fbpx
 

Program Mój Prąd. Podnieś sprzedaż na ostatniej prostej z Salesbookiem

Program Mój Prąd. Podnieś sprzedaż na ostatniej prostej z Salesbookiem

Mój Prąd 4.0, czyli kolejna edycja programu dotacyjnego do mikroinstalacji fotowoltaicznych, magazynów ciepła, magazynów energii elektrycznej i systemów zarządzania energią, dobiega końca. Nabór wniosków trwa do 31 marca br. Nie trać czasu i skorzystaj z kalkulatora PV od Salesbooka, aby podnieść swoją sprzedaż na ostatniej prostej.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej notuje wzrost zainteresowania programem

Do skorzystania z Programu Priorytetowego Mój Prąd 4.0 nie zostało wiele czasu. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął przyjmowanie wniosków w kwietniu 2022 r. i przedłużył termin ich składania z grudnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. Prawdopodobnie decyzja o przedłużeniu przyjmowania wniosków sprawiła, że ich liczba znacznie wzrosła.

„Zaobserwowaliśmy większe zainteresowanie dofinansowaniami na magazyny energii elektrycznej (wzrost zainteresowania o 100 proc.). Mamy już ponad 1000 wniosków na magazyny energii wraz z instalacją fotowoltaiczną” – tak w lutym informowało media biuro prasowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Od grudnia 2022 r. do lutego br. przyjęto łącznie ponad 16,8 tys. wniosków o dofinansowanie. Maksymalna kwota dotacji wynosi 31 tys. zł.

Aby w ramach Programu Priorytetowego ułatwić staranie się o dotację do mikroinstalacji PV, magazynu energii elektrycznej czy systemu zarządzania energią, przygotowano generator wniosków. Aby złożyć wniosek, wystarczy wejść na stronę programu Mój Prąd i zrobić to właśnie poprzez to narzędzie.

Nie ma możliwości złożenia dokumentów w formie papierowej, co usprawnia proces i pozwala uniknąć chaosu. Trzeba natomiast dodać niezbędne załączniki, jak np. zaświadczenie operatora sieci dystrybucyjnej, ale o szczegółach opowiemy w dalszej części artykułu.

Program Mój Prąd ma zwiększyć autokonsumpcję energii elektrycznej i pozytywnie wpływać na środowisko. Jak wynika z danych NFOŚiGW, ogółem dzięki programowi wypłacono już kwotę dofinansowań w wysokości 1 739 912 925 zł. Szacuje się, że Program Mój Prąd pomógł ograniczyć też emisję CO2 aż o 1 903 925 504 kg rok.

Infografika przedstawiająca dane dotyczące programu Mój Prąd.
Fot. 1. Dane dotyczące programu Mój Prąd.

Skoro czasu nie zostało dużo, a zainteresowanie jest znaczne, warto kuć żelazo, póki gorące. Przypomnijmy najważniejsze założenia Programu Priorytetowego Mój Prąd.

Aby zachęcić do produkcji energii elektrycznej

Program Mój Prąd trwa już od kilku lat, a Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wdrażając go, chciał zainteresować Polaków tematem produkcji energii elektrycznej z alternatywnych źródeł dla gospodarstw domowych.

W międzyczasie zmieniały się zasady programu dotyczące wyprodukowanej energii elektrycznej, system rozliczania (nowy sposób zamiast systemu opustów) oraz wysokość dofinansowania (nie obejmuje tylko mikroinstalacji fotowoltaicznej, ale również systemy zarządzania energią i magazyny ciepła).

– Chcemy postawić na to, aby zachęcać prosumentów do autokonsumpcji energii, którą wytworzą u siebie w gospodarstwie, żeby jak najmniej tej energii trafiało do sieci elektroenergetycznej. To pozwoli przede wszystkim uchronić sieci niskiego napięcia przed przeciążeniami, które powstają przy tak dużej liczbie prosumentów. Skorzysta też na tym beneficjent, bo dostanie dofinansowanie na dodatkowe komponenty – tak o programie Mój Prąd 4.0. mówił w wywiadzie dla Newserii Biznes Paweł Mirowski, wiceprezes NFOŚiGW.

