fbpx
  1. Strona główna
  2. Baza wiedzy
  3. Umowy i dokumenty
  4. Nazwy pól (kody do aktywnych dokumentów)

Nazwy pól (kody do aktywnych dokumentów)

Poniższa lista zawiera wszystkie standardowe nazwy pól (danych) które mogą być wykorzystywane do automatycznego uzupełniania dokumentów.

Jeśli potrzebujesz dedykowanych nazw pól skontaktuj się ze swoim opiekunem w Salesbooku lub skontaktuj się z nami przez formularz dostępny na stronie.

Dane umowy:

SA_DOCUMENT_DATEData wypełnienia dokumentu.
SA_DOCUMENT_NONumer dokumentu

Dane klienta – osoba kontaktowa:

SA_CUSTOMER_FULL_NAMEImię  i nazwisko klienta
SA_CUSTOMER_NAMEImię klienta
SA_CUSTOMER_LAST_NAMENazwisko klienta
SA_CUSTOMER_ADDRESSAdres klienta, jeśli jedno pole.
SA_CUSTOMER_ADDRESS_CITYAdres klienta – miasto.
SA_CUSTOMER_ADDRESS_STREETAdres klienta – ulica.
SA_CUSTOMER_ADDRESS_NOAdres klienta – nr budynku.
SA_CUSTOMER_ADDRESS_POST_CODEAdres klienta – kod pocztowy.
SA_CUSTOMER_ADRESS_POST_OFFICEAdres klienta_Poczta
SA_CUSTOMER_ADRESS_VOIVODESHIPAdres klienta_ wojewodztwo
SA_CUSTOMER_PESELPESEL klienta
SA_CUSTOMER_NIPNIP klienta
SA_CUSTOMER_DOCUMENT_IDNumer dowodu osobistego klienta
SA_CUSTOMER_EMAILAdres email klienta
SA_CUSTOMER_PHONENumer telefonu klienta

Dane klienta – organizacja:

SA_CUSTOMER_COMPANY_NAMENazwa firmy klienta, jeśli klient jest firmą
SA_CUSTOMER_COMPANY_NIPNIP firmy klienta, jeśli klient jest firmą.
SA_CUSTOMER_COMPANY_REGONRegon firmy klienta, jeśli klient jest firmą.
SA_CUSTOMER_COMPANY_KRSKRS firmy klienta, jeśli klient jest firmą.
SA_CUSTOMER_COMPANY_ADDRESSAdres firmy klienta, jeżeli nie można ich rozbić na poniższe pola
SA_CUSTOMER_COMPANY_ADDRESS_CITYAdres firmy klienta – miasto.
SA_CUSTOMER_COMPANY_ADDRESS_STREETAdres firmy klienta – ulica.
SA_CUSTOMER_COMPANY_ADDRESS_NOAdres firmy klienta – nr budynku.
SA_CUSTOMER_COMPANY_NUMBER_APARTMENTAdres firmy klienta – nr lokalu
SA_CUSTOMER_COMPANY_ADDRESS_POST_CODEAdres firmy klienta – kod pocztowy.
SA_CUSTOMER_COMPANY_ADRESS_POST_OFFICEAdres firmy klienta – Poczta

Dane z kalkulatora PV:

