fbpx
 

Nowe funkcje

Moduł KPI. Mierz efektywność sprzedaży i osiągaj cele biznesowe z nowym narzędziem od Salesbooka

Moduł KPI. Mierz efektywność sprzedaży i osiągaj cele biznesowe z nowym narzędziem od Salesbooka

KPI (w j. angielskim – Key Performance Indicators), czyli kluczowe wskaźniki efektywności, to mierzalne wartości, które mówią nam, czy sprzedawcy realizują wyznaczone cele biznesowe. Dzięki modułowi KPI od Salesbooka możesz monitorować postępy swojego działu handlowego.

Wyznacz wskaźniki KPI z modułem Salesbooka

Wskaźniki KPI to skuteczne narzędzie, z którego korzystają zarówno mniejsze firmy, jak i duże przedsiębiorstwa. Kluczowe wskaźniki efektywności mierzą skuteczność działania sprzedawców i pokazują, w jakim stopniu realizują oni cele biznesowe. W związku z tym, że nie ma uniwersalnego zestawu wskaźników dla każdej organizacji, wyznaczenie mierników może być wyzwaniem. Jednak dzięki modułowi KPI będzie to prostsze, niż myślisz.

Aby wyznaczyć wskaźnik KPI, wystarczy wejść w ustawienia administracyjne i kliknąć zakładkę Definicja KPI.

Wyznaczanie KPI w Salesbook CRM.
Fot. 1. Wyznaczanie wskaźników w Salesbook CRM.

Następnie w systemie określasz nazwę wskaźnika i dodajesz jego opis. Wybierasz też, czy ma to być KPI analizowany co rok, co kwartał lub co miesiąc.

W module KPI wybierasz też, co dokładnie ma mierzyć wybrany wskaźnik. Może być to np. wartość wątku (cyklicznie), liczba złożonych ofert lub liczba wątków w lejkach w wyznaczonym czasie. Możesz dopasować rodzaje wskaźników KPI do własnych potrzeb.

Wybór wskaźników KPI w Salesbook CRM.
Fot. 2. W module KPI możesz dopasować rodzaje wskaźników do własnych potrzeb.

Nie musisz zastanawiać się nad tym, czy wartości, które zobaczysz, będą aktualne. W module KPI jest również opcja cyklicznej aktualizacji danych. Oznacza to, że wartości wskaźników mogą automatycznie aktualizować się np. co 2 godziny.

Zarządzaj wskaźnikami i zespołem sprzedażowym

Dzięki modułowi KPI jesteś w stanie też zarządzać pracą swojego zespołu sprzedażowego. Możesz przyporządkować wybranych handlowców do konkretnych wskaźników KPI.

Sprzedawcy realizujący dany wskaźnik KPI.
Fot. 3. Widok listy sprzedawców realizujących KPI o nazwie Wartość ofert.

Możesz zmieniać statusy sprzedawców w odniesieniu do danego wskaźnika – na Aktywny lub Nieaktywny. Aby sprawdzić, którzy sprzedawcy realizują wybrany KPI, możesz użyć prostego filtra.

Filtry w module KPI w Salesbook CRM.
Fot. 4. Używanie filtra w module KPI w Salesbook CRM.

Jeżeli wejdziesz w zakładkę Szczegóły tuż przy imieniu i nazwisku konkretnego sprzedawcy, zobaczysz to, jaki plan realizuje i jaka została mu przyporządkowana wartość.

Korzystając z modułu, możesz też ustawić taką samą wartość określonego planu dla wszystkich sprzedawców lub wybranej grupy.

Ustawienie planu KPI w Salesbook CRM.
Fot. 5. Ustawienie planu dotyczącego kluczowych wskaźników efektywności i sprzedawców.

Tego rodzaju automatyzacja przyspiesza pracę każdego menedżera. Dzięki temu nie musisz planować osobno pracy dla każdego sprzedawcy lub indywidualnie zmieniać ustawień.

Ponadto, jeżeli chcesz tę samą grupę sprzedawców przyporządkować do nowego wskaźnika, możesz po prostu skopiować już istniejący, a następnie zaktualizować jego nazwę oraz parametry. Nie musisz tworzyć wskaźnika od początku i dodawać do niego każdego handlowca po kolei.

Kopiowanie planu KPI w Salesbook CRM.
Fot. 6. Możesz skopiować już istniejący plan realizacji wskaźników.

Korzystaj z czytelnego dashboardu ze wskaźnikami

Moduł KPI został przygotowany tak, aby menedżer nie musiał za każdym razem dokładnie wczytywać się w dane zawarte w systemie. Wygodny i czytelny dashboard od razu prezentuje stopień realizacji wskaźników.

Możesz samodzielnie zdefiniować najważniejsze wskaźniki dla organizacji, które mają się wyświetlać. Możesz też wyeksportować je do arkusza kalkulacyjnego. Wartości, które widzisz, są zliczane automatyczne na podstawie danych w wątkach klientów.

Dashboard obrazujący wskaźniki w Salesbook CRM.
Fot. 7. Dashboard ze wskaźnikami w Salesbook CRM.

Dashboard jest wyposażony też w proste ikony:

· literę M – oznacza, że dany wskaźnik KPI jest zliczany w ujęciu miesięcznym,

· literę Y – oznacza, że dany wskaźnik KPI jest zliczany w ujęciu rocznym.

Po najechaniu kursorem na symbol „i”, wyświetlają się krótkie informacje dotyczące danego wskaźnika.

Generuj automatyczne raporty o realizacji wskaźników KPI

Używanie modułu zapewnia korzyści nie tylko w postaci prostego dodawania wskaźników do systemu oraz ich automatycznej aktualizacji. Dzięki korzystaniu z modułu możesz również generować automatyczne raporty dotyczące stopnia realizacji kluczowych wskaźników efektywności.

Wskaźniki w raporcie w Salesbook CRM.
Fot. 8. Raport o realizacji wskaźników w Salesbook CRM.

Fot. 8. Raport o realizacji wskaźników w Salesbook CRM.

Dzięki odpowiednim filtrom możesz w ten sposób wygenerować różnego rodzaju spersonalizowane raporty np. dotyczące sprzedaży MRR, liczby wątków w danym okresie czy liczby ofert. Raporty mogą dotyczyć różnych okresów, poszczególnych sprzedawców lub całej organizacji.

Tworzenie raportu w Salesbook CRM.
Fot. 9. W module KPI możesz wygenerować spersonalizowany raport.

Fot. 9. W module KPI możesz wygenerować spersonalizowany raport.

Stopień realizacji wskaźników może być widoczny również w postaci procentowych podsumowań i na dashboardzie, o którym wspomnieliśmy już wcześniej.

Podsumowanie Moduł KPI w Salesbook CRM pozwala menedżerom w prosty sposób kontrolować stopień wykonania wskaźników i monitorować je pod wieloma względami. Kluczowe wskaźniki efektywności obliczają się automatycznie i trafiają do raportów, które wystarczy wygenerować, aby móc omówić je na spotkaniu. Za sprawą modułu jesteś w stanie na bieżąco śledzić to, w jakim stopniu realizowane są kluczowe plany sprzedażowe i reagować, gdy zobaczysz niepokojące tendencje.

Jeżeli chcesz zacząć korzystać z nowego modułu KPI w swojej aplikacji, skontaktuj się z Twoim opiekunem w Salesbooku lub napisz na adres sales@salesbook.com. Sprawdź też możliwości modułu Prowizji.