fbpx
  • Fundusze EU

  • Unia Europejska
  • Unia Europejska
  • Unia Europejska

Nazwa projektu: Samouczące się algorytmy wyznaczające optymalną ścieżkę sprzedaży na podstawie analizy wzorców zachowań sprzedawców

Cele projektu: Stworzenie platformy wspierającej pracę zespołów handlowych w zakresie podejmowania decyzji   i aktywności zawodowej w możliwie najbardziej optymalny sposób. Celem jest zwiększenie skuteczności procesów sprzedażowych przynajmniej o 10%.

Planowane efekty: Poprzez zastosowanie optymalnych scenariuszy nastąpi wzrost konwersji odbytych spotkań handlowych do zakończonych sukcesem o 10% w stosunku do wyników bez technologii Salesbook. Predykcja gotowości zakupu produktu/usługi przez klienta na poziomie co najmniej 70%. Oznacza to, że spośród osób, które zostały zaklasyfikowane jako gotowe do zakupu 70% dokonało tego zakupu.

Wartość projektu: 1 mln PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 800 tys. PLN

  • Unia Europejska
  • Fundusze europejskie
  • PARP

Nazwa projektu: Wzrost konkurencyjności firmy Salesbook SA w ramach internacjonalizacji innowacyjnej polskiej marki produktowej Salesbook na rynku międzynarodowym

Cele projektu: Celem projektu jest dalszy rozwój eksportu i wzmocnienie pozycji rynkowej marki produktowej Salesbook poprzez działania informacyjno-promocyjne i udział w targach na rynkach międzynarodowych. Rozszerzenie działań eksportowych i podjęcie rozmów handlowych z nowymi klientami i partnerami biznesowymi przełoży się na rozwój Salesbook Sp. z o.o. i wzrost jego przychodów. Zwiększenie skali i zasięgu sprzedaży rozwiązań marki umożliwi wzrost nakładów inwestycji w markę w kierunku ciągłego udoskonalania rozwiązania i zwiększenia jego innowacyjności.

Wartość projektu: 245 900 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 184 425 PLN