fbpx
 

Sprzedaż

Zarządzanie talentami czy zarządzanie procesem? Co jest najważniejsze w sprzedaży?

 

Klaudia Drwęcka

Zarządzanie talentami czy zarządzanie procesem? Co jest najważniejsze w sprzedaży?

W świecie sprzedaży, w którym gra toczy się o wysoką stawkę, dyrektorzy sprzedaży, stratedzy i profesjonaliści zadają sobie odwieczne pytanie: co napędza największy sukces? Czy jest to wrodzony talent sprzedawcy, wyposażonego w naturalną charyzmę i instynkt, czy skrupulatnie opracowany, sprawdzony proces sprzedaży, którego można nauczyć każdą osobę? Jak prowadzić zarządzanie talentami w firmie? Ta zagadka stanowi wyzwanie, nad którym liderzy branży i naukowcy debatują od dziesięcioleci.

Mapa sukcesu w sprzedaży

Harvard Business Review w jednym z badań, bierze na tapet tytułowe pytanie, podkreślając, że podczas gdy wysoko performujący przedstawiciele handlowi mogą przyćmić swoich rówieśników pod względem ilości zamykanych transakcji, to dobrze ułożony plan sprzedaży ma szansę podnieść skuteczność całego zespołu. A to często kończy się lepszą wydajnością i wyższym wynikiem całej firmy(Jones, D., & Smith, A., 2020).

Wrodzona charyzma, inteligencja emocjonalna i zdolności perswazyjne, które charakteryzują naturalne talenty sprzedażowe, to elementy trudne do powielenia i skalowania. Jednak ustandaryzowany proces sprzedaży stanowi drogę ku spójności i powtarzalnym zwycięstwom, które napędzają całą sprzedaż.

Salesbook: Twój partner w osiąganiu sukcesów sprzedażowych

W tej dziedzinie Salesbook jest niekwestionowanym liderem, uosabiając nie wybór, ale synergię talentu i procesu. To alchemia innowacji, czerpiąca z rzeczywistych doświadczeń utalentowanych specjalistów ds. sprzedaży.

Narzędzie to wykorzystuje najnowsze technologie, aby przeanalizować ich podejście, decyzje i techniki, a następnie zaprojektować idealny proces sprzedaży, który nawet najbardziej przeciętni przedstawiciele handlowi mogą wykorzystać, aby ponieść swoje wyniki.

Wyjątkowość Salesbooka polega na szacunku dla talentu i wykorzystaniu zdefiniowanego procesu handlowego. Nie chodzi tu o gotową ofertę handlową; chodzi o zrozumienie psychologii potencjalnych klientów i zaangażowanie ich w sprzedaż rozwiązań, które spełniają ich potrzeby.

Fot. 1. Talent czy proces? Te pytania zadaje sobie wielu menedżerów sprzedaży.

Wykorzystując zaawansowaną analitykę i sztuczną inteligencję, Salesbook zapewnia spersonalizowane informacje zwrotne na temat wyników każdego przedstawiciela handlowego, oferując unikalną perspektywę na temat tego, jak można udoskonalić procesy sprzedaży, aby wzmocnić indywidualne mocne strony i zniwelować słabości. Takie podejście jest nieocenione dla menedżerów sprzedaży, którzy dążą do osiągnięcia swoich celów.

Dokładnie tak wyglądało to w przypadku firmy Polaris, klienta Salesbooka. Firma odnotowała znaczne oszczędności czasu sprzedawców – aż o 85%. (Salesbook, 2023). Wzrost ten był możliwy dzięki wzmocnieniu wrodzonych umiejętności zespołu handlowego, ale także wdrożeniu metodologii sprzedaży opartej na sukcesie, czyli na nawykach najbardziej skutecznych pracowników.

Wielka debata: Talent vs Proces

Sprzedaż od dawna jest polem bitwy, na którym znaczenie wrodzonego talentu ściera się z systematycznym rygorem ustalonego procesu. Po jednej stronie debaty znajduje się szkoła, która opowiada się za naturalnymi zdolnościami sprzedawców – ich charyzmą, empatią, szybkim myśleniem i wewnętrzną siłą perswazji. Jej zwolennicy argumentują, że takie cechy, często niemożliwe do wyuczenia, są podstawą udanych relacji z klientami i ostatecznie zamykania transakcji.

Badanie przeprowadzone przez Journal of Personality and Social Psychology sugeruje, że ekstrawersja, ugodowość i otwartość – cechy osobowości powszechnie kojarzone z odnoszącymi sukcesy sprzedawcami – znacząco wpływają na wyniki sprzedaży (Whitaker, A., & Vohs, K., 2018). Badania te podkreślają, że pewne wrodzone cechy mogą predysponować jednostki do osiągania doskonałych wyników, potencjalnie przyćmiewając możliwości ich mniej uzdolnionych kolegów.