Oprócz możliwości dofinansowania na dodatkowe elementy instalacji fotowoltaicznej zmieniono też system rozliczania. Poprzedni system rozliczania – system opustów, czyli tzw. net-metering został zastąpiony przez net-billing.

– System opustów polegał na tym, że oddawaliśmy całą niewykorzystaną część energii, natomiast 80 proc. tego, co oddaliśmy, mogliśmy później odebrać bez dodatkowych opłat – wyjaśniał wiceprezes Mirowski dla Newserii Biznes.

W nowym systemie net-billing prosumenci korzystający z instalacji fotowoltaicznej muszą sprzedawać nadwyżki energii elektrycznej do sieci, ale też płacić za pobraną energię.

Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej i nie tylko

W grudniu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił, że nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd Część 1. Program Mój Prąd na lata 2021–2023 został przedłużony, a wysokość dofinansowanie ulega podwyższeniu

W nowej edycji programu Mój Prąd został zwiększony również zakres dofinansowania. Nie przysługuje ono tylko do mikroinstalacji fotowaltaicznej, ale obejmuje też systemy zarządzania energią oraz magazyny: magazyn energii elektrycznej i magazyn ciepła.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania w formie dotacji różni się w zależności od tego, czy wnioskodawca stara się tylko o dofinansowanie na samą instalację fotowoltaiczną, czy również do magazynu energii, magazynu ciepła lub systemu zarządzania energią.

Montaż instalacji fotowoltaicznej.
Fot. 2. Można otrzymać dofinansowanie m.in. na instalacje i magazyny ciepła.

Obecnie wysokość dofinansowania w formie dotacji dla osób, które rozliczają się w systemie net-billing oraz dla wnioskodawców, którzy rozliczali się w systemie opustów, ale nie skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing, wygląda następująco:

• W przypadku zgłoszenia do dofinansowania tylko mikroinstalacji PV – kwota dofinansowania wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 6 tys. zł.

• W przypadku zgłoszenia do dofinansowania mikroinstalacji PV wraz z elementem dodatkowym dofinansowanie wyniesie:

1. do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 7 tys. zł do mikroinstalacji PV,

2. do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 16 tys. zł do magazynów energii elektrycznej,

3. do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 tys. zł do magazynów ciepła,

4. 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 3 tys. zł do systemu EMS/HEMS.

Dotacje dotyczą instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 do 10 kW. W ramach programu nie ma możliwości uzyskania dotacji na rozbudowanie już istniejących mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Prace podczas montażu instalacji fotowoltaicznej.
Fot. 3. Wysokość dofinansowania różni się w zależności od wybranej instalacji.

Wysokość dofinansowania, a net-billing

Z kolei wysokość dofinansowania dla osób, które rozliczają się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering i skorzystały wcześniej z programu Mój Prąd pod warunkiem przejścia na net-billing wynosi:

– do 50% kosztów kwalifikowanych (wpisanych w wypłaconym już wniosku), ale nie więcej niż 3 tys. zł dla mikroinstalacji PV, dla której zostanie zakupiony i zamontowany co najmniej jeden dodatkowy element znajdujący się punktach poniżej,

– 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 16 tys. zł do magazynów energii elektrycznej,

– nawet do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 tys. zł do magazynów ciepła,

– 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 3 tys. zł do systemu EMS/HEMS.

Program Mój Prąd – trwa przeliczanie wniosków

W związku z tym, że zmieniła się wysokość finansowania, trwa przeliczanie złożonych już wniosków, aby zwiększyć wypłaty. Ponadto osoby, które złożyły wniosek tylko do mikroinstalacji PV, mają możliwość złożenia uzupełniającego wniosku o dofinansowanie na dodatkowe elementy. To ważna wiadomość, ponieważ nie ma konieczności wycofywania wniosku i dostarczania wszystkich dokumentów ponownie.

