fbpx

Polityka prywatności i cookies

 • Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem zapisania się przez osobę zainteresowaną ("Osoba Zainteresowana") na demonstracyjną wersję usług Salesbook (zdalna prezentacja usług Salesbook) oraz w ramach świadczenia usług polegających na umożliwieniu korzystania przez klienta ("Klient") z aplikacji Salesbook ("Aplikacja").


  Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości skorzystania z wersji demonstracyjnej usług Salesbook poprzez jej zdalną prezentację lub brakiem możliwości korzystania przez Klienta z Aplikacji.

  1. Zawartość i cele polityki prywatności i cookies
   1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej, znajdującej się pod linkiem www.salesbook.com lub www.salesbook-app.com (dalej jako "Serwis").
   2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu wysokiego standardu ochrony przekazywanych przez Państwa za pośrednictwem Serwisu danych, odpowiadającego normom wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) - dalej "RODO".
   3. Pragniemy wskazać, że w Serwisie mogą zostać umieszczone linki do zewnętrznych serwisów internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych, które przekazują Państwo serwisom zewnętrznym, chyba, że serwisy te są wykorzystywane przez Salesbook S.A. w celu świadczenia Państwu usług. Podczas odwiedzania zewnętrznych serwisów internetowych, zalecamy Państwu zapoznanie się z ich politykami prywatności.
  2. Informacje o administratorze danych osobowych
   1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Salesbook S.A. z siedzibą w Rzeszowie, pod adresem: Al. Józefa Piłsudskiego 32, 35-001 Rzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000867947, NIP: 5170375196, REGON: 36442226500000, kapitał zakładowy: 114 988,10 zł (pokryty w całości).
   2. Mogą Państwo skontaktować się z nami korespondencyjnie pod powyższym adresem lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: help@salesbook.com
  3. Zasady pozyskiwania danych osobowych oraz innych informacji
   1. Podanie w Serwisie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skontaktowania się z Salesbook S.A. korespondencyjnie lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, jak również do skorzystania z wersji demo aplikacji Salesbook.
   2. Samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Państwa żadnych danych osobowych, jednak Państwa dane określające sposób korzystania z Serwisu oraz stron powiązanych (w tym dane statystyczne i behawioralne) mogą być przetwarzane za pośrednictwem zapisu logów serwera oraz plików cookies (jeżeli wyrazili Państwo zgodę na korzystanie z plików cookies za pośrednictwem ustawień stosowanej przeglądarki internetowej lub bezpośrednio w Serwisie). Korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu będzie możliwe jedynie po udostępnieniu przez Państwa informacji koniecznych do prawidłowego działania danej usługi. Odmowa stosowania niektórych rodzajów plików cookies lub zmiana ustawień przeglądarki, skutkująca brakiem podania przez Państwa niezbędnych informacji, w niektórych sytuacjach może utrudnić korzystanie z Serwisu. Więcej informacji na temat plików cookies znajdą Państwo w rozdziale nr 5 pt. "Wykorzystywanie plików cookies".
