fbpx
 

Sprzedaż

Sales Enablement: filozofia sprzedaży, która pomoże Ci odnieść sukces

 

Klaudia Drwęcka

Sales Enablement: filozofia sprzedaży, która pomoże Ci odnieść sukces

Sales Enablement ( w j. polskim – wsparcie sprzedaży) stał się w ostatnich latach kluczowym elementem nowoczesnych strategii sprzedaży, ponieważ firmy zmagają się z coraz bardziej konkurencyjnym i szybko zmieniającym się krajobrazem biznesowym.

W swej istocie Sales Enablement jest strategicznym procesem dostarczania zespołowi handlowemu narzędzi, zasobów i szkoleń sprzedażowych, których potrzebują, aby sprzedawać skuteczniej i podnosić wskaźnik efektywności.

W tym artykule zajmiemy się różnymi aspektami Sales Enablement – w tym jego korzyściami, strategiami, technologiami i rzeczywistymi zastosowaniami w różnych branżach i na różnych etapach lejka sprzedaży.

Rola Sales Enablement w rozwoju biznesu

Sales Enablement to coś więcej niż tylko modne hasło – to potężna strategia, która napędza wzrost przychodów i pomaga firmom w prosty sposób wyprzedzić konkurencję.

Czym jest Sales Enablement?

Jest to proces zapewniania firmom szkoleń, treści i narzędzi, które pomagają handlowcom i działom Customer Success Team działać bardziej efektywnie.

Obejmuje współpracę między zespołami sprzedaży, marketingu i obsługi klienta w celu zbudowania holistycznej struktury wspierania sprzedaży, która umożliwia realizację strategii wejścia na rynek.

Według Sales Enablement Society (SES) firmy, które wdrażają skuteczne programy wsparcia sprzedaży, mogą doświadczyć wzrostu przychodów nawet o 19% szybciej niż te, które tego nie robią.

Highspot donosi, że organizacje z silną strategią Sales Enablement są o ponad 40% bardziej zdolne do konwersji potencjalnych klientów i skrócenia cyklu sprzedaży.

Sales Enablement składa się z treści, narzędzi i szkoleń.
Fot. 1. Sales Enablement składa się z trzech głównych elementów: treści, narzędzi i szkoleń.

Nowoczesny nabywca B2B i znaczenie wsparcia sprzedaży

Wraz z ewolucją krajobrazu biznesowego preferencje i zachowania współczesnych klientów B2B również uległy zmianie.

Kluczowe aspekty, które należy wziąć pod uwagę przy obsłudze dzisiejszych klientów B2B, obejmują:

 1. Umożliwienie klientom prowadzenia własnej i zindywidualizowanej podróży zakupowej.
 2. Wzmocnienie zaufania jako kluczowego elementu.
 3. Inwestowanie w marketing szeptany.
 4. Rozwijanie relacji z klientami dostosowanych do standardów roku 2023.
 5. Wspieranie środowiska promującego pozytywne doświadczenia i zaangażowanie klientów.

Istotnym trendem, który pojawił się w odpowiedzi na te zmiany, jest skupienie się właśnie na Sales Enablement.

Sales Enablement vs. Sales Alignment. Na czym polega różnica?

Wsparcie sprzedaży oraz dostosowanie sprzedaży i marketingu, choć powiązane, służą różnym celom. Dostosowanie odnosi się do struktury organizacyjnej różnych zespołów, zapewniając, że współpracują one ze sobą w celu osiągnięcia wspólnych celów przy użyciu uzgodnionych metod współpracy.

Z drugiej strony, Sales Enablement obejmuje narzędzia i treści, które umożliwiają zespołom sprzedażowym bardziej efektywną i skuteczną sprzedaż.

Rosnące znaczenie wsparcia sprzedaży

Ostatnie wyzwania gospodarcze, takie jak sytuacja na Ukrainie i ogólnoświatowy wzrost kosztów utrzymania spowodowany inflacją, przyczyniły się do społecznego spadku zaufania do sprzedawców, prowadząc do spowolnienia procesów decyzyjnych.

W rezultacie zespoły sprzedażowe wymagają zwiększonego wsparcia ze strony działów marketingu, szczególnie w dolnej części lejka.

Co zatem składa się na wyjątkowe wsparcie sprzedaży?