Fot. 2. Talent w sprzedaży pomaga wykorzystać naturalne umiejętności sprzedawcy, ale najlepsze wyniki osiąga się w połączeniu z procesem.

I odwrotnie, druga strona sporu opowiada się za procesem sprzedaży, ustrukturyzowaną i powtarzalną strategią obejmującą metodologie, narzędzia i kroki, które zespół handlowy wykonuje, aby przekształcić potencjalnych klientów w klientów. Zwolennicy procesu podkreślają, że podczas gdy talent może być niespójny i subiektywny, proces jest skalowalną, obiektywną strukturą, która zapewnia stabilność i ciągłość działań sprzedażowych. Raport Sales Management Association podkreśla, że firmy ze zdefiniowanym procesem sprzedaży odnotowują nawet o 18% większy wzrost przychodów niż te, które go nie mają (Sales Management Association, 2019).

Poznaj moc narzędzi

Pośród tej wielkiej debaty Salesbook pozycjonuje się jako siła, która jednoczy. Rozumiejąc, że poleganie wyłącznie na talencie może prowadzić do nieprzewidywalności, a stawianie na sam proces może dewaluować unikalne mocne strony poszczególnych pracowników, Salesbook oferuje rozwiązania zaprojektowane w celu połączenia sił obu koncepcji.

Salesbook integruje zaawansowaną analitykę, która pomaga menedżerom identyfikować i pielęgnować wrodzone mocne strony ich zespołu, zapewniając jednocześnie usprawniony, elastyczny proces handlowy zaszyty w programie CRM oraz aplikacji sprzedażowej. Ten podwójny cel zapewnia, że firmy nie muszą iść na kompromis na żadnym z frontów, kreując strategię sprzedaży, w której talent wzbogaca proces, a proces kieruje talentem.

Podczas gdy debata trwa, wiodące głosy w branży uznają, że nie jest to kwestia wyboru jednego nad drugim. Przyszłość sprzedaży leży w integracji zarówno talentu, jak i procesu – holistycznym podejściu, które Salesbook nie tylko od lat wspiera, ale także realnie pomaga ustrukturyzować.

Fot. 3. Dobry menedżer sprzedaży rozumie, że tylko połączenie talentu i procesu pozwoli na gwałtowny wzrost wyników.

Dlaczego ta dyskusja ma teraz znaczenie?

W erze szybkiej transformacji cyfrowej i zwiększonej konkurencji rynkowej zrozumienie dynamiki między talentem a procesem sprzedaży jest ważniejsze niż kiedykolwiek. Globalna pandemia przyspieszyła rozwój sprzedaży wirtualnej, zmianę paradygmatu, która według McKinsey & Company zasadniczo wpłynęła na sposób zawierania i zamykania transakcji (McKinsey, 2020). W tym cyfrowym krajobrazie osobista charyzma może nie mieć takiego samego wpływu jak podczas bezpośrednich spotkań, co zwiększa potrzebę posiadania solidnego, elastycznego procesu sprzedaży.

Co więcej, w miarę jak praca zdalna staje się standardem, firmy stają przed wyzwaniem utrzymania spójności i wysokiej wydajności w rozproszonych zespołach sprzedażowych. W tym przypadku dobrze zdefiniowany proces sprzedaży staje się niezbędny, zapewniając ustrukturyzowane podejście, które może być powszechnie stosowane, niezależnie od lokalizacji.

Fot. 4. Spotkania online wymagają zupełnie nowego zestawu umiejętności. Oprogramowanie CRM uzupełnione o inne nowoczesne narzędzia będzie silnym wsparciem dla działu handlowego.

Wirtualny świat wymaga nowych umiejętności – umiejętności cyfrowych, umiejętności wirtualnej prezentacji i budowania relacji online. To tylko kilka z nich. Myślące przyszłościowo firmy mają teraz za zadanie nie tylko zidentyfikować te umiejętności w swoich zespołach, ale także płynnie zintegrować je z procesami sprzedaży zdalnej i wymagającą obsługą klienta.

Koncepcja talentu sprzedażowego

Talent sprzedażowy jest często uważany za wrodzony zestaw cech, które pomagają nam w tworzeniu relacji, budowaniu zaufania i ostatecznie zamykaniu transakcji. Te wrodzone zdolności, takie jak charyzma, empatia i perswazyjna natura, są tradycyjnie uważane za cechy, które albo się posiada, albo nie, a niektórzy specjaliści z branży twierdzą, że są one głównymi czynnikami sukcesu w sprzedaży.