   3. Poza danymi przechowywanymi w logach serwera oraz pobranymi za pośrednictwem plików cookies i technologii pokrewnych, Użytkownik korzystający z Serwisu ma możliwość podania następujących danych:
    imię i nazwisko
    nazwa firmy
    adres e-mail
    numer telefonu
    liczba sprzedawców współpracujących z firmą
    dane wskazane przez nadawcęwiadomości w polu "Treśćwiadomości" lub "Temat rozmowy"
    dane wskazane przed zamawiającego w polu "uwagi klienta"
  4. Sposób wykorzystywania przetwarzanych danych osobowych
   1. Udostępnione przez Państwa, za pośrednictwem Serwisu, dane osobowe mogą zostać wykorzystywane w celu:
    a) skontaktowania się z Państwem, realizując nasz prawnie usprawiedliwiony interes polegający na świadczeniu prawidłowej obsługi klientów, w tym udzielaniu odpowiedzi na kierowane do Spółki zapytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
    b) skontaktowania się z Państwem w celu realizacji marketingu bezpośredniego, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Mogą Państwo także potwierdzić w ramach dobrowolnej zgody chęć otrzymywania od nas bieżących informacji o usługach bezpośrednio na Państwa firmowy adres e-mail i numer telefonu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jednoczesny kontakt podstawowymi kanałami dla komunikacji biznesowej traktujemy jako dobrą praktykę rynkową w relacji pomiędzy przedsiębiorcami. Niekiedy jest to uzasadnione także specyfiką naszych usług, które wymagają czasami nie tylko zasygnalizowania e-mailowego, ale również rozmowy pozwalającej przedstawić ofertę odpowiadającą konkretnym potrzebom. Wyżej wymienione działania podejmujemy tylko wtedy, jeśli potwierdzą Państwo, że jako partner biznesowy są zainteresowani otrzymywaniem bieżących informacji handlowych. w każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z tej opcji;
    c) jeżeli zdecydują się Państwo skorzystać z wersji demo aplikacji Salesbook - zarejestrowania Państwa konta w aplikacji, w celu udostępnienia jej wersji demo do testów, realizując tym samym nasz prawnie uzasadniony interes w postaci prowadzenia działań marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
    d) jeżeli zdecydują się Państwo na skorzystanie z naszych usług - Państwa dane będą przetwarzane w celu zawarcia z nami umowy na wdrożenie i utrzymanie aplikacji Salesbook w Państwa przedsiębiorstwie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
    e) ulepszania funkcjonowania Serwisu, w tym podnoszenia jego bezpieczeństwa, realizując nasz prawnie uzasadniony interes w postaci administrowania Serwisem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
    f) pozycjonowania Serwisu oraz kierowania spersonalizowanych reklam do potencjalnych klientów na podstawie ich profilowania, realizując nasz prawnie uzasadniony interes w postaci prowadzenia marketingu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
    g) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, realizując nasz prawnie uzasadniony interes w postaci ochrony naszych praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  5. Wykorzystywanie plików cookies
   1. W Serwisie wykorzystujemy pliki cookies oraz technologie pokrewne, które system teleinformatyczny zapisuje na urządzeniu użytkownika (telefonie, tablecie lub komputerze, z którego użytkownik łączy się z Serwisem). Zestawienie plików cookie i pokrewnych wykorzystywanych w Serwisie - z uwzględnieniem ich kategorii, nazwy, typu, celu wykorzystywania, okresu ich przechowywania oraz ich dostawców - znajduje się w Załączniku nr 1 do Polityki prywatności.
   2. Pliki cookies (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, zapisywane na Państwa urządzeniu przez strony internetowe. Informacje gromadzone za pośrednictwem cookies używane są najczęściej do zwiększenia funkcjonalności strony WWW. Ponadto, pliki cookies mogą być wykorzystywane także w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości strony WWW. Pliki cookies bywają stosowane również w celach marketingowych - informacje w nich zapisane pozwalają np. dostosować treść wyświetlanych użytkownikowi reklam do jego preferencji.
   3. Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki cookies na Państwa urządzeniu, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania Serwisu. w pozostałych przypadkach, potrzebujemy Państwa zezwolenia na wykorzystanie plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przechowywanie na Państwa urządzeniach cookies, mogą Państwo zablokować możliwość ich zapisywania na Państwa urządzeniu w ustawieniach przeglądarki internetowej. o tym, jak to zrobić, mogą Państwo przeczytać między innymi na tej stronie. Dodatkowo, podczas pierwszych odwiedzin Serwisu, ukaże się Państwu baner, który również pozwala zdecydować o tym, jakie pliki cookies będą wobec Państwa wykorzystywane. w przypadku zablokowania możliwości wykorzystywania przez Serwis innych plików cookies niż niezbędne, korzystanie z niektórych funkcji Serwisu może napotykać na utrudnienia.
   4. Mogą Państwo w każdym czasie cofnąć wcześniej wyrażoną zgodę na wykorzystywanie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki.
  6. Cookies stron trzecich
   1. W Serwisie wykorzystujemy pliki cookies zewnętrznych dostawców, dzięki którym możemy gromadzić dane statystyczne i behawioralne jego użytkowników. Tymi dostawcami są:
    a)
    • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, która dostarcza nam narzędzia "Google Analytics".
    • Google Analytics, za pomocą plików cookies, gromadzi anonimowe informacje o sposobie w jaki korzystają Państwo z naszego Serwisu, tworząc i analizując statystyki, które wykorzystujemy do podnoszenia jakości tak samego Serwisu, jak i prowadzonych działań marketingowych.
    • Szczegółowe informacje na temat wykorzystywania plików cookies przez Google Ireland Limited można znaleźć pod tym linkiem.
    • Z uwagi na to, że część infrastruktury teleinformatyczna Google Ireland Limited znajduje się w USA, dane przetwarzane przez ten podmiot mogą być transferowane do Państwa trzeciego (tj. USA). Google Ireland Limited deklaruje zgodność transferu danych z wymaganiami RODO oraz wysoki poziom ochrony danych, o czym szerzej można przeczytać w Polityce prywatności Spółki, dostępnej pod tym adresem. Ponadto gwarancje ochrony prywatności USA zostały także potwierdzone przez Przedstawiciela ONZ ds. Prywatności w raporcie z dnia 19 marca 2021 r. z raportem można zapoznać się tutaj.
    b)
    • Hotjar Limited, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta, która dostarcza nam narzędzie “Hotjar".
    • Hotjar, pozyskując dane za pomocą plików cookies, pozwala nam na analizowanie Państwa działań podejmowanych podczas korzystania z naszego Serwisu, np. sprawdzenia, ile czasu poświęcili Państwo na zapoznanie się z poszczególnymi stronami, w które przyciski Państwo kliknęli lub z jakich linków Państwo skorzystali, itp. Informacje te wykorzystujemy je jedynie w celu ulepszania Serwisu. Szczegółowe informacje na temat wykorzystywania plików cookies przez Hotjar Limited można znaleźć pod tym linkiem.
    • Z uwagi na to, że Hotjar Limited działa i przechowuje dane na terenie Europy, zobowiązany jest do zachowania wysokich standardów przetwarzania danych. Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania i zabezpieczenia Twoich danych przez Hotjara znajdziesz pod tym adresem.
    c)
    • Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Dublin, dostarczająca nam narzędzie "Facebook Ads".
    • Facebook Ads za pomocą plików cookies oraz technologii pokrewnych, gromadzi dane statystyczne wykorzystywane do prowadzenia działań marketingowych.
    • Szczegółowe informacje na temat wykorzystywania plików cookies oraz technologii pokrewnych przez Facebook Ireland Ltd. można znaleźć pod tym linkiem.
    • Z uwagi na to, że część infrastruktury teleinformatycznej oraz podwykonawców Facebook Ireland Ltd. znajduje się w USA, dane przetwarzane za pomocą tego narzędzia mogą być transferowane do Państwa trzeciego (tj. USA). Facebook Ireland Ltd. deklaruje zgodność transferu danych z wymaganiami RODO oraz wysoki poziom ochrony danych, o czym szerzej można przeczytać w Polityce prywatności Spółki, dostępnej pod tym adresem. Ponadto gwarancje ochrony prywatności USA zostały także potwierdzone przez Przedstawiciela ONZ ds. Prywatności w raporcie z dnia 19 marca 2021 r. z raportem można zapoznać się tutaj.
    d)
    • LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House, 2 Wilton Pl, Dublin 2, D02 CA30, Irlandia, dostarczająca nam narzędzie “LinkedIn Ads".
    • LinkedIn Ads pozwala na prowadzenie działań marketingowych za pośrednictwem platformy LinekdIn. Pozyskiwane przez LinekdIn Ireland Unlimited Company dane pozwalają na zwiększenie efektywności prowadzonych działań marketingowych.
    • Szczegółowe informacje na temat wykorzystywania plików cookies oraz technologii pokrewnych przez LinkedIn Ireland Unlimited Company znajdą Państwo pod tym linkiem.
    • Z uwagi na to, że część infrastruktury teleinformatycznej LinkedIn Ireland Unlimited Company znajduje się w USA, dane przetwarzane za pomocą tego narzędzia mogą być transferowane do Państwa trzeciego (tj. USA). LinkedIn Ireland Unlimited Company deklaruje zgodność transferu danych z wymaganiami RODO oraz wysoki poziom ochrony danych, o czym szerzej można przeczytać w Polityce prywatności Spółki, dostępnej pod tym adresem.
    e)
    • Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlandia, dostarczająca nam narzędzie “Clarity"
    • Clarity pozwala nam na analizowanie Państwa działań podejmowanych podczas korzystania z naszego Serwisu, np. sprawdzenia, ile czasu poświęcili Państwo na zapoznanie się z poszczególnymi stronami, w które przyciski Państwo kliknęli lub z jakich linków Państwo skorzystali, itp. Informacje te wykorzystujemy je jedynie w celu ulepszania Serwisu.
    • Szczegółowe informacje na temat wykorzystywania plików cookies oraz technologii pokrewnych przez Microsoft Corporation znajdą Państwo pod tym linkiem. Z uwagi na to, że część infrastruktury teleinformatycznej oraz podwykonawców znajduje się w USA, dane przetwarzane za pomocą tego narzędzia mogą być transferowane do Państwa trzeciego (tj. USA). Microsoft deklaruje zgodność transferu danych z wymaganiami RODO oraz wysoki poziom ochrony danych, o czym szerzej można przeczytać w Polityce prywatności Spółki, dostępnej pod tym adresem. Ponadto gwarancje ochrony prywatności USA zostały także potwierdzone przez Przedstawiciela ONZ ds. Prywatności w raporcie z dnia 19 marca 2021 r. z raportem można zapoznać się tutaj.
    f)
    • Liidio Oy, Mikonkatu 17, 00100 Helsinki, Finlandia, dostarczająca nam narzędzie "Leedfeeder".
    • Leedfeeder pozwala nam na przetwarzanie danych podmiotów biznesowych, które mogą być zainteresowane naszą ofertą, w celu prowadzenia działań marketingowych. Z uwagi na to, że część infrastruktury teleinformatycznej Liidio Oy znajduje się w USA, dane przetwarzane za pomocą tego narzędzia mogą być transferowane do Państwa trzeciego (tj. USA). Liidio Oy deklaruje zgodność transferu danych z wymaganiami RODO oraz wysoki poziom ochrony danych, o czym szerzej można przeczytać w Polityce prywatności Spółki, dostępnej pod tym adresem.
    • Szczegółowe informacje na temat wykorzystywania plików cookies oraz technologii pokrewnych przez Microsoft Corporation znajdą Państwo pod tym linkiem.
    g)
    • Thulium Sp. z o. o., Osiedle Złotej Jesieni 7, 31-827 Kraków, dostarczająca nam technologię pozwalająca na zaimplementowanie w Serwisie widgetu kontaktowego.
    • Szczegółowe informacje na temat wykorzystywania plików cookies przez Thulium Sp. z o. o. znajdą Państwo w polityce prywatności Thulium Sp. z o. o. dostępnej pod tym linkiem.
  7. Pozostali odbiorcy danych osobowych
   1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom (tzw. procesorom), świadczącym dla nas usługi IT, prawne oraz realizującym dla nas działania marketingowe. Ponadto Państwa dane mogą być przekazywane także podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
  8. Transfer danych do Państw trzecich
   1. Zarówno Salesbook S.A., jak i niektórzy jego procesorzy, korzystają z usług świadczonych przez podmioty, których siedziba znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. państwa trzecie). Jeżeli dane nie są przekazywane są do państw, wobec którego Komisji Europejskiej wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, stosowane są odpowiednie, przewidziane prawem zabezpieczenia - w szczególności standardowe klauzule umowne. w celu uzyskania dalszych informacji o przekazywaniu danych do państw trzecich, w tym kopii szczegółowych informacji o stosowanych zabezpieczeniach, należy skontaktować się z Salesbook S.A.
  9. Okres przetwarzania danych osobowych
   1. Państwa dane osobowe, przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi - nie dłużej jednak niż 2 lata albo do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych. w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do chwili jej wycofania. Jeżeli wystąpi spór na temat zgodności przetwarzania danych z prawem, wówczas Państwa dane będziemy przetwarzać do czasu jego rozstrzygnięcia. Dane osobowe związane z realizacją zamówienia, zgodnie z prawem muszą być przechowywane przez okres 5 lat od momentu zrealizowania zamówienia. Pozostałe dane przechowywane będą do czasu przedawnienia roszczeń związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. Okres przechowywania danych pozyskanych za pośrednictwem plików cookies wskazany został w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do Polityki.