 • Responsywność w przeciwieństwie do statycznego podejścia.
 • Personalizacja zamiast promowania ogólnych treści.
 • Włączenie innowacyjnych technologii, takich jak AI, wideo lub AR.
 • Angażujące, wyróżniające się i przyciągające wzrok materiały marketingowe.

Przyszłość Sales Enablement

Nawet po wznowieniu wzrostu gospodarczego wsparcie sprzedaży raczej nie straci na znaczeniu.

Myślące przyszłościowo, firmy B2B dostrzegają potencjał w wykorzystaniu obecnego kryzysu do zrewidowania spojrzenia na relacje między sprzedażą a marketingiem, dając początek koncepcji Revenue Operations (RevOps).

Idea Sales Enablement będzie coraz ważniejsza dla zespołów sprzedażowych
Fot. 2. Idea Sales Enablement stanie się coraz ważniejsza dla zespołów sprzedażowych w nadchodzących latach.

Strategia i technologie wspierające sprzedaż

Skuteczne programy Sales Enablement obejmują wiele strategii i technologii zaprojektowanych w celu wzmocnienia zespołu sprzedaży.

Niektóre z najpopularniejszych ważnych strategii Sales Enablement obejmują:

Tworzenie treści i zarządzanie nimi

Zapewnienie zespołom sprzedaży odpowiednich, aktualnych i łatwo dostępnych treści (takich jak białe księgi, studia przypadków i specyfikacje produktów) umożliwia im lepsze angażowanie i dostosowywanie komunikatów do indywidualnych potrzeb potencjalnych klientów.

Szkolenia i coaching

Regularne szkolenia i sesje coachingowe są niezbędne, aby mieć pewność, że przedstawiciele handlowi są wyposażeni w najnowszą wiedzę o produktach, trendach branżowych i technikach sprzedaży.

Analityka sprzedaży

Wykorzystanie danych i analiz do śledzenia wyników sprzedaży, identyfikowania obszarów wymagających poprawy i optymalizacji procesów sprzedaży może pomóc zespołom sprzedażowym w podejmowaniu lepszych decyzji i skuteczniejszym zamykaniu transakcji. Analiza danych oraz opracowane na jej podstawie strategie mogą również usprawnić lead scoring i lejek sprzedażowy zbudowany w systemie CRM.

Automatyzacja sprzedaży

Automatyzacja powtarzalnych zadań, takich jak wysyłanie wiadomości e-mail i follow-upowanie potencjalnych klientów, może pomóc zespołom sprzedaży i marketingu zaoszczędzić czas i skupić się na działaniach o wysokiej wartości i potencjale handlowym.

Onboarding i pogłębianie wiedzy

Solidny program onboardingowy jest niezbędny do szybkiego wdrożenia nowych przedstawicieli handlowych i zapewnienia im wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do odniesienia sukcesu w swoim zawodzie.

Ciągłe uczenie się jest równie ważne, ponieważ umożliwia zespołowi sprzedaży dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych i utrzymanie przewagi konkurencyjnej.

Platforma wsparcia sprzedaży, która obejmuje systemy zarządzania nauczaniem, może pomóc organizacjom w dostarczaniu ukierunkowanych szkoleń sprzedażowych i śledzeniu postępów, zapewniając, że przedstawiciele handlowi są zawsze wyposażeni w najnowszą wiedzę i sprawdzone techniki.

Social Selling

Jest to wykorzystanie platform mediów społecznościowych, takich jak LinkedIn, Twitter i Facebook, do badania, angażowania i utrzymywania kontaktu z klientami w całym procesie sprzedaży.

Włączając strategie social sellingu do swoich programów wsparcia sprzedaży, firmy mogą pomóc zespołowi handlowemu budować silniejsze relacje z potencjalnymi kontrahentami, zwiększać widoczność marki i odkrywać nowe możliwości, które dają nam media społecznościowe.

Technologie wsparcia sprzedaży, które integrują się z platformami mediów społecznościowych, mogą ułatwić sprzedaż, zapewniając przedstawicielom handlowym łatwy i szybki dostęp do odpowiednich treści i spostrzeżeń.

Playbooki sprzedażowe

Inaczej podręczniki sprzedaży. To kompleksowe przewodniki, które przedstawiają najlepsze praktyki, strategie i taktyki dla różnych scenariuszy sprzedaży, takich jak poszukiwanie, negocjowanie i zamykanie transakcji.