Badania Journal of Marketing sugerują jednak konieczność głębszej analizy tego zagadnienia (Churchill, G.A., Ford, N.M., Hartley, S.W., & Walker, O.C., 1985). Podkreślając rolę wrodzonych zdolności, badanie wskazuje jednak, że na wyniki sprzedaży wpływają również wyuczone umiejętności, odpowiednie narzędzia, wiedza i wewnętrzna motywacja.

Fot. 5. Nawet mniej utalentowany sprzedawca może osiągnąć ponadprzeciętne wyniki, jeśli zadbamy o jego rozwój.

Definiowanie pojęcia talentu w sprzedaży

Talent w sprzedaży, termin często owiany dwuznacznością, zazwyczaj odnosi się do naturalnych predyspozycji i wrodzonych cech, które pozwalają jednostkom skutecznie komunikować się, przekonywać i nawiązywać wartościowe kontakty. To kluczowe kompetencje w świecie sprzedaży.

Jest to połączenie różnych elementów, w tym między innymi charyzmy, inteligencji emocjonalnej, umiejętności aktywnego słuchania oraz pewnego poziomu wytrwałości i odporności.

University of Pennsylvania’s Wharton School of Business dodatkowo wyjaśnia tę kwestię, identyfikując konkretne cechy wspólne dla najlepszych sprzedawców (Cespedes, F.V., & Hughes, D., 2017). Osoby te często wykazują się wysokim stopniem inteligencji społecznej, talentem do rozumienia potrzeb i motywacji klientów oraz umiejętnością dostosowywania stylu komunikacji w czasie rzeczywistym, odpowiednio reagując na sygnały i obiekcje.

Zdefiniowanie talentu w sprzedaży jest jednak bardziej złożone. Podczas gdy wrodzone cechy mogą znacząco wpływać na skuteczność sprzedawcy, nie działają one w izolacji. Czynniki środowiskowe, szkolenia i doświadczenie również odgrywają znaczącą rolę w kształtowaniu indywidualnej zdolności do skutecznej sprzedaży.

Fot. 6. Narzędzia, szkolenia i wsparcie przełożonego mogą sprawić, że ukryty talent sprzedażowy rozkwitnie.

Wpływ wrodzonych zdolności: co mówią badania?

Wrodzone zdolności, często utożsamiane z naturalnym talentem, mają duże znaczenie w dyskusji na temat skuteczności sprzedaży. Uczeni nieustannie badają wpływ wrodzonych cech, starając się określić i zrozumieć, w jaki sposób przekładają się one na wyniki sprzedażowe.

Kluczowe badanie przeprowadzone przez Journal of Applied Psychology wykazało silną korelację między wrodzonymi cechami osobowości – takimi jak ambicja, odporność i wrażliwość interpersonalna – a wysokimi wynikami sprzedaży (Barrick, M. R., Mount, M. K., & Judge, T. A., 2001). Badanie podkreśliło, że osoby posiadające te naturalne skłonności mają tendencję do umiejętnego radzenia sobie z wyzwaniami w handlu, szczególnie w budowaniu relacji i zaufania z potencjalnymi klientami.

Dalsze badania prowadzone przez Harvard Business Review zidentyfikowały „inteligencję emocjonalną” jako kluczowy wyróżnik wśród skutecznych sprzedawców (Goleman, D., 1998). Zdolność do zarządzania własnymi emocjami oraz skutecznego rozpoznawania i reagowania na emocje innych okazała się kluczowym elementem sukcesu w sprzedaży, często bardziej niż tradycyjne miary inteligencji, takie jak IQ.

Fot. 7. Salesbook pomaga wykorzystać umiejętności najlepszych sprzedawców i przekształcić je w skuteczny i powtarzalny proces.

Jednakże, choć wrodzone zdolności niewątpliwie odgrywają pewną rolę, nie są one jedynym wyznacznikiem sukcesu. Środowisko organizacyjne, dostęp do zasobów, szkolenia i uczenie się przez doświadczenie również znacząco przyczyniają się do wyników sprzedawcy. Oznacza to, że podczas gdy talent stanowi silną podstawę, to dopiero jego zidentyfikowanie i rozwijanie przynosi wyniki.

Salesbook integruje te spostrzeżenia ze swoją platformą, doceniając wartość wrodzonych zdolności i zapewniając narzędzia oraz zasoby do ich rozwoju. Dzięki analityce opartej na danych Salesbook pomaga menedżerom zidentyfikować wrodzone mocne strony członków zespołu i odpowiednio dostosować programy coachingowe i rozwojowe do ich potrzeb. Nacisk platformy na ciągłe uczenie się i doskonalenie umiejętności zapewnia, że wrodzony talent jest nie tylko rozpoznawany, ale w pełni wykorzystany i zaopiekowany w dziale handlowym.

