fbpx
 

Sprzedaż

Mój Prąd 5.0. Wzmocnij potencjał zespołu sprzedażowego z Salesbookiem 

Mój Prąd 5.0. Wzmocnij potencjał zespołu sprzedażowego z Salesbookiem 

Ruszyła kolejna edycja programu Mój Prąd, która ma być już ostatnią. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął nabór wniosków w kwietniu roku 2023. Tym razem maksymalna kwota dofinansowania w ramach programu priorytetowego Mój Prąd 5.0 wynosi aż 58 tys. zł, a program rozszerza dotację na pompę ciepła i kolektory słoneczne. W tym artykule dowiesz się, jak dokładnie działa program, i jak wykorzystać kalkulator PV od Salesbooka, aby wesprzeć swój zespół sprzedażowy. 

Mój Prąd 5.0. Ruszyła kolejna edycja 

Mój Prąd jest programem priorytetowym dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej i urządzeń dodatkowych, rozpoczętym kilka lat temu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Piąta edycja ruszyła 22 kwietnia, kiedy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął nabór wniosków. O przyznanie dofinansowania, tak jak do tej pory, będzie można ubiegać się drogą elektroniczną do 22 grudnia br. lub do wyczerpania środków. 

– Program Mój Prąd już od roku 2019, kiedy to został ogłoszony pierwszy nabór, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem społecznym. Nowa odsłona programu jest właśnie odzwierciedleniem utrzymującego się przez cały czas zainteresowania własnym źródłem energii, czyli panelami fotowoltaicznymi. Realizacja kolejnej edycji programu to dowód na to, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wychodzi naprzeciw głosom płynącym od beneficjentów oraz ich potrzebom – tak o programie mówi Paweł Mirowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Program Mój Prąd 5.0 ma zachęcić mieszkańców prowadzących gospodarstwa domowe do autokonsumpcji energii elektrycznej, którą sami wytworzą z alternatywnych źródeł.

Do tej pory od początku programu wypłacono ponad 400 000 dofinansowań do projektów PV, a łączna kwota dotacji wynosiła 1 741 396 374 zł. Fotowoltaika cieszy się więc niesłabnącą popularnością.

Według oficjalnych danych systemy PV powstałe dzięki programowi pozwoliły zmniejszyć emisję dwutlenku węgla aż o 1 906 372 040 kg/rok. 

Dane dotyczące programu Mój Prąd 5.0.
Fot. 1. Oficjalne dane dotyczące dotacji i łącznej mocy instalacji w programie Mój Prąd 5.0.

Wraz z każdą kolejną edycją zmieniały się częściowo główne założenia programu. Przykładowo w poprzedniej edycji dotacja na dofinansowanie przedsięwzięć obejmowała: montaż instalacji fotowoltaicznej, magazyn energii elektrycznej, magazyn ciepła i system zarządzania energią.

Zmienił się też system rozliczania wyprodukowanej energii. System opustów został zastąpiony przez nowy sposób: net-billing.

W systemie net-billing mieszkańcy korzystający z mikroinstalacji fotowoltaicznej muszą sprzedawać nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci, a także płacić za pobraną energię. Zgodnie z Ustawą o odnawialnych źródłach energii, nie muszą w tym celu zakładać działalności gospodarczej.

Tym razem też nie zabraknie nowości. Wśród urządzeń dodatkowych znalazły się m.in. gruntowe pompy ciepła czy pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej.

Fotowoltaika: aż 58 tys. zł dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne i urządzenia dodatkowe 

W nowej edycji programu Mój Prąd 5.0 zmienia się źródło finansowania. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 – Poddziałanie 1.1.1 „Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej”. 

Poza tym program obejmuje najszerszy zakres inwestycji w instalację fotowoltaiczną. Beneficjenci mogą liczyć też na dotychczas najwyższą maksymalną kwotę dofinansowania, która wynosi 58 tys. zł. 

– Rozszerzamy program Mój Prąd o dofinansowanie do zakupu powietrznych i gruntowych pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych na ciepłą wodę. Dzięki temu propozycja będzie kompleksowym wsparciem w procesie przekształcania budynku jednorodzinnego w niskoemisyjny i efektywny energetycznie dom. To nasza odpowiedź na najczęściej zgłaszane nam potrzeby społeczne. Będzie można dokonać remontu i inwestycji, które pozwolą w znaczący sposób obniżyć koszty ogrzewania i energii elektrycznej – informuje na stronie WWW programu, Anna Moskwa, minister Klimatu i Środowiska. 

