fbpx
 

Sprzedaż

Czym jest system CRM? Cechy i możliwości systemu do zarządzania relacjami z klientami

 

Klaudia Drwęcka

Czym jest system CRM? Cechy i możliwości systemu do zarządzania relacjami z klientami

W biznesie skrót CRM (Customer Relationship Management) używany jest na wiele różnych sposobów. Dla niektórych handlowców system CRM to po prostu lista kontaktów. Inni wykorzystują pełne spektrum możliwości takiego oprogramowania, czyli funkcje automatyzacji sprzedaży, lead scoring czy zarządzanie regionem. A to tylko niewielka część możliwości, jakie daje CRM.

Czym więc dokładnie jest system CRM? I jakie są jego kluczowe cechy i możliwości? Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Czym jest system CRM?

CRM to ważne narzędzie w krajobrazie budowania biznesowych relacji z klientami. To skrót od Customer Relationship Management. Może odnosić się zarówno do procesów, które firmy wykorzystują do śledzenia informacji o klientach, jak i do oprogramowania, które pomaga usprawnić takie działania.

Dzięki CRM firmy mają dostęp do cennych danych o klientach, począwszy od podstawowych informacji kontaktowych, takich jak nazwisko i adres, po bardziej złożone profile klientów, takie jak historia zakupów i preferencje.

Korzystanie z tego typu oprogramowania sprawia, że dane te są łatwo zarządzane i dostępne w każdej chwili. Daje to firmom natychmiastowy wgląd w to, czego potrzebują i pragną ich klienci. System CRM to niezastąpione narzędzie, które pomoże też analizować przyczyny utraty szans sprzedaży i przepływ informacji w firmie.

System CRM, czyli Customer Relationship Management, to jedno z najważniejszych narzędzi w firmie.
Fot. 1. System CRM, czyli Customer Relationship Management, to jedno z najważniejszych narzędzi w firmie.

Do czego służy system CRM?

Narzędzia CRM ułatwiają zarządzanie danymi klientów i potencjalnych klientów, dzięki czemu pracownicy firmy mają więcej czasu, aby skupić się na procesie sprzedaży. Systemy CRM mogą pomóc w usprawnieniu komunikacji między klientami a pracownikami oraz umożliwić śledzenie istotnych informacji o klientach, takich jak adresy, e-maile, historia płatności i połączenia.

Oprogramowanie CRM oferuje również przydatne funkcje przypisane dla tego typu narzędzi, takie jak automatyczne przypomnienia, raporty i wykresy. Wszystkie te funkcjonalności CRM pomagają firmom podnieść wydajność, dając im wgląd w to, jak przebiega proces zakupowy i jak sprawdza się obrana strategia sprzedaży.

Oprogramowanie CRM pomaga skutecznie zarządzać sprzedażą.
Fot. 2. Oprogramowanie CRM pomaga skutecznie zarządzać sprzedażą.

W jakich obszarach system CRM pomaga firmie?

System CRM może pomóc firmie w kilku obszarach. Poznaj jego główne funkcje i zalety pracy na systemie CRM.

Zarządzanie sprzedażą

Program CRM umożliwia gromadzenie danych klientów, takich jak historia kontaktów, preferencje zakupowe czy historia zamówień. To pozwala sprzedawcom lepiej zrozumieć potrzeby klientów i dostosować do nich swoje oferty.

Platforma pozwala także śledzić postępy w procesie sprzedaży, od pierwszego kontaktu z klientem aż do finalizacji transakcji. CRM pomoże także automatyzować niektóre procesy sprzedażowe, takie jak wysyłanie ofert czy generowanie raportów sprzedażowych. Pozwoli to na zaoszczędzenie czasu sprzedawcom i zwiększenie ich efektywności.

Badanie przeprowadzone przez Salesforce wykazało, że firmy korzystające z CRM mają o 29% większą dokładność prognoz sprzedaży.

Marketing

CRM umożliwia zbieranie i analizę danych o klientach, takich jak preferencje, historia zakupów czy informacje demograficzne. Zapewnia także automatyzację niektórych działań marketingowych, takich jak wysyłanie e-maili czy SMS-ów, tworzenie kampanii reklamowych czy prowadzenie social mediów.

Niewątpliwą zaletą systemu CRM jest także to, że umożliwia identyfikację potencjalnych klientów i generowanie leadów, czyli kontaktów, które mogą zainteresować się ofertą firmy. To pozwala na skuteczne pozyskiwanie nowych klientów i zwiększanie sprzedaży.