Osoby, które złożyły wnioski przed 15 grudnia, czyli zanim poziom dofinansowania został zwiększony i otrzymały już dotację, nie będą czuły się poszkodowane. Koszty kwalifikowane wskazane we wnioskach będą ponownie przeliczone względem nowego poziomu dofinansowania.

Jeżeli komuś będzie przysługiwać zwiększony poziom dofinansowania (do 50 proc. kosztów kwalifikowanych), otrzyma różnicę między już wypłaconą dotacją a dotacją, jaką otrzymałby wnioskodawca po zmianie poziomu dofinansowania.

Kto może skorzystać z programu Mój Prąd?

W ramach programu Mój Prąd 4.0, tak jak w poprzednich edycjach, dotację mogą otrzymać osoby fizyczne, które produkują prąd na własne potrzeby i zawarły umowę z operatorem sieci dystrybucyjnej. Chodzi o umowę dotyczącą wprowadzenia do sieci energii elektrycznej wytworzonej z mikroinstalacji PV.

Rodzina rozważa, czy złożyć wniosek do programu Mój Prąd.
Fot. 4. Z programu mogą skorzystać gospodarstwa domowe.

Program Mój Prąd 4.0 powstał z myślą o prosumentach rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie tzw. net-billing (o którym wspominamy wcześniej) oraz dla rozliczających się wcześniej z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering. Tutaj jest jednak pewien warunek. Takie osoby mogą przystąpić do złożenia wniosku o dofinansowanie pod warunkiem przejścia na system rozliczania net billing.

Jak złożyć wniosek?

Niezależnie od tego, czy dana osoba chce wysłać zgłoszenie do dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej PV wraz z elementem dodatkowym, magazynu ciepła czy na cały system zarządzania energią, nie należy wysyłać dokumentacji papierowej do NFOŚiGW.

Nabór wniosków odbywa się tylko elektronicznie, a wnioski złożone w formie papierowej będą odrzucane. Aby złożyć wniosek drogą elektroniczną, warto zajrzeć na stronę programu Mój Prąd.

Składanie wniosków o dofinansowanie w programie Mój Prąd.
Fot. 5. Nabór wniosków nadal trwa.

Do dostarczania e-dokumentów służy generator wniosków, ale można zrobić to też poprzez stronę www.login.gov.pl – gdzie wymagany jest login i hasło do profilu zaufanego, telefon komórkowy, podpis kwalifikowany lub e-dowód.

Trzeba przygotować również następujące dokumenty:

 • kopię faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • dowód zapłaty faktury lub oświadczenie o wpłacie (w przypadku płatności gotówką),
 • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD), które potwierdza montaż licznika wraz z numerem punktu poboru mocy,
 • oświadczenie wnioskodawcy o zapłacie,
 • pełnomocnictwo do złożenia wniosku,
 • zaświadczenie o net-billingu,
 • protokół odbioru prac od wykonawcy.

Status wniosku można sprawdzić na stronie internetowej programu Mój Prąd 4.0, klikając po prostu Sprawdź status wniosku.

Przygotowanie skutecznej oferty handlowej z Salesbookiem

Przypomniałeś sobie najważniejsze informacje dotyczące programu Mój Prąd 4.o., czyli m.in. to, że może dotować powstanie zarówno magazynu energii elektrycznej, mikroinstalacji PV, jak i dużej sieci energetycznej. Jeżeli jesteś sprzedawcą warto wykorzystać nie tylko powyższą wiedzę, ale też skuteczny kalkulator ofert PV, który pomoże Ci wzmocnić argumenty sprzedażowe.

Nabór wniosków nadal trwa, a z informacji przekazanych przez NFOŚiGW, wynika że program Mój Prąd 4.o cieszy się rosnącym zainteresowaniem. Jeżeli zajmujesz się sprzedażą produktów PV, a nie znasz jeszcze możliwości kalkulatora PV od Salesbooka, warto to nadrobić.

Kalkulator PV od Salesbooka

Zmiany zasad programu Mój Prąd spowodowały, że sprzedawcy musieli dopasować poszczególne elementy oferty handlowej do nowych realiów. Salesbook również wychodził im naprzeciw, aktualizując rozwiązania w kalkulatorze PV, aby ułatwić rozmowę z klientem. Dzięki temu stworzyliśmy narzędzie w całości dopasowane do zmienionych przepisów.

