fbpx

Usuwanie użytkownika

Usunięcie użytkownika to działanie trwałe i nieodwracalne.

Jeżeli chcesz trwale uniemożliwić konkretnej osobie korzystanie z Salesbooka, możesz usunąć konto wybranego użytkownika.

Jeśli jednak chcesz tylko na określony czas zablokować dostęp do systemu Salesbook wybranemu użytkownikowi ,zdezaktywuj jego konto.

Proces dezaktywacji konta użytkownika został opisany w artykule Dezaktywacja konta użytkownika.

Aby usunąć użytkownika należy przejść do widoku listy użytkowników. W menu po lewej stronie ekranu Back Office wybierz pozycję Użytkownicy, a następnie wybierz pozycję Lista użytkowników.

Usuwanie użytkownika | Salesbook
Fot. 1 Widok panelu bocznego.

Po pojawieniu się ekranu z listą użytkowników przy wybranym użytkowniku, kliknij menu typu hamburger ( ) . Rozwinie się lista z akcjami, które możesz wykonać.

Aby usunąć użytkownika wybierz opcję Usuń.

Usuwanie użytkownika | Salesbook
Fot. 2 Akcje dostępne w hamburger menu.

Zaakceptuj usunięcie użytkownika przyciskiem Potwierdź znajdującym się w prawym dolnym rogu okna.

Jeżeli jednak nie chcesz usuwać danego handlowca, kliknij przycisk Anuluj.

Usuwanie użytkownika | Salesbook
Fot. 3 Widok okna modalnego, w którym potwierdzamy usunięcie użytkownika.

W naszej Bazie Wiedzy znajdziesz większość potrzebnych informacji na temat dostępnych funkcji oraz korzystania z Salesbooka.
U dołu każdego ekranu Back Office oraz wiadomości e-mail dodana jest informacja o treści „Potrzebujesz pomocy? Skorzystaj z naszej
Bazy Wiedzy „.


Aby przejść do Bazy Wiedzy kliknij odnośnik i wyszukaj informacje, których potrzebujesz.

Czy artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Potrzebujesz wsparcia?

Nie możesz znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie?
Skontaktuj się z nami