Historie sukcesu: gdy talent wiedzie prym

Kroniki historii biznesu pełne są opowieści o niezwykłych sprzedawcach, których wrodzony talent wyróżniał ich i doprowadził do niezwykłego sukcesu. Osoby te, uzbrojone w naturalną charyzmę, instynktowne zrozumienie potrzeb klienta i umiejętność przekonywania, która wydawała się niemal ich drugą naturą, często przechylały szalę na konkurencyjnych rynkach, potwierdzając tylko siłę wrodzonych zdolności w dziedzinie sprzedaży.

Nie musimy szukać daleko. Weźmy pod lupę historię Mary Kay Ash, założycielki Mary Kay Cosmetics, uznanej przez Forbes za jedną z najlepszych sprzedawców wszech czasów (Bertoni, S., 2011). Naturalny talent Ash do sprzedaży bezpośredniej, w połączeniu z jej prawdziwą pasją do wzmacniania pozycji kobiet, pozwolił jej zbudować imperium kosmetyczne od podstaw. Jej wrodzony talent do sprzedaży był widoczny w jej niesamowitej zdolności do rozumienia kobiecych pragnień i aspiracji na głębokim poziomie.

Fot. 8. Unikatowe podejście Mary Kay Ash, w tym słynne różowe Cadillaki, uczyniło ją pionierem zarówno w branży kosmetycznej, jak i przedsiębiorczości kobiet.
Fot. 8. Unikatowe podejście Mary Kay Ash, w tym słynne różowe Cadillaki, uczyniło ją pionierem zarówno w branży kosmetycznej, jak i przedsiębiorczości kobiet.

Podczas gdy takie historie podkreślają znaczenie wrodzonego talentu, wskazują również na coś głębszego: znaczenie środowiska, które rozpoznaje, pielęgnuje i wykorzystuje te naturalne zdolności.

Salesbook rozumie tę zależność. Nasza platforma to nie tylko identyfikacja talentów; to tworzenie historii sukcesu. Zapewniając kompleksowy zestaw narzędzi, które podkreślają naturalne zdolności – od spostrzeżeń opartych na sztucznej inteligencji, które informują o spersonalizowanych strategiach sprzedaży i oprogramowaniu CRM (Customer Relationship Management), po analizy w czasie rzeczywistym, które pomagają śledzić i optymalizować wydajność – Salesbook zapewnia, że talent nie tylko rozwija się, ale także przewodzi.

Dlaczego proces sprzedaży jest ważny?

Przemyślany proces sprzedaży stanowi podstawę udanych operacji handlowych, zapewniając systematyczne podejście do pozyskiwania leadów, konwersji i utrzymania klientów. Jego ustrukturyzowane ramy, charakteryzujące się jasno określonymi etapami i strategiami, zapewniają spójność, przewidywalność i skalowalność działań sprzedażowych.

Badania przeprowadzone przez Harvard Business Review podkreślają skuteczność dobrze wdrożonego procesu, wskazując, że organizacje z przemyślanymi procesami sprzedaży nie tylko generują większe przychody, ale także mogą liczyć na większą lojalność klientów (CSO Insights, 2015). Sukces ten wynika ze zdolności procesu do tworzenia znormalizowanej ścieżki interakcji sprzedażowych, zapewniając każdemu potencjalnemu klientowi wysokiej jakości, spójne doświadczenie, niezależnie od przedstawiciela handlowego, z którym się kontaktuje.

Fot. 9. Skuteczny proces jest kamieniem węgielnym efektywnego lejka sprzedażowego i zarządzania relacjami z klientami.

Salesbook oferuje rozwiązania, które wzmacniają i usprawniają proces sprzedaży. Od kwalifikacji potencjalnych klientów w intuicyjnym systemie CRM po zamknięcie transakcji, pakiet narzędzi od Salesbooka zapewnia systematyczne podejście oparte na danych, integrując zaawansowaną analitykę i sztuczną inteligencję w celu kierowania strategiami sprzedaży, optymalizacji interakcji z klientami i usprawnienia operacyjne. Wzmacniając proces sprzedaży, Salesbook umożliwia organizacjom osiągnięcie zrównoważonego wzrostu i długoterminowego sukcesu.

Co oznacza pojęciu procesu w sprzedaży?

Proces w sprzedaży odnosi się do strategicznej sekwencji kroków, które prowadzą od zidentyfikowania potencjalnego klienta do pomyślnego zamknięcia sprzedaży. Jest to plan działań sprzedażowych, zapewniający ustandaryzowane podejście, które zwiększa wydajność, spójność i przewidywalność w działaniach sprzedażowych. Proces ten zazwyczaj obejmuje kilka istotnych faz: poszukiwanie klienta, wstępny kontakt, kwalifikację, prezentację, radzenie sobie z obiekcjami, zamknięcie sprzedaży i działania następcze (follow-up).