  10. Profilowanie
   1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą podlegać profilowaniu, do czego wykorzystywane są informacje o zakupach, działaniach w kanałach sprzedaży Administratora (IP komputera, pliki cookie, preferowane sposoby zakupu), czy też dane socjodemograficznych (takie jak np. płeć, wiek, dochody, miejsce zamieszkania), w celu dostosowania informacji marketingowych do indywidualnych preferencji. w każdym przypadku Użytkownik może wnieść sprzeciw co do dalszego profilowania.
  11. Uprawnienia osoby, której dane są przetwarzane
   1. Przysługują Państwu prawa:
    a) dostępu do swoich danych;
    b) sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;
    c) uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (z uwzględnieniem celów ich przetwarzania);
    d) prawo do przeniesienia danych osobowych - w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą; przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
    e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, którego dokonujemy w celu realizacji naszych prawnie usprawiedliwionych interesów;
    f) prawo do usunięcia danych osobowych - w sytuacji gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie; osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania; dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator; dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO [usługi oferowane bezpośrednio dziecku];
    g) prawo do ograniczenia przetwarzania danych - w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych (na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych); przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania (do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą).
   2. Jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) - mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   3. Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak uznają Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  12. Zmiany w Polityce prywatności
   1. Zasady określone w niniejszej polityce prywatności mogą być okresowo aktualizowane lub zmieniane poprzez zamieszczenie w naszej witrynie ich nowej wersji. Należy cyklicznie odwiedzać tę stronę, aby upewnić się, że są Państwo zapoznani z aktualnymi zasadami przetwarzania danych osobowych oraz stosowania plików cookies.
  Załącznik nr 1 do Polityki prywatności - wykaz plików cookies zamieszczonych w Serwisie
  Pliki cookies zamieszczone w Serwisie
  Nazwa Dostawca Typ Cel wykorzystywania Okres przechowywania
  Kategoria: Niezbędne do funkcjonowania serwisu
  Niezbędne pliki cookie pomagają uczynić witrynę użyteczną, umożliwiając działanie jej podstawowych funkcje, takich jak nawigacja po stronie i dostęp do zabezpieczonych obszarów Serwisu. Witryna nie może działać poprawnie bez tych plików cookie.
  bscookie linkedin.com HTTP Ten plik cookie służy do identyfikacji odwiedzającego za pośrednictwem aplikacji. Pozwala to odwiedzającemu na przykład zalogować się na stronie internetowej za pośrednictwem aplikacji LinkedIn. 1 rok
  cookielawinfo-checkbox-advertisement salesbook.com HTTP Służy do wykrywania, czy odwiedzający zaakceptował kategorię marketingową na banerze plików cookie. To ciasteczko jest niezbędne do zgodności strony internetowej z RODO. 1 rok
  cookielawinfo-checkbox-analytics salesbook.com HTTP Służy do wykrywania, czy odwiedzający zaakceptował kategorię statystyk w banerze plików cookie. Ten plik cookie jest niezbędny do zachowania zgodności witryny z RODO. 1 rok
  cookielawinfo-checkbox-functional salesbook.com HTTP Określa, czy użytkownik zaakceptował pole zgody na pliki cookie. 1 rok
  cookielawinfo-checkbox-necessary salesbook.com HTTP 1 rok
  cookielawinfo-checkbox-others salesbook.com HTTP Przechowuje stan zgody użytkownika na pliki cookie dla bieżącej domeny. 1 rok
  cookielawinfo-checkbox-performance salesbook.com HTTP 1 rok
  li_gc linkedin.com HTTP 180 dni
  cookietest salesbook.com HTTP Ten plik cookie służy do ustalenia, czy odwiedzający zaakceptował pole zgody na pliki cookie. Do zakończenia trwania sesji
  rc::a google.com HTML Ten plik cookie służy do rozróżniania ludzi i botów. Pozwala to na sporządzanie aktualnych raportów na temat korzystania z Serwisu. Stały
  rc::c google.com HTML Ten plik cookie służy do rozróżniania ludzi i botów. Do zakończenia trwania sesji
  Kategoria: Preferencje
  Pliki cookie preferencji umożliwiają witrynie zapamiętanie informacji, które zmieniają sposób zachowania lub wyglądu witryny preferowany język lub region, w którym się znajdujesz.