Z badań przeprowadzonych przez Aberdeen Group wynika, że firmy korzystające z automatyzacji marketingu w CRM odnotowały 451% wzrost liczby kwalifikowanych leadów.

Aplikację CRM wykorzystasz także do wspierania działań marketingowych.
Fot. 3. Aplikację CRM wykorzystasz także do wspierania działań marketingowych.

Obsługa klienta

Program CRM pomaga w obsłudze klienta poprzez centralizację danych o kontrahentach oraz ułatwienie komunikacji między różnymi zespołami w firmie. Dzięki niemu pracownicy helpdesku lub działu Customer Success mają dostęp do pełnej historii interakcji z klientem, włącznie z zapytaniami, reklamacjami czy historią zakupów.

Umożliwia to bardziej efektywną i skuteczną obsługę, zwiększenie satysfakcji klienta oraz poprawienie lojalności. CRM pozwala także automatyzować niektóre działania, takie jak odpowiedzi na zapytania czy zarządzanie reklamacjami.

Badanie przeprowadzone przez Nucleus Research pokazuje, że firmy wykorzystujące CRM do obsługi klienta odnotowują 42% redukcję kosztów takiej obsługi.

Business Intelligence

Business Intelligence to proces pozyskiwania, analizowania i prezentowania danych biznesowych w celu uzyskania informacji, które pomogą w podejmowaniu decyzji biznesowych. To podejście umożliwia firmom lepsze zrozumienie ich działalności, procesów biznesowych i klientów. Pozwala to na poprawę efektywności, zwiększenie konkurencyjności i osiągnięcie lepszych wyników biznesowych. I tu właśnie pojawia się idealne miejsce dla systemu CRM.

Praca na systemie CRM może pomóc w analizie danych na wiele sposobów. Przede wszystkim umożliwia zbieranie informacji o klientach, w tym ich preferencjach, historii zakupów, interakcjach z firmą itp. Pozwala także na analizę danych dotyczących sprzedaży i marketingu, takich jak wskaźniki sprzedaży, kampanie marketingowe czy koszty akwizycji klientów.

Dzięki funkcjom systemów CRM przyjrzysz się także danym dotyczącym obsługi klienta. Sprawdzisz czas oczekiwania na odpowiedź, jakość obsługi, rodzaj problemów, z jakimi klienci się zmagają itp. W ten sposób lepiej zrozumiesz, co wpływa na satysfakcję klientów i jak można ją poprawić.

Potwierdzeniem skuteczności systemów CRM w tym zakresie jest badanie przeprowadzone przez Aberdeen Group. Wykazało ono, że firmy korzystające z CRM mają o 9,5% wyższy wskaźnik utrzymania klientów.

Systemy CRM wspomagają analitykę biznesową procesu handlowego.
Fot. 4. Systemy CRM wspomagają analitykę biznesową procesu handlowego.

Zarządzanie danymi

Główną funkcją systemów CRM jest także stworzenie scentralizowanego miejsca do przechowywania danych o klientach. To najpopularniejszy sposób wykorzystania tego typu narzędzi. Dzięki tej funkcji osoby decyzyjne mogą skutecznie zarządzać, a pracownicy pozostający z bezpośrednim kontakcie z klientami analizować informacje o klientach i pracować na twardych szczegółowych danych.

Współpraca

CRM umożliwia koordynację działań między różnymi zespołami, takimi jak zespół sprzedaży, marketingu czy obsługi klienta. To pozwala na lepsze wykorzystanie zasobów i zapewnienie spójnego podejścia do klientów i krótki czas reakcji, który w dzisiejszym świecie sprzedaży jest jednym z najistotniejszych czynników wpływających na satysfakcję oraz retencję klienta.

System do zarządzania relacjami pomoże poprawić customer experience i sprawnie obsługiwać nowych klientów.
Fot. 5. System do zarządzania relacjami pomoże poprawić customer experience i sprawnie obsługiwać nowych klientów.

Dostęp mobilny

Oprogramowanie CRM pozwala także na mobilny dostęp do danych, dając pracownikom elastyczny dostęp do informacji o klientach i działań sprzedażowych oraz zarządzanie nimi za pośrednictwem urządzeń mobilnych.