Każda faza jest kluczowa i służy określonemu celowi w pielęgnowaniu potencjalnych klientów i przekształcaniu ich w klientów. Na przykład, poszukiwanie obejmuje identyfikację potencjalnych klientów, podczas gdy kwalifikacja filtruje ich i wyłania z nich realnych potencjalnych klientów. Etap prezentacji polega na formalnym przedstawieniu produktu lub usługi, dostosowanym do konkretnych potrzeb i bolączek klienta.

Zdefiniowany proces sprzedaży to nie tylko zestaw wytycznych; to strategiczna mapa drogowa, poparta metodologiami i narzędziami, które pomagają zespołom sprzedaży poruszać się po złożonym ekosystemie pozyskiwania i utrzymywania klientów. Wprowadzając jasny, powtarzalny proces, organizacje mogą mieć pewność, że każda interakcja sprzedażowa jest zgodna ze standardami firmy i oczekiwaniami klientów.

Fot. 10. Proces powinien obejmować nie tylko kroki, ale także metodologię i narzędzia. Dobry system CRM pomoże Ci zapanować nad danymi.

Sukces oparty na procesach

Sukces w sprzedaży oparty na procesach jest przedmiotem wielu publikacji naukowych. Badania, w tym jedno z Harvard Business Review, pokazują, że ustrukturyzowany proces sprzedaży prowadzi do wyższych współczynników konwersji, zwiększonej satysfakcji klientów i lepszej przewidywalności przychodów (Zoltners, Sinha, & Lorimer, 2012).

Ten sukces wynika z systematycznego podejścia, które zapewnia handlowcom jasne wskazówki dotyczące skutecznych metod sprzedaży. Dzięki temu zmniejsza się niepewność zespołu i ułatwia podejmowanie decyzji zarówno sprzedawcom, jak i klientom.

Platforma Salesbook wykorzystuje tę naukową wiedzę, oferując narzędzia, które wykorzystują najlepsze praktyki, zwiększają produktywność sprzedawców i napędzają trwały wzrost. Intuicyjny system klasy CRM w połączeniu z kalkulatorami ofert, modułami do analizy potrzeb klientów i zaawansowanym panelem analitycznym toruje Twojej firmie prostą drogę do sukcesu.

Fot. 11. Logiczny i zorganizowany proces prowadzi do wyraźnego wzrostu wyników handlowych. Wdrożenie systemu CRM połączonego z dodatkowymi narzędziami ułatwi śledzenie całego procesu.

Oni osiągnęli sukces dzięki procesom

Wiele firm wykorzystało moc solidnego procesu sprzedaży, aby wznieść się na wyżyny i osiągnąć wybitne wyniki.

IBM

IBM uosabia skuteczność strategii sprzedaży opartej na procesach, w znacznym stopniu wykorzystując obliczenia kognitywne do przewidywania i reagowania na potrzeby klientów z niespotykaną dotąd precyzją. Ich innowacyjne wykorzystanie platformy opartej na sztucznej inteligencji zapewnia przedstawicielom handlowym wgląd w dane w czasie rzeczywistym, usprawniając cykl sprzedaży i zapewniając dostosowane interakcje z klientami. Łącząc proces z zaawansowanymi technologicznie innowacjami, IBM osiągnął wykładniczy wzrost, ustanawiając niepodważalny standard na rynku ery cyfrowej. Ich historia potwierdza transformacyjny wpływ zaawansowanego, zintegrowanego technologicznie procesu sprzedaży na ogólny sukces biznesowy.

Xerox

Innym godnym uwagi przykładem jest Xerox, marka będąca synonimem kserokopiarki, która na nowo wymyśliła swój proces sprzedaży, aby z powodzeniem poruszać się po rynku cyfrowym. Dzięki redefinicji etapów sprzedaży i integracji zaawansowanej analityki, Xerox zdołał poprawić wydajność swoich przedstawicieli handlowych i – jak podano w Harvard Business Review (Colletti, J. A., & Fiss, M. S., 2006) – znacznie zwiększyć wskaźniki utrzymania klientów.

Te przykłady podkreślają istotną prawdę biznesową: dobrze zdefiniowany, konsekwentnie wdrażany proces sprzedaży nie jest jedynie operacyjny; jest transformacyjny. Firmy, które wyróżniają się dzięki procesom, zdają sobie z tego sprawę i inwestują w systemy, które wspierają ustrukturyzowane, oparte na danych strategie sprzedaży.