Opracowując i aktualizując podręczniki sprzedaży, organizacje mogą być pewne, że ich zespół handlowy stosuje spójne i skuteczne podejście w całym procesie.

Platforma Sales Enablement, która zawiera funkcjonalność playbooka, może pomóc przedstawicielom handlowym w szybkim dostępie do właściwych informacji we właściwym czasie, poprawiając ich zdolność do angażowania się w interakcje z potencjalnymi klientami i zamykania transakcji.

Narzędzia do współpracy i komunikacji

Efektywna współpraca i komunikacja między sprzedażą, marketingiem i innymi działami w firmie jest niezbędna do dostosowania celów i maksymalizacji wyników.

Platforma Sales Enablement, która integruje się z popularnymi narzędziami do współpracy i komunikacji, takimi jak Slack, Microsoft Teams i Google Workspace, może pomóc przeorganizować silosy informacyjne i ułatwić płynną wymianę wiadomości i danych w całej organizacji.

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe

Sztuczna inteligencja (AI) i technologie uczenia maszynowego (ang. machine learning – ML) stają się coraz ważniejsze w świecie wspomagania sprzedaży, ponieważ mogą pomóc firmom identyfikować wzorce, przewidywać wyniki i optymalizować procesy handlowe.

Platformy wspierające sprzedaż oparte na sztucznej inteligencji mogą dostarczać przedstawicielom handlowym trafnych rekomendacji dotyczących najlepszych treści do wykorzystania, optymalnego czasu na dotarcie do przyszłych klientów oraz najskuteczniejszych strategii handlowych, ostatecznie poprawiając wydajność i efektywność sprzedaży.

Wsparcie sprzedaży łączy w sobie najnowocześniejsze technologie i sprawdzone techniki.
Fot. 3. Wsparcie sprzedaży łączy w sobie najnowocześniejsze technologie i sprawdzone techniki.

Niektóre z popularnych technologii Sales Enablement obejmują:

 1. Systemy zarządzania relacjami z klientami (CRM): Systemy CRM, takie jak Salesbook, Pipedrive i HubSpot, są niezbędne do zarządzania informacjami o klientach i śledzenia działań sprzedażowych.
 2. Platformy zarządzania treścią sprzedażową (SCM): Platformy SCM, takie jak Salesbook, Seismic i Highspot, pomagają organizować i dystrybuować treści sprzedażowe, dzięki czemu są one łatwo dostępne dla przedstawicieli handlowych.
 3. Systemy zarządzania nauczaniem (LMS): Platformy LMS, takie jak Lessonly i MindTickle, zapewniają scentralizowaną lokalizację materiałów szkoleniowych dotyczących sprzedaży i pomagają śledzić postępy i wyniki.
 4. Narzędzia do analizy sprzedaży: Narzędzia takie jak Salesbook, Tableau i Domo pomagają zespołom sprzedażowym analizować dane dotyczące wydajności, identyfikować trendy i podejmować decyzje oparte na danych.

Wspieranie sprzedaży w różnych branżach i na różnych etapach ścieżki sprzedaży

Strategię i technologie Sales Enablement można dostosować do różnych branż i etapów lejka sprzedaży. Oto kilka przykładów.

Zastosowanie branżowe

Technologia: W szybko rozwijającej się branży technologicznej, wsparcie sprzedaży odgrywa kluczową rolę w utrzymywaniu przedstawicieli handlowych na bieżąco z najnowszymi ofertami produktów, trendami branżowymi i działaniami konkurencji. Branża technologiczna rozwija się w tak zawrotnym tempie, że czasem wystarczy „mrugnąć” i zostajesz daleko na końcu peletonu.

Platformy zarządzania treścią i systemy zarządzania nauczaniem mogą być szczególnie pomocne w zapewnieniu zespołom sprzedaży dostępu do najbardziej aktualnych informacji i materiałów szkoleniowych.

Opieka zdrowotna: Ze względu na złożone środowisko regulacyjne i różnorodność interesariuszy branża opieki zdrowotnej wymaga wyspecjalizowanych strategii Sales Enablement.