  _hjCookieTest salesbook.com HTTP Ten plik cookie jest ustawiany przez menedżera odbiorców strony internetowej w celu ustalenia, czy w przeglądarce użytkownika można ustawić dodatkowe pliki cookie stron trzecich - pliki cookie stron trzecich są używane do zbierania informacji lub śledzenia zachowania odwiedzających na wielu stronach internetowych. Pliki cookie stron trzecich są ustawiane przez stronę internetową lub firmę strony trzeciej. Do zakończenia trwania sesji
  lang ads.linkedin.com HTTP Zapamiętuje wybraną przez użytkownika wersję językową strony internetowej. Do zakończenia trwania sesji
  lang linkedin.com HTTP Niezbędne do zachowania ustawień językowych na podstronach serwisu. 1 dzień
  lidc linkedin.com HTTP Rejestruje, który klaster serwerów obsługuje gościa. Jest to używane w kontekście równoważenia obciążenia, aby zoptymalizować doświadczenie użytkownika. 1 rok
  pll_language salesbook.com HTTP Ten plik cookie służy do określenia preferowanego języka odwiedzającego i odpowiedniego ustawienia języka na stronie internetowej, jeśli to możliwe. 1 rok
  Kategoria: Statystyczne
  Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielom witryn zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcje ze stronami internetowymi, gromadząc i raportując informacje anonimowo.
  _clck salesbook.com HTTP Gromadzi dane dotyczące nawigacji i zachowania użytkownika na stronie. Służy do sporządzania raportów statystycznych i map popularności dla właściciela witryny. 1 rok
  _clsk salesbook.com HTTP Rejestruje dane statystyczne dotyczące zachowań użytkowników w serwisie. Wykorzystywane do wewnętrznej analizy przez operatora serwisu. 1 dzień
  _cltk salesbook.com HTTP Rejestruje dane statystyczne dotyczące zachowania użytkowników w serwisie. Wykorzystywane do wewnętrznych analiz przez operatora strony. Do zakończenia trwania sesji
  _hjAbsoluteSessionInProgress salesbook.com HTTP Ten plik cookie służy do zliczania, ile razy witryna została odwiedzona przez różnych odwiedzających — odbywa się to poprzez przypisanie odwiedzającemu identyfikatora, dzięki czemu odwiedzający nie zostanie dwukrotnie zarejestrowany. 1 dzień
  _hjFirstSeen salesbook.com HTTP Ten plik cookie służy do ustalenia, czy odwiedzający odwiedził witrynę wcześniej, czy też jest nowym gościem na stronie. 1 dzień
  _hjIncludedInPageviewSample salesbook.com HTTP Służy do wykrywania, czy nawigacja użytkownika i interakcje są uwzględnione w analizie danych witryny. 1 dzień
  _hjIncludedInSessionSample salesbook.com HTTP Rejestruje dane dotyczące zachowania odwiedzających witrynę internetową. Jest to wykorzystywane do wewnętrznej analizy i optymalizacji strony internetowej. 1 dzień
  _hjSession_# salesbook.com HTTP Zbiera statystyki dotyczące odwiedzin użytkownika na stronie internetowej, takie jak liczba odwiedzin, średni czas spędzony na stronie oraz to, jakie strony zostały przeczytane. 1 dzień
  _hjSessionUser_# salesbook.com HTTP 1 rok
  _hjTLDTest salesbook-app.com HTTP Rejestruje dane statystyczne dotyczące zachowań użytkowników w serwisie. Wykorzystywane do wewnętrznej analizy przez operatora serwisu. Do zakończenia trwania sesji
  AnalyticsSyncHistory linkedin.com HTTP Używane w związku z synchronizacją danych z usługami analitycznymi stron trzecich. 30 dni
  c.gif c.clarity.ms Pixel Gromadzi dane dotyczące nawigacji i zachowania użytkownika na stronie. Służy do tworzenia raportów statystycznych i map ciepła dla właściciela witryny. Do zakończenia trwania sesji
  CLID clarity.ms HTTP Gromadzi dane dotyczące nawigacji i zachowania użytkownika na stronie. Służy do sporządzania raportów statystycznych i map popularności dla właściciela witryny. 1 rok
  collect google-analytics.com Pixel Służy do wysyłania danych do Google Analytics na temat urządzenia i zachowania odwiedzającego. Śledzi użytkownika na różnych urządzeniach i kanałach marketingowych. Do zakończenia trwania sesji
  https://#.#/ tr-rc.lfeeder.com Pixel Rejestruje dane statystyczne dotyczące zachowania użytkowników w serwisie. Wykorzystywane do wewnętrznych analiz przez operatora strony. Do zakończenia trwania sesji
  ln_or salesbook.com HTTP 1 dzień
  Kategoria: Marketingowe
  Marketingowe pliki cookie służą do śledzenia odwiedzających na stronach internetowych. Intencją jest wyświetlanie reklam, które są trafne i interesujące dla indywidualnego użytkownika, a tym samym bardziej wartościowe dla wydawców i zewnętrznych reklamodawców.
