Na górze tabeli znajdują się nazwy kolumn, sugerujące, jakie dane znajdziesz w danej kolumnie. W prawym górnym rogu tabeli znajduje się przycisk (po lewej stronie przycisku +), za pomocą którego możesz modyfikować położenie kolumn.

Tabele dostępne w Salesbooku
Fot. 1 Widok tabeli z listą użytkowników dostępną w Back Office.

Po kliknięciu przycisku pojawi się okno, w którym możesz dowolnie zmieniać kolejność kolumn oraz określić, które kolumny powinny być wyświetlane, a które ukryte.

Żeby dodać wybraną kolumnę do widoku wystarczy przytrzymując wciśnięty lewy przycisk myszy przeciągnąć wybrany kafelek w miejsce, w którym chcemy, aby pojawiła się dodatkowa kolumna.

Dostosuj widok każdej tabeli do swoich indywidualnych potrzeb.
Fot. 2 Możesz dostosować widok każdej tabeli do swoich indywidualnych potrzeb.

Obok przycisku do zarządzania układem kolumn znajduje się niebieski przycisk z symbolem plusa (+), którym można dodać kolejne wiersze w tabeli.

Po prawej stronie każdego wiersza znajdują się trzy elementy (od lewej):

  • przycisk Akcji – rozwija dodatkowe opcje dla wybranej pozycji,
  • przycisk Szczegóły – przekierowuje na stronę gdzie znajdziemy więcej informacji na temat konkretnej pozycji w tabeli oraz pozwala je edytować,
  • przycisk typu checkbox (kwadrat) – po jego zaznaczeniu pojawia się dodatkowy przycisk akcji na górze tabeli. Zaznaczając wiele checkboxów możesz wykonywać wybraną akcję dla wielu wpisów w tabeli na raz.
Widok pojedynczego wiersza w tabeli.
Fot. 3 Widok pojedynczego wiersza w tabeli.
Po prawej stronie znajdują się trzy elementy akcji.

Na dole tabeli znajduje się szary suwak, dzięki któremu możesz przewijać kolumny, aby zobaczyć wartości, które nie zmieściły się na ekranie.

Dodatkowe funkcje tabeli

Na samej górze ekranu, po lewej stronie, oznaczona jest nazwa modułu, a po prawej stronie znajdują się przyciski funkcyjne (od lewej):

  • przycisk Raporty – występuje tylko w przypadku, gdy dane z modułu są wykorzystywane w raportach. Po kliknięciu przycisku Raporty zostaniesz automatycznie przekierowany do strony z raportami zawierającymi dane z tabeli,
  • przycisk Filtry – użyj, gdy chcesz zawęzić kryteria wyszukiwania,
  • przycisk Akcje – po jego kliknięciu rozwiną się dodatkowe dostępne opcje.

Nad samą tabelą znajduje się belka, na której znajdują się funkcje, dzięki którym możesz zmieniać rodzaj wyświetlania danych, np. pokazać je na mapie.

W każdym module opcje prezentowania danych mogą się różnić w zależności od tego, czy dany moduł ma dodaną opcję wyświetlania danych w innej formie.

Jeżeli moduł obsługuje inną formę prezentowania danych, taka opcja wyświetli się obok wartości Lista.

Tabele dostępne w Salesbooku
Fot. 4 Po prawej stronie widoczna jest nazwa modułu „Klienci”, a po lewej przyciski funkcyjne.

Poniżej tabeli znajduje się belka z dodatkowymi funkcjami tabeli. Po lewej stronie, możesz wybrać ile wierszy chcesz, aby wyświetlało się w tabeli, a po prawej stronie, przełączyć na kolejną stronę z wpisami.

Tabele dostępne w Salesbooku
Fot. 5 Dolna belka poniżej tabeli.

Filtrowanie

Jeżeli szukasz tabeli konkretnych wartości, kliknij przycisk Filtry. Rozwinie się wtedy belka z opcjami do wyboru. Wybierz kryteria filtrowania, następnie kliknij przycisk Zastosuj. Dane w tabeli zostaną ograniczone zgodnie z wybranymi kryteriami.

Tabele dostępne w Salesbooku
Fot. 6 Widok opcji filtrowania danych w tabeli.

Jeżeli ani jeden wynik w tabeli nie będzie spełniał kryteriów wybranej przez Ciebie kombinacji filtrów, na ekranie pojawi się informacja „Nie znaleziono wyników spełniających wybrane kryteria”.

Tabele dostępne w Salesbooku
Fot. 7 Jeżeli żadne dane nie spełnią kryteriów wyszukiwania na ekranie pojawi się odpowiedni komunikat.

W naszej Bazie Wiedzy znajdziesz większość potrzebnych informacji na temat dostępnych funkcji oraz korzystania z Salesbooka.
U dołu każdego ekranu Back Office oraz wiadomości e-mail dodana jest informacja o treści „Potrzebujesz pomocy? Skorzystaj z naszej
Bazy Wiedzy „. Aby przejść do Bazy Wiedzy kliknij odnośnik i wyszukaj informacje, których potrzebujesz.

Czy artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Potrzebujesz wsparcia?

Nie możesz znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie?
Skontaktuj się z nami