Zapewnienie zespołowi sprzedaży treści branżowych, takich jak białe księgi i studia przypadków, a także ukierunkowane szkolenia i coaching, może pomóc im lepiej radzić sobie z wyjątkowymi wyzwaniami tego sektora.

Wspieranie sprzedaży jest niezbędnym elementem na każdym etapie lejka sprzedażowego.
Fot. 4. Wspieranie sprzedaży jest niezbędnym elementem na każdym etapie lejka sprzedażowego.

Produkcja: W branży produkcyjnej przedstawiciele handlowi często muszą dostarczać niestandardowe i zindywidualizowane rozwiązania klientom o określonych wymaganiach.

Technologie Sales Enablement, takie jak system CRM i platformy zarządzania treścią sprzedażową, mogą pomóc zespołowi sprzedaży w zarządzaniu informacjami o klientach, śledzeniu możliwości i dostosowywaniu komunikatów do unikalnych potrzeb klientów.

Usługi finansowe: Sales Enablement pomaga instytucjom finansowym kierować reklamy do odpowiednich klientów, jednocześnie utrzymując zespoły sprzedaży i marketingu w zgodzie z ich strategiami.

Telekomunikacja: Zapewnienie przedstawicielom handlowym odpowiednich informacji, treści i wsparcia może pomóc firmom telekomunikacyjnym skuteczniej wykorzystywać nowe możliwości oferowane przez technologię i monetyzować je w szybkim tempie.

Wspieranie sprzedaży na wszystkich etapach ścieżki sprzedaży

 1. Góra lejka – TOFU (świadomość i zainteresowanie): Na tym etapie Sales Enablement koncentruje się na generowaniu i pielęgnowaniu leadów. Strategie tworzenia i zarządzania treścią są niezbędne, aby zapewnić potencjalnym klientom cenne informacje, które mogą pomóc im zidentyfikować ich potrzeby i zbudować zaufanie do Twojej marki.Narzędzia do automatyzacji sprzedaży mogą również pomóc usprawnić procesy pozyskiwania leadów i zapewnić spójne działania następcze.
 2. Środek lejka – MOFU (rozważanie i zamiar): Na etapach rozważania i intencji, wsparcie sprzedaży powinno koncentrować się na dostarczaniu zespołom marketingowym i sprzedażowym narzędzi i zasobów potrzebnych do skutecznego angażowania potencjalnych klientów.Może to obejmować ukierunkowane szkolenia i coaching, a także dostęp do odpowiednich treści, takich jak studia przypadków i prezentacje produktów, które mogą pomóc przedstawicielom handlowym w rozwiązaniu problemów potencjalnych klientów i zaprezentowaniu unikalnej propozycji wartości Twojego rozwiązania.
 3. Dół lejka – BOFU (ocena i zakup): Na tym etapie strategie Sales Enablement powinny priorytetowo traktować zamykanie transakcji i maksymalizację przychodów.Narzędzia do analizy sprzedaży mogą pomóc w identyfikacji obszarów wymagających poprawy, optymalizacji procesów sprzedaży i podejmowaniu decyzji w oparciu o dane.Ponadto rozwiązanie CRM może pomóc zespołom sprzedażowym w zarządzaniu szansami, śledzeniu postępów transakcji i dokładniejszym prognozowaniu przychodów.

W jaki sposób Sales Enablement pomaga zespołom sprzedażowym szybciej zamykać transakcje?

Oprogramowanie Sales Enablement zapewnia zespołom sprzedaży narzędzia i zasoby, do skutecznego znajdowania i nawiązywania relacji z potencjalnymi klientami oraz usprawnia obsługę i analizę potrzeb tych, których już udało nam się pozyskać.

Jednocześnie maksymalizuje potencjał naszych handlowców i wyposaża ich w narzędzia do lepszego poszukiwania i angażowania potencjalnych klientów, takie, jak biblioteki treści, szablony i aplikacje do zarządzania kontaktami.

Platformy wspierające sprzedaż zapewniają również zespołom sprzedaży i marketingu niezbędne informacje, treści i raporty, które pomagają handlowcom sprzedawać bardziej efektywnie, co ostatecznie prowadzi do zwiększenia przychodów.

Dzięki integracji danych wspierających sprzedaż z istniejącymi systemami CRM i DAM (Digital Asset Management), handlowcy mogą działać wydajniej na poziomie technicznym, a to prostą drogą prowadzi nas do szybszego zawierania transakcji.

