fbpx

Polityka prywatności w procesie rekrutacji

 • Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności Danych osobowych osób chcących wziąć udział w procesie rekrutacji do Salesbook SA Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

  1. Administrator danych osobowych

   Administratorem Twoich danych osobowych będzie Salesbook SA z siedzibą w Rzeszowie (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

   1. listownie na adres: ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa lub Aleja Józefa Piłsudskiego 32, 35-001 Rzeszów
   2. przez e-mail: info@salesbook.com
   3. telefonicznie: +48 22 300 18 95

   Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@salesbook.com.

  2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

   Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

   1. ocenić Twoje kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
   2. ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
   3. wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas.

   Za Twoją odrębną zgodą będziemy przetwarzać Twoje dane także do prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.

   Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

   1. przepis prawa - art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
   2. przepis prawa (art. 221 § 1 Kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
   3. niezbędność przetwarzania do zawarcia umowy o pracę;
   4. Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
   5. nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej - mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i kompetencje, ponieważ jest to nam niezbędne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które prowadzimy proces rekrutacji;
   6. Twoja zgoda na przetwarzanie danych do celów prowadzenia przyszłych rekrutacji.

   Brak obowiązku podawania danych

   Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie przez Ciebie Twoich danych uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

  3. Okres przechowywania danych osobowych

   Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz.
   Jeżeli wyraziłeś odrębną zgodę na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji, będziemy przechowywać Twoje dane przez okres 2 (dwóch) lat od momentu ich zebrania.

  4. Odbiorcy danych

   Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT lub firmom księgowym. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

  5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

   Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

   1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych (art. 7 ust. 3 RODO),
   2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych (art. 15 RODO),
   3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych (art. 16 RODO),
   4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych (art. 17 RODO),
   5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO),
   6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
   7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub umowy.

   Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w Pkt. 1 powyżej).

   Prawo wycofania zgody

   W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia lub przetwarzanie danych w celach prowadzenia przyszłych rekrutacji) – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia na adres e-mail: info@salesbook.com, listownie na adres ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa lub Al. Józefa Piłsudskiego 32, 35-001 Rzeszów, telefonicznie pod numerem +48 22 300 18 95.

   Prawo wyrażenia sprzeciwu

   W zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.

   Prawo wniesienia skargi do organu

   Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Jesteśmy polsko-brytyjskim startup-em rozwijającym system do prowadzenia skutecznych rozmów handlowych.

  Salesbook to innowacyjne narzędzie sprzedażowe i prezentacyjne dla zespołu sprzedawców mobilnych, których zadaniem jest dotarcie do klienta, analiza jego potrzeb oraz zaprezentowanie i konfiguracja produktu. System powstał w Polsce i z pomocą zewnętrznych inwestorów Venture Capital wychodzimy na szerokie wody. Już dziś z naszego rozwiązania korzystają renomowane firmy międzynarodowe w Polsce i za granicą.