Salesbook współgra z tą startegią, oferując platformę zaprojektowaną, aby wspierać działy handlowe w osiągnięciu sukcesu poprzez wdrożenie procesu. Dzięki funkcjom ułatwiającym wszystkie czynności, od kwalifikacji potencjalnych klientów po analizę danych i śledzenie wydajności zespołu, Salesbook umożliwia firmom wypracowanie uniwersalnych, skutecznych standardów, które pozwolą osiągać nawet najbardziej ambitne cele biznesowe.

Fot. 12. Wielu gigantów z różnych branż udowadnia, że dobrze opracowany proces jest receptą na sukces.

Sztuka łączenia talentu i procesu

Osiągnięcie trwałego sukcesu w sprzedaży wymaga strategicznego połączenia talentu i procesu. Podczas gdy indywidualny talent i charyzma mogą otwierać drzwi i pomagać w nawiązywaniu pierwszych kontaktów, to dopiero systematyczny, powtarzalny charakter dobrze dopracowanego procesu sprzedaży przekształci możliwości w transakcje, a klientów w lojalnych zwolenników.

Raport McKinsey Quarterly podkreśla znaczenie tej synergii, wskazując, że firmy przodujące w sprzedaży inwestują zarówno w zatrudnianie talentów, jak i doskonalenie solidnego, elastycznego procesu sprzedaży (Biemans, W., Jacquemont, D., & Veldhoen, S., 2016).

Prawdziwy kunszt polega na stworzeniu środowiska, w którym naturalne zdolności są wzmacniane przez precyzyjne metodologie i narzędzia, zapewniając, że umiejętności specjalistów ds. sprzedaży są optymalnie wykorzystywane i konsekwentnie rozwijane zgodnie z wymaganiami rynku i potrzebami klientów.

Ta mieszanka nie polega na ograniczaniu talentu sztywnymi granicami; zamiast tego chodzi o zapewnienie struktury, która wzmacnia i kieruje indywidualnymi mocnymi stronami, zapewniając, że kreatywność i innowacyjność w podejściach do sprzedaży idą w parze z niezawodnością i realizacją wyników.

Zestaw narzędzi od Salesbooka wzbogaca proces sprzedaży, zapewniając ramy, w których talenty mogą się kształtować, rozwijać i ostatecznie odnosić sukcesy w konkurencyjnym krajobrazie sprzedaży.

Fot. 13. Nawet największe talenty potrzebują wspierającego środowiska, aby osiągać najlepsze wyniki.

Dlaczego symbioza procesu i talentu jest kluczowa

Połączenie talentu i procesu w sprzedaży jest nie tylko korzystne – jest niezbędne do osiągnięcia trwałego sukcesu, co potwierdzają eksperci branżowi. Według Neila Rackhama, znanego z opracowania techniki sprzedaży SPIN (Situation, Problem, Implication, Need-payoff), prawdziwa siła w sprzedaży pochodzi z połączenia unikalnych mocnych stron specjalistów ds. sprzedaży z ustrukturyzowanym, powtarzalnym procesem (Rackham, N., 1988).

Argumentuje on, że podczas gdy talent wnosi wyjątkowość i przewagę konkurencyjną, proces zapewnia konsekwentne wykorzystanie tej przewagi.

Podobnie, badanie przeprowadzone w Harvard Business Review przez Cespedes, F.V. i Weinfreund, D. (2010), podkreśla, że integracja procesu sprzedaży z talentami zespołu ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia strategicznego dopasowania do realiów rynkowych i oczekiwań klientów. Takie dopasowanie ma kluczowe znaczenie w dzisiejszym złożonym środowisku sprzedaży, w którym procesy zakupowe w coraz większym stopniu opierają się na pracy zespołowej i konsensusie.

Symbioza jest kluczowa, ponieważ tworzy efekt synergii. Proces zapewnia ścieżkę dla podróży sprzedażowej, podczas gdy talent przyspiesza jazdę. Kiedy te elementy są zintegrowane, firmy mogą osiągnąć wyższe wolumeny sprzedaży, lepsze wskaźniki utrzymania klientów i bardziej przewidywalne przychody, ponieważ nie polegają wyłącznie na sporadycznej błyskotliwości gwiazd sprzedaży lub sztywności ustalonego procesu.

Salesbook wspiera tę symbiozę oferując platformę, w której proces i talent idą w parze. Dzięki funkcjom, które ułatwiają podejmowanie decyzji w oparciu o dane, w połączeniu z możliwościami rozwoju umiejętności i śledzenia wyników, Salesbook zapewnia, że zespół jest wyposażony w najlepszą mapę do sukcesu.

Fot. 14. Proces nie ma na celu stłumienia talentu, ale ujawnienie go w zespole sprzedaży.