SA_PV_ADDRESS_FULLDane adresowe instalacji PV (lokalizacja wybierana z mapki w kalkulatorze)
SA_PV_PANEL_NUMBERIlość paneli
SA_PV_POWER_DCMoc instalacji sprzedawanej
SA_PV_NAME_SETPełna nazwa zestawu
SA_PV_PANEL_MODELModel paneli
SA_PV_PANEL_PRODUCERProducent paneli
SA_PV_PANEL_POWERmoc pojedynczego panela
SA_PV_PANEL_TYPETyp paneli
SA_PV_INVERTER_MODEL Model falownika
SA_PV_INVERTER_PRODUCERProducent falownika
SA_PV_INVERTER_POWERMoc inwertera instalacji
SA_PV_ROOF_CONSTRUCTIONKonstrukcja dachu (system montażu)
SA_PV_TYPE_CLIENTForma prawna (pierwszy krok z kalkulatora ogólnego)
SA_PV_METHOD_FINANCINGSposób finansowania (ostatni krok z kalkulatora ogólnego)
SA_PV_VAT_TYPEStawka VAT należna
SA_PV_VAT_PRICEKwota podatku VAT
SA_PV_VAT_23Podatek 23% kwoty brutto
SA_PV_VAT_8Podatek 8% kwoty brutto
SA_PV_BRUTTO_PRICEKwota burtto za instalacje
SA_PV_BRUTTO_PRICE_10_PERCENT10% Kwota burtto za instalacje (zaliczka)
SA_PV_BRUTTO_PRICE_30_PERCENT30% Kwota burtto za instalacje (zaliczka)
SA_PV_BRUTTO_PRICE_40_PERCENT40% Kwota burtto za instalacje (zaliczka)
SA_PV_BRUTTO_PRICE_50_PERCENT50% Kwota burtto za instalacje (zaliczka)
SA_PV_BRUTTO_PRICE_70_PERCENT70% Kwota burtto za instalacje (zaliczka)
SA_PV_BRUTTO_PRICE_WITHOUT_DISCOUNTKwota brutto za instalację bez rabatu
SA_PV_BRUTTO_PRICE_TEXTKwota brutto za instalacje słownie
SA_PV_NETTO_PRICEKwota netto za instalacje
SA_PV_NETTO_PRICE_30_PERCENT30% Kwota netto za instalacje (zaliczka)
SA_PV_NETTO_PRICE_70_PERCENT70% Kwota netto za instalacje (zaliczka)
SA_PV_NETTO_PRICE_TEXTKwota netto za instalacje słownie
SA_PV_BRUTTO_PRICE_10_PERCENT_TEXT10% Kwota burtto za instalacje (zaliczka) słownie
SA_PV_BRUTTO_PRICE_40_PERCENT_TEXT40% Kwota burtto za instalacje (zaliczka) słownie
SA_PV_BRUTTO_PRICE_50_PERCENT_TEXT50% Kwota burtto za instalacje (zaliczka) słownie
SA_PV_DISCOUNT_PRICEKwota udzielonego rabatu
  

Dane z kalkulatora PC:

SA_PC_HEAT_PUMP_NAMENazwa pompy ciepła
SA_PC_POWERMoc pompy ciepła
SA_PC_BUFFER_TRAY_NAMENazwa zasobnika buforowego
SA_PC_CWU_NAMENazwa zasobnika CWU
SA_PC_NUMER_PEOPLE_HOUSHOLDIlość osób w gospodarstwie domowym
SA_PC_DAILY_WATER_CONSUMPTIONDzienne zużycie wody
SA_PC_MONTHLY_WATER_CONSUMPTIONMiesięczne zużycie wody
SA_PC_CONSTRUCTION_TYPETyp konstrukcji dachu
SA_PC_PHASING_INSTALLATIONFazowość instalacji
SA_PC_HEATING_AREAPowierzchnia ogrzewana
SA_PC_HEAT_PUMP_PRODUCERProducent pompy ciepła
SA_PC_ACCESSORIESDodatki z kalk pomp ciepła
SA_PC_NETTO_PRICEKwota netto za instalacje PC
SA_PC_NETTO_PRICE_TEXTKwota netto za instalacje PC (słownie)
SA_PC_BRUTTO_PRICEKwota burtto za instalacje PC
SA_PC_BRUTTO_PRICE_TEXTKwota burtto za instalacje PC (słownie)
SA_PC_BRUTTO_PRICE_50_PERCENT50% Kwota burtto za instalacje (zaliczka)
SA_PC_VAT_TYPEStawka VAT należna
SA_PC_VAT_23Podatek 23% kwoty brutto
SA_PC_VAT_8Podatek 8% kwoty brutto

Dane sprzedawcy:

SA_SELLER_FULL_NAMEImię i nazwisko reprezentanta firmy
SA_SELLER_NAMEImię reprezentanta firmy
SA_SELLER_LAST_NAMENazwisko reprezentanta firmy
SA_SELLER_CONTACT_PHONENumer telefonu reprezentanta
SA_SELLER_CONTACT_EMAILAdres email reprezentanta
SA_SELLER_ADDRESS_POST_CODEKod pocztowy sprzedawcy
SA_SELLER_CONTACT_CITYmiejscowość sprzedawcy

Podpisy:

SA_CUSTOMER_SIGNATUREPodpis klienta
SA_SELLER_SIGNATUREPodpis sprzedawcy / wykonawcy itp
Czy artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły