fbpx
  1. Strona główna
  2. Baza wiedzy
  3. Ogólne
  4. Jak zaimportować rekordy do kampanii w module Call Center

Jak zaimportować rekordy do kampanii w module Call Center

Jeżeli chcesz zaimportować rekordy do konkretnej kampanii musisz wejść w szczegóły kampanii.

Uwaga: Zakładka Rekordy jest aktywna tylko w utworzonej już kampanii. Jeżeli chcesz dodać rekordy do kampanii, którą właśnie tworzysz, najpierw musisz ją zapisać. Jak utworzyć kampanię przeczytasz w artykule Jak dodać kampanię marketingową w module Call Center.

W menu po lewej stronie wybierz pozycję Call Center a następnie Kampanie. Otworzy się wtedy lista kampanii. Przy wybranej kampanii kliknij przycisk Szczegóły. Kiedy pojawi się ekran ze szczegółami kampanii, na pasku u góry wybierz zakładkę Rekordy.

Ekran startowy z rekordami po utworzeniu kampanii.
Fot. 1 Ekran startowy z rekordami po utworzeniu kampanii.

Kliknij niebieski przycisk z symbolem + i wybierz opcję Importuj. Pojawi się ekran z miejscem do wgrania pliku z danymi. Plik możesz dodać przez przeciągnięcie i upuszczenie go w przeznaczone do tego miejsce na ekranie lub wgrać przez przycisk Wybierz z dysku.

Ekran umożliwiający wgranie pliku Excel z importowanymi danymi.
Fot. 2 Ekran umożliwiający wgranie pliku Excel z importowanymi danymi.

Jeżeli plik będzie poprawny pojawi się komunikat „Dodano nowy plik.”, a niebieski przycisk Dalej na dole strony stanie się aktywny.

Potwierdzenie poprawności pliku.
Fot. 3 Potwierdzenie poprawności pliku.

Jeżeli plik będzie niepoprawny, np. będzie zbyt duży lub będzie miał złe rozszerzenie, to na ekranie pojawi się komunikat „Wystąpił błąd. Wgraj ponownie”. Niebieski przycisk Dalej na dole strony pozostanie nieaktywny.

Ekran pokazujący błąd wgrywanego pliku.
Fot. 4 Ekran pokazujący błąd wgrywanego pliku.

Jeżeli plik wgra się poprawnie, kliknij niebieski przycisk Dalej.

Pojawi się ekran, na którym możesz przypisać wartości z kolumn z pliku do odpowiednich pól systemowych. Pole Telefon jest obowiązkowe podczas zakładania nowych rekordów, jeżeli je pominiesz import nie powiedzie się.

Dodatkowo, kiedy w importowanym pliku masz nagłówki kolumn, w ustawieniu Pierwszy wiersz w pliku jest nagłówkiem (zostanie pominięty w trakcie importu) możesz je pominąć ustawiając switch na Tak.

W osobnym artykule opisano, jak należy przygotować plik Excel do importu Jak przygotować plik Excel do importu danych do sytemu Salesbook.

Jeżeli w danej kampanii już masz jakieś rekordy, a chcesz, żeby w danej kampanii brały udział tylko te obecnie importowane, w ustawieniu Usuń dane które istnieją zmień switch na Tak.

Kliknij niebieski przycisk Dalej na pasku na dole strony.

Mapowanie pól.
Fot. 5 Mapowanie pól.

Jeżeli wszystkie dane są poprawne, na ekranie pojawi się potwierdzenie z możliwością podejrzenia listy zaakceptowanych danych do importu. Jeżeli chcesz zobaczyć tę listę kliknij przycisk Zobacz listę.

Jeżeli zatwierdzasz dane i chcesz je zapisać kliknij przycisk Zapisz.

Potwierdzenie poprawności importowanych danych.
Fot. 6 Potwierdzenie poprawności importowanych danych.

Jeżeli dane będą niepoprawne, niekompletne lub wymagane dane nie zostaną znalezione, na ekranie pojawi się odpowiednia informacja.

Jeżeli zmiany wymagają tylko zmiany czy dodania pola kliknij przycisk Wstecz.

Jeżeli zmiany wymagają wgrania nowego pliku, kliknij przycisk Wgraj ponownie.

Jeżeli chcesz mimo wszystko pominąć błędne dane, kliknij przycisk Zapisz.

Ekran informujący o niepoprawnych wartościach.
Fot. 7 Ekran informujący o niepoprawnych wartościach.

Kiedy zapiszesz wgrywane dane, a one się poprawnie zaimportują, na ekranie pojawi się lista zaimportowanych rekordów. Na górze strony pojawi się informacja na zielonym pasku Import rekordów zakończył się powodzeniem.

Lista zaimportowanych rekordów.
Fot. 8 Lista zaimportowanych rekordów.

W naszej Bazie Wiedzy znajdziesz większość potrzebnych informacji na temat korzystania z Salesbooka.

U dołu każdego ekranu Back Office oraz wiadomości e-mail dodana jest informacja o treści „Potrzebujesz pomocy? Skorzystaj z naszej Bazy Wiedzy„.

Aby przejść do Bazy Wiedzy kliknij odnośnik i wyszukaj informacje, których potrzebujesz.

Czy artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Potrzebujesz wsparcia?

Nie możesz znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie?
Skontaktuj się z nami