Rozszerzenie programu Mój Prąd 5.0 oznacza, że można otrzymać dofinansowanie do: 

 • instalacji fotowoltaicznej, 
 • magazynu ciepła,
 • pompy ciepła (gruntowa pompa ciepła, pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej, pompa ciepła powietrze/woda, pompa ciepła powietrze/powietrze, czyli klimatyzator), 
 • magazynu energii elektrycznej, 
 • systemu zarządzania HEMS/EMS, 
 • kolektorów słonecznych do c.w.u. 

Ministerstwo liczy na boom na pompę ciepła

Dofinansowanie zależy jednak od tego, czy dana osoba korzystała już ze wsparcia wcześniej i czy rozlicza się w systemie net-billing, a nie w systemie net-metering.

Nadal wysokość dofinansowania jest uzależniona od tego, czy wnioskodawca zdecyduje się tylko na mikroinstalację fotowoltaiczną, czy jednak instalacja PV razem z urządzeniami dodatkowymi będzie tym, co wybierze. Oczywiście ta druga opcja jest znacznie bardziej korzystna. 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ma nadzieję, że zmiany w regulaminie przyniosą nowy boom na pompy ciepła. Wprowadza jednocześnie istotny zapis w programie – osoba, która korzysta z pieca lub kotła na paliwo stało, nie będzie mogła ubiegać się o dotację. Musi natomiast skorzystać z programu Czyste powietrze. 

Kolejne zmiany w programie Mój Prąd 5.0 

Zanim napiszemy o konkretnych kwotach dofinansowań na panele fotowoltaiczne, pompę ciepła, magazyn energii elektrycznej, magazyny ciepła czy system zarządzania energią, musimy wspomnieć o najważniejszych zmianach, ponieważ bezpośrednio wiążą się one z wysokością kwot. 

Program wprowadza trzy grupy beneficjentów i od tego, do której grupy przynależy wnioskodawca, uzależnia wysokość przyznanego mu dofinansowania. 

Różne grupy wnioskodawców w programie Mój Prąd 5.0.
Fot. 2. Program Mój Prąd 5.0 wyróżnia trzy grupy wnioskodawców uprawnionych do dotacji do mikroinstalacji PV oraz innych urządzeń.
 • Grupa I wnioskodawców – to wnioskodawcy, którzy rozliczają się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, ale nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do instalacji fotowoltaicznej. 
 • Grupa II wnioskodawców – to wnioskodawcy, którzy rozliczają z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering i nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej net-billing. 
 • Grupa III wnioskodawców – to osoby, które rozliczają się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. systemie net-metering i skorzystały z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej pod warunkiem przejścia na net-billing.

Jednoczenie mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymali dofinansowanie, została przyłączona i opłacona od 1.02.2020 r. do dnia złożenia wniosku, a wnioskodawcy chcą zgłosić do dofinansowania dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie.

Rząd chce tym samym zachęcić osoby rozliczające się w systemie opustów, które będą chciały przejść na net-billing, oferując „zachętę” w wysokości 3 tys. zł do instalacji PV przy zakupie urządzeń dodatkowych. 

Wysokość dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pomp ciepła i nie tylko 

Tak jak wspomnieliśmy, tym razem całkowite dofinansowanie do alternatywnych źródeł energii elektrycznej jest niemal dwukrotnie większe niż podczas czwartej edycji programu Mój Prąd. Obecnie może wynosić maksymalnie 58 tys. zł. 

Wysokość dofinansowania w programie Mój Prąd 5.0.
Fot. 3. Wysokość dofinansowań do mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz urządzeń dodatkowych w programie Mój Prąd 5.0.

Wysokość dofinansowania (do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż) wynosi: 

 1. mikroinstalacja fotowoltaiczna: 6 000,00 zł (tylko grupa 1 i 2 wnioskodawców), 
 2. mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe: 7 000,00 zł (grupa 1 i 2 wnioskodawców); 3 000,00 zł (grupa 3 wnioskodawców), 
 3. urządzenia dodatkowe: 
 • magazyn ciepła: 5 000,00 zł, 
 • gruntowe pompy ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500,00 zł, 
 • pompy ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie energetycznej: 19 400,00 zł, 
 • pompy ciepła powietrze/woda: 12 600,00 zł, 
 • pompy ciepła typu powietrze/powietrze: 4 400,00 zł, 
 • magazyn energii elektrycznej: 16 000,00 zł, 
 • system zarządzania energią HEMS/EMS: 3 000,00 zł, 
 • kolektory słoneczne c. w. u.: 3 500,00 zł. 