Ogólnie rzecz biorąc, oprogramowanie Sales Enablement jest cennym narzędziem do zwiększania produktywności, usprawniania procesów sprzedaży i szybszego zamykania transakcji. Warto więc rozważyć obecność tego typu rozwiązań w firmie.

Sales Enablement może pomóc zespołom sprzedaży skupić się na tym, co naprawdę ważne
Fot. 5. Sales Enablement może pomóc zespołom sprzedaży zaoszczędzić więcej czasu i skupić się na tym, co naprawdę ważne: na potrzebach klienta.

Sales Enablement i sztuczna inteligencja

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w sprzedaży stało się w ostatnich latach bardzo popularne. Strategia Sales Enablement oparta na sztucznej inteligencji może podnieść efektywność i wyniki zespołu handlowego.

Gdy sztuczna inteligencja jest wykorzystywana do wspomagania sprzedaży, może ona zwiększać ludzkie możliwości – nie je zastępować – często za ułamek kosztów.

AI może być wykorzystywana m.in. do analizy nagrań rozmów, dostarczania spersonalizowanych rekomendacji treści i automatyzacji zadań administracyjnych, a nawet przygotowywania sekwencji mailowych, czy określania szans na zamknięcie sprzedaży w konkretnym przypadku.

Zastosowanie AI

Sztuczna inteligencja (AI) znalazła istotne zastosowanie w obszarze wspomagania sprzedaży, zmieniając sposób, w jaki firmy podchodzą do klientów, angażują ich i zatrzymują.

Według raportu Salesforce „State of Sales” z 2020 r., zespoły sprzedażowe zwiększyły wykorzystanie sztucznej inteligencji o 76% w ciągu ostatnich dwóch lat.

Na przykład, systemy CRM oparte na sztucznej inteligencji pozwalają na kompleksowe profilowanie klientów, przechwytywanie i analizowanie szerokiej gamy punktów danych w celu zapewnienia precyzyjnego wglądu w zachowania, preferencje i wzorce zakupowe klientów.

Dane te mogą informować o ukierunkowanych i spersonalizowanych kampaniach marketingowych, zwiększając tym samym współczynniki konwersji.

Algorytmy uczenia maszynowego mogą przewidywać przyszłe trendy sprzedaży na podstawie danych historycznych, umożliwiając organizacjom optymalizację zapasów i planowanie strategiczne.

Raport firmy Gartner sugeruje, że do 2025 r. sztuczna inteligencja stanie się kluczowym narzędziem w procesach sprzedaży, a ponad 30% wszystkich firm B2B będzie wykorzystywać sztuczną inteligencję do rozszerzenia co najmniej jednego z podstawowych procesów sprzedaży.

Chatboty sprzedażowe, kolejny produkt AI, oferują całodobową obsługę klienta, zapewniając natychmiastowe odpowiedzi na zapytania, prowadząc klientów przez proces zakupu, a nawet przez upselling lub cross-selling.

Jeśli chodzi o chatboty, raport Grand View Research szacuje, że wielkość globalnego rynku chatbotów osiągnie 1,25 miliarda dolarów do 2025 roku, rosnąc przy CAGR na poziomie 24,3%.

Wzrost ten wynika z ich zdolności do poprawy interakcji i zaangażowania klientów, co bezpośrednio napędza sprzedaż.

Dodatkowo, sztuczna inteligencja może wykorzystywać analitykę predykcyjną do oceny potencjalnych klientów, wyróżniając tych, którzy z największym prawdopodobieństwem dokonają konwersji, oszczędzając w ten sposób czas i zwiększając produktywność zespołu handlowego.

Ale to nie wszystko. Zaawansowane możliwości analityczne AI mogą także zapewnić analizę wydajności naszego zespołu w czasie rzeczywistym, informując o potrzebach szkoleniowych i sugestiach dotyczących poprawy efektywności zespołu sprzedaży.

Przykłady narzędzi wspierających sprzedaż opartych na AI?

Istnieje kilka przykładów narzędzi Sales Enablement opartych na sztucznej inteligencji, które mogą pomóc zespołom sprzedażowym i marketingowym usprawnić ich procesy i osiągnąć lepsze wyniki.

Jednym z przykładów jest wirtualny coaching sprzedaży AI, który pozwala na delegowanie części szkoleń sprzedażowych platformom Sales Enablement i uwalnia czas menedżerów sprzedaży, aby mogli skupić się na innych strategicznych zadaniach.

Innym przykładem są narzędzia do analizy konwersacji oparte na sztucznej inteligencji, takie jak Chorus, które mogą rozpoznawać kontekst rozmowy, identyfikować kluczowe momenty w rozmowach sprzedażowych, a nawet odnotowywać wzmianki o konkurencji.

Sztuczna inteligencja może być również wykorzystywana do automatyzacji i optymalizacji wsparcia sprzedaży, na przykład poprzez analizę przychodzących wiadomości e-mail lub opinii klientów w celu wyodrębnienia nastrojów lub istotnych faktów z rozmowy.

Narzędzia wspierające sprzedaż oparte na sztucznej inteligencji to przyszłość nowoczesnej sprzedaży.
Fot. 6. Narzędzia wspierające sprzedaż oparte na sztucznej inteligencji to przyszłość nowoczesnej sprzedaży.

Salesbook: Kompleksowa platforma wspierająca sprzedaż oparta na sztucznej inteligencji

Salesbook to kompleksowa platforma Sales Enablement zaprojektowana w celu usprawnienia i ulepszenia procesu sprzedaży dla zespołów handlowych każdej wielkości i z każdej branży.

Łącząc szereg niezbędnych narzędzi i funkcjonalności, Salesbook umożliwia przedstawicielom handlowym osiąganie najlepszych wyników, zwiększanie przychodów i poprawę relacji z klientami.

Kluczowe funkcje sales enablement od Salesbooka obejmują bibliotekę materiałów, moduł prezentacji, moduły analizy potrzeb, kalkulatory, generator ofert i umów, porównywarkę oraz argumenter.

Każdy z tych elementów oferuje unikalne korzyści i znacząco wpływa na proces sprzedaży.

Biblioteka materiałów

Funkcja biblioteki materiałów w Salesbooku umożliwia działom sprzedaży i marketingu dostęp do scentralizowanego repozytorium materiałów sprzedażowych i marketingowych, takich jak broszury, prezentacje, białe księgi, studia przypadków i filmy.

Nie tylko oszczędza to czas, ale także zapewnia, że przedstawiciele handlowi zawsze mają dostęp do najbardziej aktualnych i istotnych informacji, co pozwala im skuteczniej angażować potencjalnych klientów i dostosowywać komunikaty do ich potrzeb.

Biblioteka treści w Salesbooku pozwala w łatwy sposób zarządzać wszystkimi dostępnymi treściami
Fot. 7. Biblioteka treści w Salesbooku pozwala w łatwy sposób zarządzać wszystkimi plikami i dostępnymi treściami.

Moduł prezentacji

Dzięki Salesbookowi pracownicy sprzedaży mogą uzyskać dostęp do przygotowanych przez dział marketingu materiałów i prezentować je za pośrednictwem iPada lub laptopa podczas spotkań.

Narzędzie to uatrakcyjnia prezentacje sprzedażowe, przybliżając historię każdej firmy, osiągnięcia, zdjęcia zespołu i inne informacje w sposób przyjazny dla klienta.

Przedstawiciel może wyświetlać prezentacje sprzedażowe, case studies lub stronę internetową firmy bez planowania kolejnego spotkania lub wysyłania wiadomości e-mail. Nie wymaga to jednocześnie żadnego dodatkowego nakładu pracy ze strony sprzedawcy.

Moduł prezentacji pozwoli w atrakcyjny sposób przedstawić firmę i jej najważniejsze osiągnięcia
Fot. 8. Moduł prezentacji pozwoli w atrakcyjny sposób przedstawić firmę i jej najważniejsze osiągnięcia.

Kalkulatory

Funkcja kalkulatora w Salesbooku umożliwia przedstawicielom handlowym szybkie i dokładne wykonywanie złożonych obliczeń, takich jak ceny, rabaty i ROI.

Ta funkcja nie tylko oszczędza czas, ale także pomaga sprzedawcom prezentować dokładne i atrakcyjne dane. Potencjalni klienci podczas jednego spotkania otrzymują komplet informacji niezbędnych do podjęcia świadomej decyzji zakupowej.