W praktyce oznacza to, że mogą oni reagować na potrzeby klientów w czasie rzeczywistym, nawet gdy nie ma ich w biurze. Wszystkie zgromadzone dane na temat klientów sprzedawca ma zawsze pod ręką na smartfonie.

Badanie przeprowadzone przez Nucleus Research wykazało, że wdrożenie mobilnego CRM-u może prowadzić do średniego wzrostu produktywności pracowników o 14,6%.

Do zarządzania relacjami z klientami z pewnością przyda się także mobilny CRM.
Fot. 6. Do zarządzania relacjami z klientami z pewnością przyda się także mobilny CRM.

Korzyści z wdrożenia systemu CRM

Program CRM to skuteczne narzędzie, które może pomóc firmom każdej wielkości i z każdej branży w zarządzaniu i rozwijaniu relacji z klientami oraz podniesieniu sprzedaży. To jednak tylko niewielka część korzyści, które niesie ze sobą wdrożenie systemu CRM w firmie. Co jeszcze osiągniesz poprzez wdrożenie CRM?

Zwiększona produktywność

Oprogramowanie CRM może zautomatyzować powtarzalne zadania i usprawnić proces sprzedaży. Pozwoli pracownikom skupić się na ważniejszych czynnościach i zwiększając ich produktywność.

Badanie przeprowadzone przez Gartnera wykazało, że korzystanie z systemu CRM może zaoszczędzić przedsiębiorstwom nawet 14,5 godziny tygodniowo na jednego sprzedawcę. Dzieje się tak, ponieważ programy CRM zapewniają scentralizowane miejsce do przechowywania danych o klientach. Automatyzują też powtarzające się zadania, takie jak wysyłanie wiadomości uzupełniających, planowanie spotkań i śledzenie postępów w sprzedaży.

Może to pomóc pracownikom w bardziej efektywnym zarządzaniu i śledzeniu leadów, interakcji z klientami oraz postępów w sprzedaży, co pozwala im skupić się na ważniejszych czynnościach, takich jak zamykanie transakcji.

Dodatkowo, CRM-y oferują funkcję lejka sprzedaży, która pozwala pracownikom śledzić i zarządzać leadami w miarę ich przemieszczania się przez lejek, zapewniając wgląd w każdy status w czasie rzeczywistym i pozwalając zespołom sprzedażowym na priorytetyzację swoich działań oraz skupienie się na najbardziej obiecujących leadach.

System klasy CRM pozwala na precyzyjną komunikację z potencjalnymi klientami.
Fot. 7. System klasy CRM pozwala na precyzyjną komunikację z potencjalnymi klientami.

Lepsza organizacja

System CRM zapewnia scentralizowane miejsce do przechowywania danych o klientach, pozwalając pracownikom na bardziej efektywne zarządzanie i analizowanie informacji.

Dodatkowo programy CRM mogą dostarczać funkcje takie jak zarządzanie kalendarzem i zadaniami. To może pomóc pracownikom lepiej zarządzać swoim harmonogramem i pozostać na bieżąco z ważnymi zadaniami.

Ulepszona komunikacja

CRM często zapewnia pracownikom scentralizowaną platformę do dzielenia się informacjami i współpracy ze sobą, poprawiając komunikację i koordynację zespołu.

Może to pomóc w wyeliminowaniu zatorów informacji i zapewnić, że wszyscy członkowie zespołu pracują na tych samych danych i na rzecz tych samych celów.

Rozwiązania CRM zapewniają stały dostęp do aktualnych najważniejszych informacji dla każdego pracownika.
Fot. 8. Rozwiązania CRM zapewniają stały dostęp do aktualnych najważniejszych informacji dla każdego pracownika.

Świadome podejmowanie decyzji

CRM zapewnia wgląd w dane w czasie rzeczywistym i analizę zachowań klientów i wyników sprzedaży, co pozwala pracownikom i menedżerom podejmować bardziej świadome decyzje. Mając pełny wgląd w interakcje z klientami, dane dotyczące sprzedaży i wyniki marketingowe, menedżerowie mogą optymalizować swoje strategie.

Dodatkowo, dobry CRM często oferuje funkcje takie jak raportowanie i analiza, które mogą pomóc menedżerom w identyfikacji wzorców i trendów w zachowaniu klientów i wynikach sprzedaży, umożliwiając im podejmowanie bardziej świadomych decyzji.