  _fbp salesbook.com HTTP Używany przez Facebook do dostarczania serii produktów reklamowych, takich jak licytowanie w czasie rzeczywistym od reklamodawców zewnętrznych. 3 miesiące
  _lfa salesbook.com HTTP Używane w kontekście z marketingiem opartym na koncie (ABM). Plik cookie rejestruje dane, takie jak adresy IP, czas spędzony na stronie internetowej i żądania stron dotyczące wizyty. Służy do retargetowania wielu użytkowników korzystających z tych samych adresów IP. ABM zazwyczaj jest stosowany w celach marketingu B2B. 399 dni
  _lfa HTML Stałe
  _lfa_test_cookie_stored HTTP 1 dzień
  _lfa_expiry salesbook.com HTML Zawiera datę wygaśnięcia pliku cookie o odpowiedniej nazwie. Stałe
  ANONCHK c.clarity.ms HTTP Rejestruje dane o odwiedzających z wielu wizyt i na wielu stronach internetowych. Informacje te służą do pomiaru skuteczności reklamy na stronach internetowych 1 dzień
  bcookie linkedin.com HTTP Używany przez serwis społecznościowy LinkedIn do śledzenia korzystania z usług wbudowanych. 1 rok
  pagead/landing googlesyndication.com Pixel Śledzi współczynnik konwersji między użytkownikiem a banerami reklamowymi na stronie internetowej — służy to optymalizacji trafności reklam na stronie internetowej. Do zakończenia trwania sesji
  MUID clarity.ms HTTP Używany powszechnie przez firmę Microsoft jako unikalny identyfikator użytkownika. Plik cookie umożliwia śledzenie użytkownika poprzez synchronizację identyfikatora w wielu domenach Microsoft. 1 rok
  popup salesbook-app.com HTTP Używane w kontekście wyskakujących treści reklamowych na stronie internetowej. Plik cookie określa, które reklamy powinien wyświetlić odwiedzający, a także zapewnia, że te same reklamy nie będą wyświetlane częściej niż zamierzono. Do zakończenia trwania sesji
  SM c.clarity.ms HTTP Rejestruje unikalny identyfikator, który identyfikuje urządzenie użytkownika podczas ponownych odwiedzin w witrynach korzystających z tej samej sieci reklamowej. Identyfikator służy do zezwalania na reklamy kierowane. Do zakończenia trwania sesji
  SRM_B bing.com HTTP Śledzi interakcję użytkownika z funkcją paska wyszukiwania witryny. Dane te mogą być wykorzystane do zaprezentowania użytkownikowi odpowiednich produktów lub usług. 1 rok
  UserMatchHistory linkedin.com HTTP Służy do śledzenia odwiedzających na wielu stronach internetowych w celu prezentowania odpowiedniej reklamy w oparciu o preferencje odwiedzającego. 30 dni
 • Jesteśmy polsko-brytyjskim startup-em rozwijającym system do prowadzenia skutecznych rozmów handlowych.

  Salesbook to innowacyjne narzędzie sprzedażowe i prezentacyjne dla zespołu sprzedawców mobilnych, których zadaniem jest dotarcie do klienta, analiza jego potrzeb oraz zaprezentowanie i konfiguracja produktu. System powstał w Polsce i z pomocą zewnętrznych inwestorów Venture Capital wychodzimy na szerokie wody. Już dziś z naszego rozwiązania korzystają renomowane firmy międzynarodowe w Polsce i za granicą.