Radzenie sobie z wyzwaniami związanymi z fuzją

Połączenie talentu i procesu w sprzedaży nie zawsze jest proste. Kluczem do sukcesu jest zrównoważenie spontaniczności i ludzkiego talentu ze spójnością i wydajnością ustrukturyzowanego procesu.

Organizacje często zmagają się z dostosowaniem indywidualnych stylów sprzedaży do standardowych procedur, ryzykując albo stłumieniem wyjątkowych talentów, albo popadnięciem w nieprzewidywalność bez solidnych ram.

Co więcej, opór wobec zmian ze strony weteranów sprzedaży przyzwyczajonych do swoich metod może stanowić wyzwanie. Rozwiązanie? Ciągła komunikacja i edukacja na temat symbiozy talentu i procesu oraz wzajemnych korzyści, jakie przynosi to połączenie.

Salesbook szczególnie dba o nowych użytkowników systemu CRM i aplikacji sprzedażowej oferując zarówno indywidualne szkolenia z obsługi narzędzi, jak i rozbudowaną ogólnodostępną bazę wiedzy oraz opiekę przedstawiciela zespołu Customer Care.

Fot. 15. Nawet weterani sprzedaży docenią organizację i harmonię, jaką przyniesie dobrze opracowany proces sprzedaży.

Salesbook: Twój partner w łączeniu talentu i procesu

Znalezienie złotego środka pomiędzy wrodzonym talentem, a procesem może w wielu przypadkach okazać się przełomem. Salesbook od wielu lat wspiera firmy z różnych branż zarówno w stworzeniu niezawodnego procesu sprzedaży, jak i rozwijaniu naturalnych zdolności sprzedawców.

Wspieranie talentów

Wprawionemu sprzedawcy talent i instynkt mogą przychodzić naturalnie, ale za to organizacja, optymalizacja i skalowalność mogą stanowić dla niego wyzwanie. To moment, w którym Salesbook staje się nieocenionym atutem, dostarczając zaawansowanych narzędzi, które pomagają osobom osiągającym wysokie wyniki usystematyzować swoje działania.

Oferuje funkcje do efektywnego zarządzania leadami, wizualizacji lejka i analizy wydajności, a wszystko to ma na celu pomóc zarówno utalentowanym handlowcom, jak i tym, którzy nie mają wrodzonych zdolności w efektywnym zarządzaniu pracą, identyfikowaniu obszarów wymagających poprawy, a ostatecznie zamykaniu większej liczby transakcji.

Fot. 16. Salesbook jest najlepszym partnerem dla strategii sprzedaży.

Pomóż sprzedawcom rozwinąć skrzydła

Z drugiej strony, Salesbook rekompensuje brak wrodzonego talentu przez dostarczanie solidnego, opartego na danych procesu sprzedaży. Platforma pokazuje jasną ścieżkę, zapewniając, że każdy przedstawiciel wie co robić i jak to zrobić.

Salesbook pozwala im na utrzymanie niezmiennie wysokiej jakości obsługi klienta, zwiększając ich pewność siebie i kompetencje oraz znacznie poprawiając wskaźniki handlowe.

Co więcej, twórcy Salesbooka precyzyjnie zidentyfikowali fakt, że uczenie się jest kluczem do sukcesu w sprzedaży, niezależnie od posiadania wrodzonego talentu. Platforma oferuje więc zasoby edukacyjne i regularne informacje zwrotne, ułatwiając ciągły rozwój zawodowy wszystkim użytkownikom.

Zasadniczo Salesbook nie jest tylko narzędziem, ale partnerem, zaangażowanym w rozwój każdego specjalisty ds. sprzedaży. Jest orędownikiem idei, że przy odpowiednim wsparciu, strukturze i poświęceniu każdy może osiągać doskonałe wyniki w sprzedaży – to nie tylko domena naturalnie utalentowanych. Niezależnie od tego, czy chodzi o wspieranie surowego talentu, czy podnoszenie umiejętności, Salesbook jest Twoim sprzymierzeńcem w opanowaniu sztuki sprzedaży, wspierając zespół, w którym talent i proces działają w synergii.

Fot. 17. Salesbook to kompleksowa platforma wspierająca zarządzanie talentami na każdym etapie procesu sprzedaży, a proces wdrożenia systemu CRM oraz aplikacji jest szybki i intuicyjny.

Historie sukcesu pisane Salesbookiem

Nasi zadowoleni klienci opowiedzą Ci najlepiej, w jaki sposób Salesbook zmienił ich rzeczywistość biznesową, pomógł sprzedawcom odkryć ich potencjał, a firmie opracować doskonały proces sprzedaży.

Polaris

„Wdrożenie systemu przyniosło korzyści działowi sprzedaży i kierownictwu firmy. Dzięki możliwości analizowania ofert tworzonych przez handlowców, kierownictwo może lepiej zrozumieć, co przyciąga klientów. Pozwala to na bardziej ukierunkowane i skuteczne działania marketingowe”.

– Denis Retat, Brand Manager, Polaris

Unum

„Dzięki nowemu narzędziu udało się poprawić doświadczenia klienta podczas spotkania, ustandaryzować proces doradczy i wdrożyć mechanizmy podnoszące jego jakość.”

– Robert Gowin, Członek Zarządu, Unum Życie

Kawasaki

„Dzięki Salesbook menedżerowie mają dokładne i rzetelne informacje nie tylko o spotkaniach sprzedażowych w naszych salonach, ale także o liczbie przeprowadzonych jazd testowych i wysłanych ofert.”

– Michał Cieślar, Dyrektor Sprzedaży, Kawasaki

Fot. 18. Ustandaryzowany proces pomoże zarówno dużym korporacjom, jak i mniejszym firmom zwiększyć wyniki sprzedaży.

Co wyróżnia Salesbooka?

Salesbook wyróżnia się tym, że umożliwia wszystkim przedstawicielom handlowym doskonalenie się, niezależnie od ich wrodzonego poziomu umiejętności. Dla naturalnie uzdolnionych oferuje narzędzia organizacyjne, takie jak system CRM, które przekształcają instynkt w strategię, zwiększając wydajność. Tym mniej uzdolnionym zapewnia solidne, oparte na danych ramy, które wspierają ich w sprzedaży, zwiększając zarówno pewność siebie, jak i wyniki.

Fot. 19. Pomożemy Ci stworzyć skuteczny proces sprzedaży i wykorzystać talenty osób, które osiągają najlepsze wyniki.

Rynek oprogramowania CRM i narzędzi dla sprzedawców pełen jest systemów, które zbierają i przechowują informacje o klientach. To co stawia, że Salesbook jest bezkonkurencyjny na tle innych rozwiązań CRM, to zindywidualizowane podejście do użytkownika i firmowych procesów oraz zestaw precyzyjnych narzędzi dodatkowych dla sprzedawcy. Znajdziesz w nim więc to, czego nie zapewnią Ci żadne inne systemy CRM – narzędzia do pracy na każdym etapie procesu sprzedażowego.

Panel analityczny zasilany sztuczną inteligencją dostarcza w czasie rzeczywistym danych, analiz i zaleceń dla zespołu handlowego oraz managera, stając się tym samym niezastąpionym partnerem w podejmowaniu kluczowych decyzji biznesowych. Aplikacja sprzedażowa wyposażona w moduły analizy potrzeb klienta oraz kalkulatory ofert zespojona z funkcjami systemu CRM stanowi fundament dla wzrostu wyników sprzedażowych niemal od razu po wdrożeniu platformy.

Fot. 20. Salesbook zawiera wszystkie narzędzia, których potrzebujesz w swoim dziale sprzedaży – niezawodny program CRM oraz aplikację dla sprzedawców.

Postaw na sprawdzone narzędzia: odnieś sukces z Salesbookiem

Droga na szczyt w sprzedaży nie polega na wyborze między talentem a procesem. Chodzi o harmonię obu czynników, która przełoży się na wzrost wydajności i zysków.

Fot. 21. Chmurowy system CRM od Salesbooka pomoże Ci uporządkować wszystkie dane dotyczące potencjalnych klientów i strategii sprzedaży.

Niezależnie od tego, czy chodzi o zapewnienie, że cykl sprzedaży jest tak wydajny, jak to tylko możliwe, czy też udoskonalenie samej strategii, Salesbook jest kluczem do osiągania ponadprzeciętnych wyników.

Nie chodzi tylko o zapewnienie większej sprzedaży; chodzi o stworzenie zrównoważonego modelu biznesowego, który może rozwijać się w każdych warunkach rynkowych. Dzięki sprawdzonemu zestawowi narzędzi Salesbook usprawnia Twój proces, wykorzystuje wrodzone mocne strony Twojego zespołu i ustawia Cię na ostatecznej drodze do triumfu w sprzedaży.

Fot. 22. Pulpit analityczny Salesbooka zapewni Ci wgląd w szczegółowe dane i darmowy szablon planu sprzedaży.

Salesbook: najlepsze narzędzie do zarządzania sprzedażą

Umów się na bezpłatne demo. Zobacz na żywo, jak nasza platforma może pomóc Ci zorganizować zespół sprzedaży i wykorzystać talenty, które już masz w swojej organizacji.

Klaudia Drwęcka