Obsługa klienta na wyższym poziomie

Dobry CRM może zapewnić pracownikom pełny wgląd w interakcje z klientami i ich historię, umożliwiając im udzielanie bardziej spersonalizowanych i trafnych odpowiedzi na zapytania. To doskonały pierwszy krok w stronę wysokiego poziomu customer experience.

System CRM wspiera także pracę działu helpdesk. Dzięki niemu pracownicy widzą, czy błędy i zgłaszane problemy to powtarzająca się sytuacja. Na tej podstawie managerowie mogą opracować odpowiednie plany naprawcze lub zgłosić powtarzające się usterki do działu technicznego.

Profesjonalna i sprawna obsługa zapytań technicznych i problemów zgłaszanych przez klientów ma ogromne znaczenie dla wizerunku marki, a co za tym idzie lojalności klientów.

Wsparcie techniczne to istotny element w kontaktach z klientami.
Fot. 9. Wsparcie techniczne to istotny element w kontaktach z klientami.

Zwiększone przychody

CRM (Customer Relationship Management) może wpłynąć na zwiększenie przychodów w firmie poprzez ulepszanie procesów sprzedażowych, lepsze zrozumienie potrzeb klientów, personalizację oferty oraz utrzymywanie długoterminowych relacji z klientami.

Według raportu Salesforce State of Sales 2020, firmy wykorzystujące zaawansowane narzędzia CRM zwiększyły swoje przychody ze sprzedaży o 15% w porównaniu z firmami, które nie wykorzystują takich narzędzi.

CRM wspiera sprzedawców także w procesie identyfikacji okazji do cross-sellingu i sprzedaży dodatkowej poprzez analizę zachowań klientów oraz ich historii zakupów. Według badania Aberdeen Group, firmy wykorzystujące CRM zwiększyły swoje przychody z cross-sellingu i sprzedaży dodatkowej o 32%.

Zarządzanie transakcjami i wsparcie techniczne skorzystają na wdrożeniu programu CRM.
Fot. 10. Zarządzanie transakcjami i wsparcie techniczne skorzystają na wdrożeniu programu CRM.

Dla kogo przeznaczony jest system CRM?

CRM jest przeznaczony dla różnych rodzajów firm i organizacji, które chcą lepiej zarządzać relacjami z klientami. Docelowymi odbiorcami tego rozwiązania są przede wszystkim osoby i departamenty odpowiedzialne za obsługę klienta, sprzedaż, marketing oraz zarządzanie.

Wśród firm, które mogą skorzystać z CRM, znajdują się między innymi:

  1. Firmy z sektora B2B – CRM umożliwia śledzenie kontaktów z klientami biznesowymi, zarządzanie danymi dotyczącymi projektów i zamówień oraz budowanie trwałych relacji.
  2. Firmy z sektora B2C – CRM pozwala na gromadzenie danych dotyczących klientów indywidualnych, analizowanie ich zachowań i potrzeb oraz personalizowanie oferty. Na przykład, firma zajmująca się e-commerce może wykorzystać CRM do analizy zachowań klientów, takich jak preferencje zakupowe, i dostosowania oferty do ich potrzeb.
  3. Organizacje non-profit – CRM umożliwia organizacjom non-profit śledzenie interakcji z darczyńcami, budowanie relacji z nimi oraz planowanie działań związanych z pozyskiwaniem funduszy.
Baza CRM wspiera cały zespół.
Fot. 11. Baza CRM wspiera cały zespół.

Czy pracownicy skorzystają na wdrożeniu systemu CRM?

Wdrożenie systemu CRM może przynieść pracownikom wymierne korzyści w kilku obszarach pracy, takich jak:

Produktywność

System CRM pomoże skutecznie zautomatyzować powtarzalne zadania i usprawnić proces sprzedaży, pozwalając pracownikom skupić się na ważniejszych czynnościach i bezpośrednio przekładając się na ich produktywność. Wypełnianie plików w Excelu, które pochłaniało dziesiątki godzin miesięcznie, teraz pracownicy będą mogli poświęcić na ważniejsze strategicznie działania.

Organizacja

CRM może pomóc pracownikom w śledzeniu leadów, interakcji z klientami i postępów w sprzedaży, pozwalając im lepiej zarządzać swoją pracą i pozostać zorganizowanym. Chaos panujący w zespołach, które nie korzystają z systemów CRM pływa negatywnie na ich zaangażowanie, a to przekłada się bezpośrednio na wyniki finansowe firmy.

