fbpx

Użytkownicy

Dodawanie nowego użytkownika – ścieżka standardowa

Jeżeli chcesz stworzyć nowe konto użytkownika, przejdź na listę użytkowników i kliknij niebieski przycisk z symbolem + w prawym górnym...

Szybkie dodawanie użytkownika z opcją „Wyślij zaproszenie”

Jeżeli potrzebujesz szybko dodać nowego użytkownika, to na ekranie z listą użytkowników, kliknij niebieski przyciski ze znakiem + znajdujący się...

Usuwanie użytkownika

Usunięcie użytkownika to działanie trwałe i nieodwracalne. Jeżeli chcesz trwale uniemożliwić konkretnej osobie korzystanie z Salesbooka, możesz usunąć konto wybranego...

Dezaktywacja konta użytkownika

Jeżeli chcesz zablokować dostęp do systemu Salesbook wybranemu użytkownikowi możesz dezaktywować jego konto. Jest to proces odwracalny i w dowolnej...

Aktywacja konta użytkownika

Jeżeli konto wybranego użytkownika zostało dezaktywowane, a chcesz przywrócić mu dostęp do systemu Salesbook, aktywuj ponownie jego konto. Aby aktywować...