Co jeszcze warto wiedzieć o warunkach skorzystania z programu Mój Prąd 5.0? Dofinansowane będą te przedsięwzięcia, które rozpoczęły się nie wcześniej niż 1.02.2020 r. (to data, od której kwalifikowane są koszty). Trzeba też złożyć wniosek w wyznaczonym terminie. 

Generator wniosków, czyli jak złożyć wniosek

Wniosek należy składać wyłącznie drogą elektroniczną do 22 grudnia br., najlepiej przez GWD, czyli Generator Wniosków o Dofinansowanie (do założenia konta potrzebny jest profil zaufany).

Instrukcję wypełnienia GWD można znaleźć na stronie WWW programu Mój Prąd w zakładce „Złóż wniosek”. Taki dokument możesz podpisać podpisem elektronicznym (za pomocą profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego). 

Składanie wniosków w programie Mój Prąd 5.0.
Fot. 4. Aby złożyć wniosek, trzeba skorzystać z generatora wniosków online.

Jednak wniosek należy złożyć, dopiero gdy całe przedsięwzięcie zostało zakończone, a wszystkie urządzone zgłoszone do dofinansowania w programie – zamontowane. Za datę zakończenia inwestycji uważa się uruchomienie ostatniego elementu lub datę opłacenia FV – w zależności od tego, co nastąpiło później. 

Do wniosku trzeba też dołączyć następujące dokumenty

 • potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia o przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej wydane przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej lub zaświadczenie/oświadczenie potwierdzające rozliczanie się za wytworzoną/pobraną energię elektryczną na zasadach systemu tzw. net-billing, 
 • faktury lub paragony imienne za dostawę i montaż instalacji PV oraz dodatkowych elementów, które mają być dofinansowane, 
 • potwierdzenie dokonania płatności za wszystkie elementy zgłoszone do dofinansowania w pełnej wysokości dołączonej faktury (lub paragonu imiennego), np. potwierdzenie przelewu, dokument KP, oświadczenie wykonawcy o otrzymaniu płatności, itp., 
 • zaświadczenie OSD – zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające datę przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej razem z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano, 
 • dokument potwierdzający rachunek bankowy, 
 • pełnomocnictwo, 
 • protokół odbioru prac, 
 • dokument potwierdzający zgłoszenie do właściwego Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) montażu/uruchomienia magazynu energii elektrycznej, 
 • kartę produktu/etykietę energetyczną. 

Status wniosku, tak jak w poprzednich edycjach, będzie można sprawdzić na głównej stronie internetowej programu, którą podajemy już wcześniej w artykule. 

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości w tym temacie, warto zapoznać się z Regulaminem naboru wniosków dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program Mój Prąd 5.0 – skuteczne oferty z Salesbookiem 

Mimo że wnioski można składać niemal do końca roku lub wyczerpania zapasów, to wiele wskazuje na to, że program Mój Prąd 5.0 zyska kolejne środki finansowe. 

– Mam jeszcze dla państwa jedną dobrą informację. Gdyby budżet rzeczywiście wcześniej uległ wyczerpaniu, mamy w odwodzie dodatkowe 400 milionów złotych, które moglibyśmy zaoferować dla potencjalnych zainteresowanych beneficjentów – zapowiedział już Ireneusz Zyska, wiceminister Klimatu i Środowiska. 

To dobra informacja dla firm z branży, ponieważ pozwala myśleć o planach na przyszłość w szerszej perspektywie.  

Skuteczny kalkulator ofert PV dopracowany przez Salesbooka to narzędzie, które może pomóc Twoim handlowcom w skutecznych rozmowach handlowych dotyczących m.in. paneli fotowoltaicznych, magazynów energii czy pomp ciepła.

Nowoczesny kalkulator PV od Salesbooka 

W związku z tym, że program Mój Prąd zmieniał się nieco wraz z każdą edycją, kalkulator PV od Salesbooka za każdym razem był dopasowywany do nowych realiów, z którymi musieli mierzyć się sprzedawcy instalacji PV, magazynów energii, ciepła, a teraz również pomp ciepła i kolektorów słonecznych.  

Jaką przewagę daje kalkulator PV? Przede wszystkim, sprzedawca nie zabiera ze sobą na spotkanie przestarzałych folderów, ale nowoczesny tablet, uzupełniony o atrakcyjne materiały reklamowe Twojej firmy. 