Sprzedawca zostaje wyposażony w komplet materiałów dostępnych na tablecie, co pozwala mu przeprowadzić profesjonalne spotkanie bez konieczności poszukiwania dodatkowych źródeł informacji.

Dzięki Salesbookowi i nowoczesnym rozwiązaniom graficznym nie tylko zaprezentujesz klientowi to, jak będzie wyglądała jego instalacja PV, ale również zyskasz mocne argumenty sprzedażowe.

Wizualizacja mikroinstalacji PV.
Fot. 6. Wizualizacja instalacji w Salesbooku.

Narzędzie, które wspiera sprzedaż

Kalkulator PV od dawna wspiera firmy zajmujące się sprzedażą fotowoltaiki, dzięki następującym funkcjom:

 • dopasowanie parametrów instalacji do potrzeb klienta – Salesbook pomoże Ci przygotować spersonalizowaną ofertą, a także przeliczyć parametry instalacji, którą jest zainteresowany klient,
 • wybór operatora taryfy –klient wybiera, kto jest operatorem taryfy i w ramach jakiego pakietu będzie się rozliczał,
 • porównanie rachunków miesięcznych – to bardzo dobry argument sprzedażowy, handlowiec może wykonać porównanie rachunków za energię w ujęciu rocznym, w przypadku skorzystania z instalacji fotowoltaicznej, jak i bez niej,
Grafika obrazująca koszty energii elektrycznej.
Fot. 7. Porównanie rachunków miesięcznych.
 • całościowy koszt inwestycji – to kolejna bardzo ważna funkcja, dzięki niej sprzedawca może przedstawić klientowi całościowy koszt inwestycji, a także zaprezentować to, w jaki sposób poniesione koszty będą się zwracały z biegiem czasu.
Symulacja kosztów mikroinstalacji PV z programem Mój Prąd.
Fot. 8. Koszty inwestycji zobrazowane na wykresie.

Kalkulator PV i program Mój Prąd 4.0

To nie wszystkie możliwości kalkulatora PV. Wraz z tym, jak zmieniły się kolejne zasady programu Mój Prąd, również te dotyczące net-billingu oraz dofinansowania do magazynu energii, ciepła i całego systemu, kalkulator Salesbooka także zyskał nowe funkcje.

Są to:

 • System rozliczania net-billing. Nowe przepisy rozróżniają autokonsumpcję energii elektrycznej oraz energię pobraną i wprowadzoną do sieci. Prosumenci płacą za pobraną energię elektryczną tak jak pozostali konsumenci. Salesbook oferuje sprzedawcy przejrzysty panel z czytelnie przedstawionymi obliczeniami. Jest to m.in. możliwość przeliczenia rocznego zysku klienta, a także dopasowania rozwiązań do oczekiwań klienta, jeżeli chodzi o autokonsumpcję energii elektrycznej.
Grafika obrazująca system rozliczania.
Fot. 9. Sposób rozliczania energii w nowym systemie.
 • Opcja Mój Prąd 4.0. Wybierając w kalkulatorze opcję Mój Prąd 4.0, możesz obliczyć maksymalną wysokość dotacji, jaką może otrzymać Twój klient. Poza tym jesteś w stanie obliczyć średni rachunek za prąd i wskazać oraz zaprezentować konkretne oszczędności, jakie daje montaż instalacji fotowoltaicznej.
Grafika obrazująca wysokość dofinansowania w programie Mój Prąd.
Fot. 10. Dofinansowanie w ramach programu.

Kalkulator PV od Salesbooka to nowoczesne narzędzie wyposażone w wiele funkcji przydatnych w pracy sprzedawcy instalacji PV. Sprawdź, jak może pomóc Ci w ostatnich tygodniach działania programu Mój Prąd i przyspieszyć sprzedaż.

Wypróbuj kalkulator

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości kalkulatora PV i wypróbować jego możliwości, umów się na bezpłatne demo.