fbpx

Raport: Spotkania według statusów

Raport Spotkania według statusów pozwala na analizę wszystkich zarejestrowanych spotkań w systemie z podziałem na ich sposób zakończenia z możliwości filtrowania danych.

Filtrowanie i wyświetlanie danych

Domyślnie raporty wyświetlają dane z ostatnich 14 dni i nie posiadają zdefiniowanych filtrów dodatkowych. Aby to zmienić, należy rozwinąć panel filtrów. Dzięki temu mamy możliwość dodania kolejnych opcji filtrowania danych.

Dostępne filtry

  • Data od do – przedział czasowy, z którego mają pochodzić dane do analizy.
  • Struktura organizacyjna – możliwość wyboru grupy lub kilku grup użytkowników z zaznaczoną opcją raportowania.
  • Użytkownik – możliwość wyboru użytkownika lub kilku użytkowników z zaznaczoną opcją raportowania.

Dostępne sposoby wyświetlania danych

  • Grupowanie – możliwość grupowania danych na wykresach: dziennie, tygodniowo, miesięcznie i rocznie.

Analiza danych

Wykres główny prezentuje rozkład liczby spotkań z podziałem na ich status. Dzięki temu możemy przeanalizować skuteczność oraz jakość spotkań wykonywanych przez Twój zespół sprzedażowy.

Statusy spotkań

ZakończoneSpotkanie, które zakończyły się wysyłką podsumowania spotkania do Klienta. Ten status należy rozpatrywać pozytywnie i może oznaczać powodzenie szansy sprzedażowej.
ZapisaneSpotkania, które nie zakończyło się wysyłką podsumowania spotkania do klienta i nie zostało przerwane. Ten status należ rozpatrywać częściowo pozytywnie, może oznaczać powodzenie szansy sprzedażowej lub chęć ponownego spotkania z Klientem w celu finalizacji szansy sprzedażowej.
PrzerwaneSpotkania, które w trakcie jego trwania zostało przerwane przy użyciu opcji przerwij spotkanie. Ten status należy rozpatrywać negatywnie i w większości przypadków może oznaczać utratę szansy sprzedażowej. Dodatkowo analizuj raport Powody przerywania spotkań możemy określić jakie są najczęstsze powody takich działań.
PotwierdzoneSpotkanie, które były zaplanowane ale nie zostały zrealizowane przy użyciu aplikacji Salesbook natomiast Administrator systemu oznaczył je jako zrealizowane. Ten status trudno jednoznacznie określić w sposób pozytywny czy negatywny.
AnulowaneSpotkania, które były zaplanowane i zostały one anulowane przed ich rozpoczęciem przez użytkownika. Ten status należy rozpatrywać negatywnie i oznacza utratę szansy sprzedażowej.Dodatkowo analizuj raport Powody anulowania spotkań możemy określić jakie są najczęstsze powody takich działań.

Poniżej wykresu głównego znajduje się wykres z podsumowaniem, czyli łączną sumą spotkań w każdym z dostępnych statusów oraz łączną sumą wszystkich spotkań.

W kolejnej sekcji znajduję się widok w formie tabeli, który zawiera tabelaryczne zestawienie danych prezentowanych na wykresie głównym i uwzględniający wybrany przedział czasowy.

Dodatkowo za pomocą przycisku Akcje mamy możliwość eksportu danych do pliku XLS.

Dostęp do raportu za pomocą narzędzi BI

Wszystkie raporty dostępne są również z poziomu narzędzi BI, takich jak Microsoft Power BI oraz Tableau. Aby uzyskać dostęp do bazy danych BI, przejdź do artykułu Dostęp do bazy danych BI.

Dostępne tabele i pola w bazie danych

meetings → meetings_status, meeting_start_date, meeting_start_date, meeting_end_date

user → user_first_name, user_last_name, user_organizations_name

Zdefiniowany widok

0001_v001

Czy artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły