fbpx
 

Nowe funkcje

Moduł Prowizji w Salesbook CRM. Postaw na prosty i automatyczny system rozliczeń 

Moduł Prowizji w Salesbook CRM. Postaw na prosty i automatyczny system rozliczeń 

Prowizja od wyniku sprzedażowego to silny bodziec motywujący. Dzięki niej sprzedawcy czują, że mają realny wpływ na wysokość swojego wynagrodzenia, co dodatkowo napędza ich do zamykania większej liczby transakcji. Jednak, aby system premiowy był skuteczny, nie może być zbyt skomplikowany. Moduł Prowizji od Salesbooka sprawi, że w prosty i automatyczny sposób rozliczysz dodatkowe wynagrodzenie swoich pracowników. 

Co warto wiedzieć o module Prowizji?

Jedną z fundamentalnych zasad wynagradzania opartego na prowizji jest prosty system ich rozliczania, którego mechanizmy działania handlowcy łatwo zrozumieją. Moduł Prowizji został stworzony przez Salesbooka, aby maksymalnie uprościć ten proces. 

Moduł Prowizji znajduje się w wątku danego klienta, dzięki temu nie ma wątpliwości odnośnie do tego, jakie działania sprzedażowe zostały wcześniej podjęte, aby sfinalizować transakcję. Dzięki takiemu umiejscowieniu modułu masz również bezpośredni dostęp do informacji, jakie produkty lub usługi sprzedali handlowcy oraz jaka jest wartość sprzedaży. 

Moduł prowizji w systemie Salesbook CRM.
Fot. 1. Moduł prowizji w wątku danego klienta.

Jak działa moduł Prowizji?

W module wykonujesz kilka działań. Możesz w prosty sposób edytować wartość prowizji oraz inne informacje, które wiążą się z jej uzyskaniem.  

Zacznijmy od wyboru sprzedawcy, który wypracował premię. Wybierasz jego imię i nazwisko ze zdefiniowanej puli handlowców w Twoim zespole sprzedażowym.

Sposób przyznawania premii w systemie CRM.
Fot. 2. Wybierasz sprzedawcę, który ma otrzymać premię.

Następnie możesz ręcznie wpisać kwotę prowizji w rubryce Prowizje lub wybrać źródło jej pochodzenia. W tym drugim przypadku system naliczy prowizję automatycznie. 

Rubryki do uzupełnienia w CRM.
Fot. 3. Pozostałe pola w module Prowizje.

Źródło pozwala na określenie, w wyniku jakiego rodzaju działania handlowiec ma otrzymać dodatkowe wynagrodzenie. Źródła możesz skonfigurować wcześniej z poziomu panelu administracyjnego.  

Więcej informacji znajdziesz o tym w akapicie Spersonalizowany sposób zarządzania prowizjami.   

Po wybraniu źródła prowizji i sprzedawcy moduł pokaże zaktualizowane informacje. 

Prowizja wybranego sprzedawcy w CRM.
Fot. 4. System CRM automatycznie zaktualizuje informacje.

Nie musisz obawiać się chaosu, jeżeli przykładowo z tym samym klientem pracowało kilku sprzedawców i każdy sfinalizował transakcje na inne kwoty. W module możesz dodać informacje o kolejnej prowizji i przyporządkować do niej innego handlowca. 

Wysokość prowizji handlowców dziale sprzedaży.
Fot. 5. Moduł obliczy prowizję dla kilku sprzedawców w tym samym wątku.

Po takim działaniu w module Prowizje zobaczysz dane wszystkich dodanych handlowców oraz przyporządkowane do nich kwoty prowizji. W rubryce Wartość wszystkich prowizji znajdziesz sumę tego rodzaju dodatkowych wynagrodzeń. 

Widok sumy prowizji w wątku klienta.
Fot. 6. Suma prowizji w wątku klienta

Jeżeli sprzedawca używa kalkulatora ofert od Salesbooka, narzędzie automatycznie przeliczy wartość prowizji od transakcji i umieści wartości w odpowiednich polach. Nie musisz wówczas uzupełniać tego ręcznie. 

System rozliczania prowizji 

W ramach modułu Prowizje działa też system ich rozliczania. Wykaz wszystkich prowizji przyznawanych w firmie znajdziesz w zakładce Prowizje w menu bocznym Back Office.

Lista prowizji w systemie CRM.
Fot. 7. Lista wszystkich prowizji w danej organizacji.

Każdej prowizji możesz nadać odpowiedni status oraz wyjaśnić powód jego wybrania. Statusy do wyboru to prowizja: 

  • nowa,  
  • zatwierdzona, 
  • wypłacona, 
  • odrzucona. 
Zmiana statusu prowizji w CRM.
Fot. 8. Możesz zmieniać statusy prowizji.

Dzięki statusom w rozliczeniach prowizji nie panuje chaos, a Ty wiesz, jakie formalności zostały jeszcze do załatwienia. Możesz też odrzucić prowizję, którą naliczono nieprawidłowo. 

Klikając przycisk Szczegóły, masz dostęp do większej liczby informacji na temat wybranej prowizji. Znajdziesz tutaj dane dotyczące powodu odrzucenia prowizji, a także o sposobie jej naliczania – ręcznym lub automatycznym.

Szczegóły prowizji w systemie CRM.
Fot. 9. Klikając Szczegóły, dowiadujesz się więcej o prowizjach.

W tym widoku znajdziesz również inne pola do uzupełnienia: 

  • pole o nazwie Numer dokumentu może zawierać np. numer FV wystawionej w związku ze sprzedażą, której dotyczy premia, 
  • pole Planowana data wypłaty to termin, w którym sprzedawca miałby otrzymać prowizję, 
  • pola Procent prowizji i marża handlowa są polami, które automatycznie może wypełnić kalkulator Salesbooka, przesyłający dane do systemu podczas spotkania. Możesz jednak również uzupełnić je ręcznie.
Widok źródeł prowizji w CRM.
Fot. 10. Szczegółowe informacje dotyczące prowizji.

Dla ułatwienia na samej górze listy, po lewej stronie znajdziesz sumę wszystkich prowizji, jaką należy wypłacić sprzedawcom.

Suma prowizji w dziale sprzedaży.
Fot. 11. Suma wszystkich prowizji dla sprzedawców.

Spersonalizowany sposób zarządzania prowizjami

To jeszcze nie koniec funkcji, jakie wiążą się z modułem Prowizje. Korzystając z panelu administracji i wchodząc w Ustawienia menu bocznego, możesz zdefiniować Źródła prowizji, a także jej wysokość w zależności od rodzaju działań sprzedażowych i sprzedawców.

Ustawienie wysokości prowizji w dziale sprzedaży.
Fot. 12. Ustawianie źródeł i wartości prowizji.
Zmiana wartości prowizji w CRM.
Fot. 13. Możesz zmieniać wartości prowizji w zależności od potrzeb.

Dzięki modułowi zarządzasz prowizjami w elastyczny sposób i modyfikujesz ich wartości, dopasowując je do zmieniającej się sytuacji finansowej w firmie.

Podsumowanie

Moduł Prowizji od Salesbooka to przydatne narzędzie, które pozwala automatycznie rozliczać dodatkowe wynagrodzenie dla sprzedawców. Dzięki wielu funkcjom możesz w elastyczny sposób podejść do ustalania wysokości prowizji w zależności od wysokości sprzedaży, rodzaju sprzedawanych produktów lub usług, a także doświadczenia i zaangażowania handlowca. 

Jeżeli chcesz zacząć korzystać z nowego modułu Prowizji w swojej aplikacji, skontaktuj się z Twoim opiekunem w Salesbooku lub napisz na adres sales@salesbook.com.