fbpx
 

Salesbook przekształca się w spółkę akcyjną

Salesbook przekształca się w spółkę akcyjną

Salesbook przekształca się w spółkę akcyjną

Niniejszym informujemy, że:

Salesbook Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, Al. Józefa Piłsudskiego 32, 35-001 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000867947, NIP: 5170375196, oraz numerem REGON: 364422265, o kapitale zakładowym w wysokości 100.450,00 złotych (dalej jako „Salesbook”)

z dniem 10 listopada 2020 roku została przekształcona ze spółki pod firmą Salesbook spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000617185, w spółkę akcyjną.

W konsekwencji zmianie uległy:

  • forma prawna spółki,
  • nazwa spółki,
  • numer KRS,
  • wysokość kapitału zakładowego.

Salesbook zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NIP i REGON, a także numer rachunku bankowego.

Aktualne dane Salesbooka są następujące:

Salesbook Spółka Akcyjna
Al. Józefa Piłsudskiego 32
35-001 Rzeszów

KRS: 0000867947
NIP: 5170375196
REGON: 364422265

Wysokość kapitału zakładowego: 100.450,00 PLN
Numer rachunku bankowego: 23 1240 6087 1111 0010 7086 0303

Bardzo prosimy wszystkich naszych klientów, partnerów i kontrahentów o stosowną aktualizację danych Salesbooka w swoich systemach.