Komunikacja

CRM zapewnia scentralizowaną platformę dla pracowników do dzielenia się informacjami i współpracy ze sobą, poprawiając komunikację i koordynację zespołu. Koniec z wymienianiem setek maili i niepotrzebnych telefonów. System CRM pozwoli utrzymać komunikację w firmie na najwyższym poziomie i oszczędzać czas.

Odpowiedni system informatyczny zapewni zespołowi doskonały przepływ informacji.
Fot. 12. Odpowiedni system informatyczny zapewni zespołowi doskonały przepływ informacji.

Podejmowanie decyzji

CRM zapewnia wgląd w dane w czasie rzeczywistym i analitykę zachowań klientów oraz wyników sprzedaży, co pozwala pracownikom i menedżerom podejmować bardziej świadome decyzje.

Zaangażowanie

Dzięki lepszemu zarządzaniu danymi i łatwiejszemu dostępowi do informacji, pracownicy mogą lepiej zrozumieć potrzeby klientów. Dostosują dzięki temu swoją pracę do tych potrzeb. W efekcie, pracownicy są bardziej świadomi swojej roli w procesie obsługi klienta. To może bezpośrednio przełożyć się na zwiększenie zaangażowania w pracę.

Satysfakcja z pracy

Odpowiednie narzędzia, które wspierają pracowników są niezbędne do utrzymania wysokiego poziomu satysfakcji zatrudnionych osób i obniżenia wskaźnika rotacji w firmie. Praca na narzędziach, które wspierają i wyręczają pracownika w nudnych i powtarzalnych zadaniach pozwoli im więcej czasu poświęcić na pracę kreatywną lub usprawnianie procesów. Będzie to miało ogromny wpływ na poczucie satysfakcji z wykonywanej pracy.

Korzystanie z programu CRM przyniesie firmie wiele korzyści w bardzo krótkim czasie.
Fot. 13. Korzystanie z programu CRM przyniesie firmie wiele korzyści w bardzo krótkim czasie.

Statystyki pokazują, że wdrożenie systemu CRM może przyczynić się do zwiększenia produktywności pracowników o 34%. Jednocześnie zmniejsza koszty pracy o 27% (źródło: Nucleus Research). Ponadto, ponad połowa firm, które wdrożyły system CRM, zauważyła poprawę zadowolenia klientów (źródło: SuperOffice).

Czy Twoi klienci zauważą, że firma wdrożyła oprogramowanie CRM?

Wszystko zależy od tego, jak firma wdroży system CRM i jakie konkretne funkcje wykorzysta. Jeśli użyje CRM-u do poprawy obsługi klienta i komunikacji, klienci mogą zauważyć poprawę jakości i terminowości usług, które otrzymują już w pierwszym tygodniu od wdrożenia.

Na przykład, jeśli firma używa CRM do śledzenia interakcji i preferencji klientów, może być w stanie zapewnić bardziej spersonalizowane i trafne odpowiedzi na zapytania zarówno stałych, jak i nowych klientów. Taką różnicę klient z pewnością zauważy od razu.

Z drugiej strony, jeśli CRM jest używany głównie do procesów wewnętrznych, takich jak śledzenie sprzedaży i prognozowanie, klienci mogą nie zauważyć bezpośredniego wpływu na ich doświadczenie. Mogą jednak nadal korzystać pośrednio z lepszej wydajności i efektywności firmy.

Klient z pewnością odczuje poprawę komunikacji i porządek w procesie sprzedaży.
Fot. 14. Klient z pewnością odczuje poprawę komunikacji i porządek w procesie sprzedaży.

Warto zauważyć, że niektóre systemy CRM oferują również portale skierowane do klienta. Umożliwiają one klientom dostęp do własnych informacji i bezpośrednią interakcję z firmą. W takim przypadku klienci będą mogli zobaczyć wdrożenie CRM i na własnej skórze przekonać się, jak wpłynie to na kontakt i współpracę z firmą.

Dobrze wdrożony CRM może poprawić jakość obsługi klienta, nawet jeśli korzyści płynące z implementacji systemu nie są dla niego widoczne gołym okiem. Wzrost produktywności, szybszy czas reakcji na zgłoszenia, zindywidualizowane oferty – to wszystko będzie miało ogromny wpływ na wysoki poziom satysfakcji.

Prowadzenie firmy bez systemu CRM może być kosztownym błędem

Pomyślisz pewnie: „Kiedyś nie było CRM-ów, a biznes rósł.” Racja. Nie zapominajmy jednak, że żyjemy w czasach, gdzie wizytówka i długopis jako gadżet od sprzedawcy już dawno przestały sprzedawać. Klienci stali się świadomi. Mają dostęp do internetu, a co za tym idzie, nieograniczonej ilości informacji na temat Twojej firmy, ale także Twojej konkurencji.

Brak systemu CRM może prowadzić do braku efektywności w zarządzaniu relacjami z klientami. Bez systemu CRM sprzedawcy mogą mieć trudności ze śledzeniem leadów i interakcji z klientami, co skutkuje niewykorzystaniem szans na sprzedaż.

Z raportu wykonanego przez Nucleus Research wynika jasno, że przyjęcie CRM może prowadzić do średniego wzrostu wydajności o 14,6%. Ponadto menedżerowie mogą mieć trudności z uzyskaniem jasnego obrazu wyników osiąganych przez zespół sprzedaży i podejmowaniem decyzji opartych na danych. Z kolei badanie przeprowadzone przez Salesforce pokazuje, że firmy korzystające z CRM mają o 29% większą dokładność prognoz sprzedaży.

Co więcej, system klasy CRM pozwala firmom zautomatyzować wiele ręcznych zadań związanych z zarządzaniem relacjami z klientami. Między innymi, takich jak wysyłanie wiadomości uzupełniających, planowanie spotkań i śledzenie postępów sprzedaży. Wykonywanie takich zadań manualnie często doprowadza do błędów i niespójności, które mogą dodatkowo zaszkodzić relacjom z klientami.

Według badań przeprowadzonych przez Gartnera, korzystanie z CRM może zaoszczędzić firmom do 14,5 godziny tygodniowo na jednego sprzedawcę.

Filozofia tych systemów zakłada m.im. zautomatyzowanie czynności, które są powtarzalne i przyspieszenie procesu analizy danych.
Fot. 15. Filozofia CRM zakłada m.im. zautomatyzowanie czynności, które są powtarzalne i przyspieszenie procesu analizy danych.

W skrócie, brak CRM może spowodować brak organizacji i efektywności w zarządzaniu relacjami z klientami. Dodatkowo, niewykorzystane szanse sprzedaży i brak wglądu w zachowanie klientów i wzorce zakupowe, może ostatecznie kosztować firmę prawdziwe pieniądze.

Chaos wywołany brakiem systemu CRM bardzo szybko będzie widoczny w wynikach sprzedaży.
Fot. 16. Chaos wywołany brakiem systemu CRM bardzo szybko będzie widoczny w wynikach sprzedaży.

Wybierz odpowiedni system CRM dla swojej firmy, biorąc pod uwagę swoje potrzeby i budżet

Wybór odpowiedniego CRM dla Twojej firmy ma kluczowe znaczenie dla maksymalizacji wydajności i skuteczności procesów sprzedaży i zarządzania klientami. Ważne jest, aby przy wyborze wziąć pod uwagę swoje konkretne potrzeby i budżet.

Pierwszym krokiem jest ocena bieżącego procesu sprzedaży i określenie obszarów, w których CRM mógłby poprawić efektywność i wydajność. Weź pod uwagę wielkość zespołu i jego specyficzne potrzeby, takie jak dostęp mobilny czy integracja z innymi narzędziami.

Następnie określ swój budżet i zbadaj różne opcje, które odpowiadają Twoim potrzebom i budżetowi. Niektóre CRM-y mają jednorazowy koszt zakupu, podczas gdy inne mają model cenowy oparty na subskrypcji. Zwróć uwagę na wszystkie koszty, które pochodzą z CRM, w tym wszelkie dodatkowe koszty za funkcje, integracje i wsparcie.

Wybierając oprogramowanie, ustal budżet oraz to, jakich funkcji najbardziej w nim potrzebujesz.
Fot. 17. Wybierając oprogramowanie CRM, ustal budżet oraz to, jakich funkcji najbardziej w nim potrzebujesz.