Ostatecznie, takie podejście prowadzi do wyższych współczynników konwersji.

Zaprojektowane kalkulatory można dostosować do każdej firmy i branży
Fot. 9. Zaprojektowane kalkulatory można dostosować do każdej firmy i branży.

Generator ofert

Narzędzie do generowania ofert od Salesbooka upraszcza proces tworzenia, zarządzania i wysyłania profesjonalnych ofert do potencjalnych klientów.

Dzięki zautomatyzowanym przepływom pracy przedstawiciele handlowi mogą łatwo generować spersonalizowane oferty, które dokładnie odzwierciedlają potrzeby potencjalnych klientów, pomagając skrócić cykl sprzedaży i poprawić ogólną obsługę klienta.

Przygotowywanie ofert sprzedaży może być łatwe i intuicyjne dzięki Salesbookowi
Fot. 10. Przygotowywanie ofert sprzedaży może być łatwe i intuicyjne dzięki Salesbookowi.

Porównywarka

Funkcja porównywarki w Salesbooku umożliwia przedstawicielom handlowym przeprowadzanie porównań produktów, usług lub rozwiązań, podkreślając unikalne zalety ich ofert.

Zapewniając potencjalnym klientom jasne i zwięzłe porównania, przedstawiciele handlowi mogą skuteczniej rozwiązywać obiekcje i demonstrować wartość swoich rozwiązań, zwiększając prawdopodobieństwo udanej sprzedaży.

Wiemy, jak ważne jest porównanie produktów, aby pokazać klientowi, że może zaufać Twojemu rozwiązaniu
Fot. 11. Wiemy, jak ważne jest porównanie produktów, aby pokazać klientowi, że może zaufać Twojemu rozwiązaniu.

Argumenter

Argumenter firmy Salesbook pomaga przedstawicielom handlowym przewidywać potencjalne obiekcje i radzić sobie z nimi, wyposażając ich w dobrze skonstruowane i przekonujące argumenty.

Ta funkcja zapewnia, że działy sprzedaży są przygotowane na wszelkie wyzwania, z którymi mogą się spotkać podczas procesu sprzedaży, ostatecznie poprawiając ich zdolność do zamykania transakcji i osiągania celów.

Silne argumenty są ważne, gdy chcesz zamknąć transakcję
Fot. 12. Silne argumenty są ważne, gdy chcesz zamknąć transakcję.

Dlaczego warto wybrać Salesbooka do wspierania sprzedaży?

Salesbook wyróżnia się jako najlepszy wybór dla firm poszukujących niezawodnego i kompleksowego narzędzia Sales Enablement, a to ze względu na kompleksowe podejście i przyjazną dla użytkownika konstrukcję.

Oferując pakiet niezbędnych funkcji na jednej platformie, Salesbook eliminuje potrzebę korzystania z wielu narzędzi, usprawniając proces sprzedaży, poprawiając ogólną wydajność i ułatwiając podpisywanie umów twojej firmie.

Co więcej, zaangażowanie Salesbooka w ciągłe innowacje zapewnia, że platforma pozostaje w czołówce technologii Sales Enablement, zapewniając użytkownikom najskuteczniejsze narzędzia i strategie podnoszenia przychodów i osiągania długoterminowego sukcesu.

Podsumowanie

Sales Enablement jest istotnym elementem nowoczesnych strategii sprzedaży, które mogą napędzać sprzedaż produktów oraz usług i pomagać firmom pozostać konkurencyjnymi w dzisiejszym stale zmieniającym się krajobrazie.

Wdrażając skuteczne programy Sales Enablement, które wykorzystują odpowiednie strategie, technologie i aplikacje branżowe, firmy mogą wzmocnić swoje zespoły sprzedażowe, aby sprzedawały wydajniej i skuteczniej.

To ostatecznie prowadzi do zwiększenia przychodów i skutecznego pozyskiwania nowych klientów.

Zobacz, jak Salesbook może pomóc Ci zwiększyć efektywność sprzedaży?

Umów się na bezpłatne demo z naszym specjalistą i sprawdź, jak możemy pomóc Ci zwiększyć produktywność działu sprzedaży i usprawnić działania marketingowe.

Klaudia Drwęcka