Poza tym kalkulator PV to narzędzie, które już na samym początku angażuje Twojego klienta. Wystarczy kilka kliknięć, aby sprzedawca przeprowadził symulację tego, jak docelowo będzie wyglądała instalacja PV i jaką powierzchnię zajmie.

Bardzo ważne jest to, że wszystkie parametry sprzedawca może modyfikować na bieżąco, personalizować, a także zmieniać w zależności od decyzji klienta.  

Instalacje fotowoltaiczne – wizualizacja.
Fot. 5. Wizualizacja mikroinstalacji PV w Salesbooku.

Montaż instalacji fotowoltaicznej i mocne argumenty sprzedażowe 

Kalkulator PV od Salesbooka wspierał już sprzedawców instalacji fotowoltaicznych przy poprzedniej edycji programu Mój Prąd. Od dawna to narzędzie pomaga handlowcom, dostarczając mocne argumenty sprzedażowe w postaci wiarygodnych danych i rzetelnych kalkulacji. 

Jakie wsparcie zyskuje sprzedawca? 

 • Klient wybiera rodzaj instalacji i/lub urządzenia dodatkowego, a kalkulator PV personalizuje ofertę, którą tworzy w kilka chwil. 
 • Kalkulator PV umożliwia wybór taryfy i operatora, pokazuje też wysokość wybranego pakietu. 
 • Dzięki kalkulatorowi handlowiec jeszcze podczas spotkania oblicza całościowe koszty inwestycji, a także ROI, czyli zwrot z inwestycji. Zmieniając parametry, sprzedawca dopasowuje budżet i ofertę do budżetu klienta. 
 • Handlowiec nie musi samodzielnie dokonywać obliczeń, np. w postaci miesięcznych oszczędności.  
Rachunki przy montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej.
Fot. 6. Kalkulator PV oblicza rachunki, uwzględniając przyłączenie mikroinstalacji PV.
 • Kalkulator PV jest wyposażony w system rozliczania net-billing. Ma przejrzysty panel z czytelnie przedstawionymi obliczeniami. Podczas rozmowy sprzedawca ma możliwość przeliczenia rocznego zysku klienta, a także dopasowania rozwiązań do jego oczekiwań, jeżeli chodzi o autokonsumpcję energii elektrycznej. 
Symulacja kwot w systemie net-billing.
Fot. 7. Wyliczanie oszczędności w nowym systemie net-billing.
 • Urządzenie jest dopasowane do programu Mój Prąd 5.0, w związku z tym sprzedawca nie musi sięgać po dodatkowe materiały czy szukać wiedzy w Internecie, aby odpowiedzieć na pytania klienta.  

Kalkulator od Salesbooka jest dopasowany do programu Mój Prąd 5.0 

Kolejne zmiany w programie mogą przysparzać handlowcom trudności w doborze odpowiednich urządzeń dodatkowych dla klientów, np. pomp ciepła czy kolektorów słonecznych. Nowe obliczenia i symulacje też nie są czymś, za czym z pewnością tęsknią handlowcy. 

Salesbook ma dla nich jednak dobrą wiadomość. W związku z nową edycją programu Mój Prąd 5.0 kalkulator PV od Salesbooka uwzględnia ostatnie zmiany, tak, aby sprzedawca miał możliwość swobodnego oblicza dowolnych kombinacji, możliwych w związku z pojawieniem się trzech grup wnioskodawców oraz nowych urządzeń w postaci pomp ciepła i kolektorów słonecznych.   

Ponadto, jak wspomnieliśmy, kalkulator ma wygodny panel, który umożliwia obliczanie wysokości opłat w przypadku przejścia na system net-billing. Oznacza to, że sprzedawca jest wyposażony w komplet materiałów, aby jego spotkanie sprzedażowe zakończyło się sukcesem. 

Podsumowanie 

Program Mój Prąd 5.0 potrwa jeszcze wiele miesięcy, a z informacji Ireneusza Zyska, wiceministra Klimatu i Środowiska, wynika, że ministerstwa ma dodatkowe środki, aby dofinansować inwestycje w przypadku większej liczby chętnych.  

Jeżeli rzeczywiście ta edycja ma być ostatnią, może cieszyć się nawet większym zainteresowaniem niż poprzednie. Mając to na uwadze, warto maksymalnie wykorzystać potencjał swojego zespołu sprzedażowego i wyposażyć go w Salesbooka. 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości kalkulatora PV, umów się na bezpłatne demo