Po zawężeniu opcji, ważne jest, aby wypróbować kilka różnych CRM przed podjęciem ostatecznej decyzji. Wielu dostawców oferuje darmowe wersje próbne lub demo. Skorzystaj z nich, aby zapoznać się z interfejsem użytkownika i funkcjami oprogramowania. Pamiętaj, aby przed zakupem zapytać o referencje i opinie klientów.

Ostatecznie, odpowiedni program CRM dla Twojej firmy to taki, który pasuje do Twoich konkretnych potrzeb, budżetu i jest łatwy w użyciu przez Twój zespół. Poświęcając czas na dokładną ocenę opcji, możesz mieć pewność, że wybierzesz system, który pomoże Twojej firmie rozwijać się i odnosić sukcesy.

System CRM od Salesbooka jest elastyczny i intuicyjny. Działa na zasadzie tablicy kanban.
Fot. 18. System CRM od Salesbooka jest elastyczny i intuicyjny. Działa na zasadzie tablicy kanban.

Salesbook CRM – najlepszy przyjaciel sprzedawcy i menedżera

Salesbook CRM to narzędzie do zarządzania sprzedażą, które zostało zaprojektowane, aby pomóc sprzedawcom i menedżerom usprawnić proces sprzedaży i zwiększyć ich produktywność. Oferuje wiele funkcji, takich jak zarządzanie leadami, automatyzacja sprzedaży, zarządzanie relacjami z klientami, Wspiera sprzedawców w organizowaniu i śledzeniu ich działań sprzedażowych. Zobacz jakie najnowsze funkcje dodaliśmy w naszym systemie CRM (kliknij tu).

Salesbook w czytelny i dostępny sposób porządkuje wszystkie dane na temat klienta.
Fot. 19. Salesbook w czytelny i dostępny sposób porządkuje wszystkie dane na temat klienta.

Ponadto, narzędzie od Salesbooka zapewnia wgląd w dane w czasie rzeczywistym. Szczegółowe analizy pomagają menedżerom monitorować wydajność zespołu sprzedaży i podejmować decyzje oparte na danych.

Dzięki przyjaznemu interfejsowi i bezproblemowej integracji z innymi narzędziami biznesowymi Salesbook CRM stanowi cenny atut dla każdego zespołu sprzedaży.

W Salesbooku wiemy doskonale, jak ważna jest elastyczność systemu i precyzyjna analityka sprzedażowa, a także wygoda Twojego zespołu sprzedażowego. Jeśli chcesz zarabiać więcej dzięki niezawodnym procesom i prowadzić kompleksową analizę działań handlowych, koniecznie wypróbuj wersję demo naszego systemu CRM. Przetestuj za darmo dodatkowe funkcjonalności Salesbooka, które pomogą Twojej firmie wejść na wyższy poziom sprzedaży.

Widok wątku sprzedażowego w Salesbooku.
Fot. 20. Widok wątku sprzedażowego w Salesbook CRM.

Korzyści z wdrożenia Salesbook CRM

1. Monitoring procesów handlowych – analizuj działania zespołu handlowego w czasie rzeczywistym i wspieraj sprzedawców w optymalizacji procesów i podejmowaniu trafnych decyzji.

2. Analiza rozmów handlowych – dowiedz się, jaki jest sekret sprzedaży Twoich najskuteczniejszych handlowców i wdrażaj je w całym zespole.

3. Analiza efektywności spotkań – sprawdź, jakie elementy spotkania sprzedażowego generują najwyższe zainteresowanie wśród klientów i wzmacniaj proces.

Salesbook raportuje sprzedaż w czasie rzeczywistym. Od razu wiesz, jak wyglądają wyniki.
Fot. 21. Salesbook raportuje sprzedaż w czasie rzeczywistym. Od razu wiesz, jak wyglądają wyniki.

4. Diagnozowanie nieprawidłowości – wykryj najsłabsze elementy procesu i wprowadzaj odpowiednie plany naprawcze oraz modyfikacje.

5. Wizualizacja danych sprzedażowych – analizuj dane jakościowe i ilościowe na temat sprzedaży przedstawione w czytelny i przystępny sposób.

6. Integracja danych z wielu platform – zapisuj pozyskane dane sprzedażowe w jednym narzędziu.

Zarejestruj się na bezpłatne demo Salesbook

Marzysz o niezawodnym systemie CRM? Chcesz, aby zarządzanie relacjami z klientami było zautomatyzowane i proste, umów się na bezpłatne demo z naszym specjalistą.

Klaudia Drwęcka